دکتر حسن افشین

دکتر حسن افشین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

دکتر حسن افشین

Dr. Hasan Afshin

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کاربرد الیاف فولادی بازیافتی میکرو در شاتکریت مورد استفاده جهت پایدار سازی حفاری های سطحی و زیر زمینی (دریافت مقاله) ماهنامه عمران و پروژه دوره: 6، شماره: 3
2 بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر PET و الیاف فولادی بر روی مقاومت خمشی و منحنی تنش-کرنش فشاری بتن های خودتراکم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 15، شماره: 2
3 بررسی آزمایشگاهی و عددی خصوصیات رئولوژیکی و مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی الیاف فولادی و PET با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 17، شماره: 4
4 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای کنسولی بتن مسلح سبکدانه تحت بار سیکلی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 10، شماره: 4
5 بررسی آزمایشگاهی و عددی مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی سنگدانه های بازیافتی با استفاده از روش باکس بنکن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 10
6 بررسی آزمایشگاهی و عددی مقاوم سازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از پاشش پلیمرهای مسلح به الیاف شیشه (SGFRP) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 17، شماره: 1
7 بررسی اثر نوع الیاف بر خواص بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 85
8 بررسی اثرات تخریبی جریان سیلابی بر روی دال بتنی کف سرریز (مطالعه موردی: سرریز سد بوکان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 3
9 بررسی امکان تولید بتن پودری واکنش پذیر با مصالح موجود در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی دوام بتن مسلح در محیط دریایی خورنده شدید بر حسب موقعیت قرارگیری بتن نسبت به تراز آب دریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 5، شماره: 10
11 بررسی مشخصات مکانیکی پانل های پیش ساخته تولید شده با بتن سبک دانه الیافی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی مقاومت برشی بتن پودری واکنش پذیر تحت اثر برش خالص و مقایسه ی آن با بتن معمولی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 8، شماره: 1
13 بکارگیری المان های محدود در بررسی اثر بازشو روی دال های بتن آرمه (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
14 تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از روش های سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی هادی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 4، شماره: 2
15 تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
16 تخمین بعضی خواص بتن سبکدانه سازه ای با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی و روشهای آماری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
17 تخمین خواص اساسی بتن های با مقاومت بالا HSC با روش های آماری و شبکه های عصبی مصنوعی A.N.Ns و مقایسه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
18 تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با پانلهای پیش ساخته بتن فوق توانمند الیافی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 1
19 مدلسازی فیزیکی نشست در خاک ماسهای ناشی از تونلسازی مکانیزه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 1
20 مدلسازی قابهای مختلط خمشی RCS و تأثیر رفتار اتصالات بر روی رفتار کلی این قابها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 75
21 مقاوم سازی ترکیبی تیرهای بتن سبک سازه ای مسلح در بر ستون با استفاده از ورق فولادی و دورپیچ CFRP تحت بارهای رفت و برگشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بتن دوره: 9، شماره: 1
22 مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه با CFRP پیش تنیده به روش نصب در نزدیک سطح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
23 مقایسه روش های ارزیابی سریع آسیب پذیری لرزه ای برای ساختمان های مسکونی در تبریز با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
24 یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه ای با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison between Some Mechanical Properties of Self Compacting Concrete and Normal Concrete (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 آشنایی با بتن پودری واکنش پذیر به عنوان نوعی بتن جدید (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
3 اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه و سخت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر الیاف مختلف بر خواص بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
5 اثر لایه بندی خاک در رفتار جانبی شمع ها (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 اثرآب مغناطیسی برروی برخی ازخواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
7 ارزیابی فناوری های نوین و بهره گیری از آن در بناهای تاریخی (نمونه موردی چهلستون) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
8 ارزیابی لرزه ای تیرهای بتنی سبک سازه ای مقاوم سازی شده در بر اتصال با استفاده از ورق فولادی و دورپیچ CFRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
9 استفاده از نانو مواد برای افزایش مقاومت نفوذپذیری در برابر آب کفسازی های بتنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 اصول و روشهای تهویه طبیعی در ساختمانهای چند طبقه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 امکان سنجی استفاده از مواد کمپوزیت جهت تعمیر تجهیزات سکوهای دریایی در معرض خوردگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
12 امکان سنجی طراحی و تهیه بتن پوششی الیاف دار مقاوم در برابر حریق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
13 Characterization of Mixed-Mode Fracture of the Mortar by using SCB Specimens: Experimental and Numerical Studies (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
14 بتن خودتراکم اصلاح شده با پلیمر برای بازسازی سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
15 بتن شکل پذیر (HDC) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع الیاف ماکرو و میکرو بر روی مشخصات مکانیکی بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
17 بررسی آزمایشگاهی شکست و خردشدگی مصالح دانه ای تحت تاثیر بار فشاری محوری در شرایط محصور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
18 بررسی آزمایشگاهی عملکرد پوشش های پایه سیمانی ضدحریق در کاهش اثرات آتش سوزی در سازه های فولادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
19 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از صفحات پیش ساخته RPC (کد 31B) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
20 بررسی برخی از خواص مکانیکی بتن های خودترمیم شونده حاوی میکروارگانیسم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن برمقاومت سایشی و دوام بتن درسازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
22 بررسی تاثیر چرخه های یخبندان-ذوب بر مقاومت بار نقطه ای سنگدانه ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر سوراخهای دایره ای در جان تیرهای T شکل بتنی به روش اجزای محدود و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی تاثیر شکل و اندازه دانه ها بر روی میزان شکست مصالح دانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی خصوصیات مقاومت برشی و کششی بتن معمولی بتن خودتراکم و بتن خودتراکم سبک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
26 بررسی دقت روش های ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های فولادی با سیستم مهاربندی همگرا (مطالعه ی موردی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 بررسی دوام بتن مسلح در ناحیه پاششی(Splash Zone) وناحیه اتمسفری(Atmospheric Zone) محیط دریایی خورنده شدید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی دوام سازههای بتنی دریایی با پوزولانهای مختلف در محیطهای دریایی خورنده شدید (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
29 بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با ورق های FRP در برابر بارضربه ای ناشی از برخورد پرتابه به روش المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
30 بررسی رفتار ستون های CFT مسلح شده با الیاف فولادی تحت اثر بارگذاری های محوری و چرخه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی رفتار شمع­های اسکله­های شمع­وعرشه بتنی ترمیم­شده با پوسته­های CFRP تحت بارگذاری توأم محوری و جانبی سیکلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
32 بررسی رفتار مکانیکی سنگدانه ها تحت شرایط فشاری تک محوری محصور شده از طریق شبیه سازی با بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
33 بررسی رفتار و روشهای افزایش مقاومت بتنهای نوین از قبیلFRC، HSC ، RPC دربرابربرخورد گلوله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
34 بررسی رفتار یک مقطع جدید از ستونهای فولادی پر شده با بتن تحت بارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 بررسی روشهای افزایش مقاومت نمونه های کامپوزیتی در برابر برخورد گلوله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی عملکرد سازهای ابنیه حیاتی در زلزله دیماه 1382 بم (دریافت مقاله) نخستین همایش زلزله در درود - گذشته، حال، آینده
37 بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات بتنی تقویت شده با پلیمرهای مسلح شده با الیاف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی عوامل مؤثر بر خرابی بتن مسلح در محیط دریا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 بررسی مروری اثر الیاف فولادی در رفتار تیرهای همبند (کوپله) در دیوارهای برشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی مکانیک شکست بتن پودری واکنشپذیرRPC تحت بارگذاری مود مرکب بروشهای عددی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
41 بررسی نقش فوق روان کننده ها در مشخصات مکانیکی و دوام بتن و تاثیر استفاده از آنها در هزینه و رفتار سازه ساختمانهای بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
42 بررسی نقش فوق روان کننده ها درمقاومت فشاری بتن و تاثیر آنها برهزینه بتن و مقدار فولادمصرفی اسکلت ساختمان های بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات مکانیکی انواع سبکدانه های طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
44 بررسی و مقایسه مدول الاستیسیته دینامیکی بتن بامقاومت بالا بدست آمده ازدواستاندارد ASTM C597 , C215-.2 و نیز بررسی اثرتراکم برروی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 برنامه ریزی و مدیریت مطالعات موردی حوضه آبریز آجی چای و تاثیرات آب آن در نوسان سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
46 تاثیر الیاف فولادی دو سر قلاب بر مقاومت کششی بتن - به منظور ارزیابی امکان پذیری جایگزینی الیاف فولادی در پوشش سگمنتال تونل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
47 تاثیر مقاومت فشاری و وزن مخصوص بر مقدار جذب آب بتن پودری واکنش پذیر و بتن با مقاومت بالا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
