آقای دکتر B. Sarangi

دکتر B. Sarangi Department of Mechanical Engineering, Tamil Nadu, India.

آقای دکتر B. Sarangi

Dr. B. Sarangi

Department of Mechanical Engineering, Tamil Nadu, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر B. Sarangi در مجلات و ژورنالها