آقای دکتر R. Bose

دکتر R. Bose Department of Basic Sciences, WB, India

آقای دکتر R. Bose

Dr. R. Bose

Department of Basic Sciences, WB, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر R. Bose در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی