ابوذر خدایاری

 ابوذر  خدایاری

ابوذر خدایاری

Abozar Khodayari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.