48 تاثیر مواد افزودنی پوزولانی بر خصوصیات بتن پلاستیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 تخمین برخی خواص بتن های با مقاومت بالا (HSC) ، با استفاده از تکنیک پالس فراصوت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 تخمین خواص اساسی بتن سبکدانه سازه ای(LWAC) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (A.N.Ns) و روشهای آماری و مقایسه آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
51 تخمین خواص اساسی بتن های با مقاومت بالا HSC با روشهای آماری و شبکه های عصبی A. N. Ns و مقایسه آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
52 تخمین مقاومت فشاری بتن سبکدانه با استفاده از تکنیک سرعت پالس فراصوتی ( Ultrasonic Pulse Velocity Method) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دینامیکی بتن سبکدانه با استفاده از تکنیک سرعت پالس فراصوتی (Ultrasonic Pulse Velocity Method) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 ترمیم پایه های اسکله های شمع و عرشه ها بتنی با پوسته های CFRP تحت بار قائم (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
55 ترمیم وتقویت لرزه­ای پایه­های بتن­آرمه پل با استفاده از جاکتهای فولادی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
56 تولید بتن پودری واکنش پذیر با استفاده از ماسه سیلیسی موجود در مناطق کویری ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 تهیه بتن با عملکرد بالا در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
58 خوردگی بتن مسلح حاوی پوزولان های مختلف در شرایط محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
59 دوام بتن مسلح حاوی پوزولان¬های مختلف در شرایط محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 دوام بتن مسلح حاوی پوزولانهای مختلف در شرایط محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
61 دوام بتن مسلح حاوی پوزولانهای مختلف در شرایط محیطی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
62 رفتار بتن مسلح حاوی پوزولان های مختلف در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
63 ساخت بتن پودری واکنش پذیر با مقاومت فشاری حداقل 150 مگاپاسکال (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
64 شکست مصالح دانه ای در شرایط محصور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
65 طرح اختلاط بتن­ خودتراکم سبک بر اساس حجم فضای خالی بین سنگدانه­ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 عمر سازه ها و اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
67 کاربرد پوشش پایه سیمانی ضد حریق برکاهش ریسک حریق در صنایع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
68 کنترل کیفیت دوغاب دوجزئی پشت سگمنت تونل (مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
69 کنترل کیفیت دوغاب دوجزیی پشت سگمنت تونل مطالعه موردی: خط دو متروی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
70 مدلسازی عددی رفتار خمشی بتن UHPFRC جهت مقاومسازی تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
71 مطالعه آزمایشگاهی نقش صفحات فلزی و جاکت CFRP در مقاوم سازی اتصالات خارجی آسیبدیده قاب بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
72 مطالعه روانگرایی خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
73 معرفی بتن آماده خشک خودتراکم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 معرفی روش مناسب برای ارزیابی سریع آسیبپذیری لرزهای ساختمانهای مسکونی متداول شهر تبریز (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاه از جاکت های فولادی بهبود یافته و بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه ای آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح با استفاده از نوارهای فلزی پیش تنیده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
77 مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح پل با استفاده از جاکت های فولادی با اشکال مختلف هندسی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
78 مقایسه بتن خودتراکم و بتن معمولی از لحاظ خصوصیات مکانیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
79 مقایسه برخی از خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم معمولی و بتن خودتراکم اصلاح شده با پلیمر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
80 مقایسه خصوصیات برشی بتن خودتراکم و بتن معمولی (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
81 مقایسه خواص بتن پودری واکنشپذیر و بتن پودری واکنشپذیر سبک اصلاح شده با پلیمر (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 مقایسه رفتار پانل های ساندویچی D3 با پانل های معمولی در خمش و برش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 مقایسه رفتارگروه شمع ها در خاک های ریز دانه و درشت دانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
84 مقایسه لنگرخمشی گروه شمع ها در خاک های ریز دانه و درشت دانه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
85 مقایسه مقاومت برشی بتن خودتراکم سبک و بتن خودتراکم سبک اصلاح شده با پلیمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
86 مقایسه مقاومت کششی و سیرگیرش بتن های سبک، خودتراکم سبک و خودتراکم سبک اصلاح شده با پلیمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
87 مکانیک شکست مرکب بتن پودری واکنش پذیر(RPC) با استفاده از روش انرژی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
88 یافتن طرح اختلاط بهینه بتنهای سبکدانه سازه ای با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران