دکتر زهرا حیاتی

دکتر زهرا حیاتی

دکتر زهرا حیاتی

Dr. Zahra Hayati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی تصویرهای ادبی در غزلیات شمس از دیدگاه زیبایی شناسی تصویر در سینما (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 4
2 بررسی دلالت های ضمنی گفت وگو در داستان رستم و اسفندیار از دیدگاه علم معانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی و تحلیل کلان نمادهای تقابل ساز در مثنوی و غزلیات شمس مورد مطالعه: کلان نمادهای شیر و خورشید (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 9، شماره: 17
4 تحلیل انتقادی گفتمان حکومت در باب اول بوستان سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 42
5 تحلیل تقابل های بنیادین متن در گفتمان ادبی و سینمایی: مطالعه موردی داستان آشغالدونی و فیلم اقتباسی دایره مینا (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
6 تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی شوهر آهوخانم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 1، شماره: 1
7 تقابلسازی با کلاننماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 13، شماره: 1
8 زبان حال سرایی در مقتل های عاشورا: روایت حضرت قاسم بن الحسن (ع) در مقتل های تاریخی- داستانی روضه الشهداء، طوفان البکاء و محرق القلوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 1، شماره: 1
9 مطالعه تطبیقی رویدادهای داستان در روایت ادبی و سینمایی مقایسه داستان آشغالدونی و فیلم دایره مینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
10 نقد و تحلیل تقابلهای جنسیتی در رمان خاله بازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 0
11 واکاوی تغییر گفتمان در شعر دهه ۱۳۸۰ با تحلیل تقابل های زبان شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه استعاره ادبی و استعاره سینمایی با شواهدی از شعر فارسی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 واکاوی سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حوزه علوم انسانی کاربردی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی