آقای دکتر A. Sharma

دکتر A. Sharma Department of Biotechnology, Haryana, India.

آقای دکتر A. Sharma

Dr. A. Sharma

Department of Biotechnology, Haryana, India.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر A. Sharma در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی