دکتر تقی اکبری

دکتر تقی اکبری دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر تقی اکبری

Dr. Taghi Akbari

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی موانع پژوهش در رشته مدیریت آموزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 2
2 ارائه مدل مفهومی دانشگاه به مثابه سازمان یاددهنده با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 26
3 ارتباط ساختاری مدرسه شاد و نشاط روحی، معنوی، جسمانی و رفتاری معلمان با تاکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی (مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 14، شماره: 29
4 الگوی تحلیل مسیر گرایش به اعتیاد بر اساس حس انسجام با میانجی گری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 11
5 Predicting Students' Psychological Well-being Based on the Components of Spiritual Intelligence and Sense of Coherence (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 2
6 بازنمایی تجارب زیسته اساتید دانشگاه از چالش های آموزش مجازی در دوره کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 24
8 بررسی سواد اطلاعاتی و یادگیری خودراهبر در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 4
9 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس مدرسه شاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 70
10 پیش بینی بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس هوش معنوی و حمایت محیطی (مطالعه موردی شهرستان نمین) (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 8، شماره: 56
11 تاثیر ازن و عصاره مرزه خوزستانی بر ماندگاری و کیفیت آریل های انار رقم ملس ساوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 4
12 تبیین تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 103
13 تحلیل ساختاری رابطه فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی با میانجیگری اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
14 رابطه امید، رضایت از زندگی و عزت نفس و سلامت روان با نقش واسطه ای شناخت، فراشناخت و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
15 سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهای به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
16 سهم و نقش مولفه های رهبری اصیل درپیش بینی سلامت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
17 شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی از دیدگاه معلمان چندپایه استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
18 طراحی الگوی مدرسه موفق: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 5
19 طراحی و اعتبارسنجی مدل دانشگاه باز بر اساس پارادایم نوآوری باز رویکردی آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
20 طراحی و اعتباریابی الگوی فرهنگ مدرسه موفق (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 1
21 کارآمدی مداخله مبتنی بر مثبت اندیشی با تاکید بر آموزه های اسلامی بر تاب آوری و رضایت از زندگی والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 10، شماره: 1
22 محیط زیست در آموزش عالی : بررسی نگرش، دانش زیست محیطی و مولفه های پایداری در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 14
23 مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
24 مدل سازی ساختاری تاثیر آرزوهای تحصیلی بر نابرابری آموزشی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 4
25 مقایسه سبک های تصمیم گیری و دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 12، شماره: 1
26 نقش واسطه ای سلامت معنوی در ارتباط بین هوش هیجانی و اعتیاد به تلفن همراه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش تعارض نقش بر فرسودگی شغلی معلمان شهرستان ایجرود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
2 ارزیابی نقش تعارض نقش بر فرسودگی شغلی معلمان شهرستان ایجرود از طریق میانجیذهن آگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
3 بحران فرسودگی شغلی در سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
4 بررسی تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
5 بررسی تاثیر انواع حمایت تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی و قصد ترک تحصیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
6 بررسی تاثیر رهبری دانش مدار و مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی در آموزش عالی (اساتید دانشگاه محقق اردبیلی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
7 بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر فرایند آسیب شناسی مدیریت استعداد در سازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
8 بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی براساس نظرات تربیتی امام صادق (علیه السلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
9 بررسی رابطه استدلال ورزی اخلاقی با صلاحیت کار در بین معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
10 بررسی رابطه بهزیستی معنوی با درگیری شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
11 بررسی رابطه بهزیستی معنوی با درگیری شغلی با توجه به نقش تعدیلگری مدل رهبریسازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
12 بررسی رابطه بین آوای سازمانی و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
13 بررسی رابطه بین اخلاق کاری و ابتکار سازمانی بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
14 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
15 بررسی رابطه بین سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دین,معنویت و کیفیت زندگی
16 بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
17 بررسی رابطه حساسیت اخلاقی با رهنمودهای اخلاقی معلمان دوره ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
18 بررسی رابطه رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
19 بررسی رابطه مهارت های سیاسی مدیران با رفتار شهروندی سازمانیمعلمان ابتدایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر
20 بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی در مدیران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
21 بررسی عدالت سازمانی و مدیریت منابع انسانی در جامعه آموزشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی
22 بررسی عوامل تاثیرگذار در رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
23 بررسی عوامل موثر بر استخدام و جذب نیروی انسانی در ایران با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
24 بررسی عوامل موثر بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
25 بررسی عوامل موثر بر کیفیت تدریس معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
26 بررسی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
27 بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به نمازجماعت در مدارس متوسطه شهرپارس آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
28 بررسی موانع و چالش های هوشمندسازی مدارس ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
29 بررسی نقش شناختی ساختاری سرمایه اجتماعی در تبیین قانون گرایی در رفتار شهروندی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
30 بررسی نقش فضای فیزیکی مدارس در یادگیری دانش آموزان دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
31 پیش زمینه ها وپیامدهای بدبینی سازمانی بر عملکرد کارکنان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
32 تاثیر آموزش به روش تدریس معکوس بر مسئولیت پذیری وخودکارآمدی دانش آموزان در نرم افزار شاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
33 تاثیر رهبری معنوی بر مسئولیت پذیری معلمان با نقش میانجی توسعه حرفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
34 تاثیر عوامل ساختاری بر فرایند آسیب شناسی مدیریت استعداد در سازمان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت و اقتصاد در علوم انسانی
35 تجارب معلمان دوره ابتدایی شهرستان تالش از به کارگیری روش های فعال تدریس در بستر شبکه شاد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
36 رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
37 رابطه تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
38 رابطه فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
39 رابطه معنویت در محیط کار و اشتیاق شغلی معلمان ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
40 رهبری اخلاقی چالش مدارس قرن ۲۱ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
41 شاخص های کیفیت آموزش در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
42 شایستگی در انتخاب و شایسته سالاری مدیران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
43 شناسایی عوامل موثر بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی از نظر معلمان ورزش شهرستان تالش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
44 ضرورت توسعه ی کیفیت در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
45 عوامل موثر بر اشتیاق شغلی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
46 عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
47 فراتحلیل مطالعات مرتبط با رابطه تعهد هنجاری با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
48 فرایندها، زیرساخت ها و نتایج مدیریت دانش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
49 فضیلیت سازمانی با رویکرد اسلامی(فراترکیب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
50 کیفیت سنجی برنامه شاد از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان فومن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
51 مدلسازی اثر رهبری اخلاقی و توانمندسازی روانشناختی با اشتیاق شغلی براساس نقش میانجی گری اخلاق حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
52 مروری بر تعهدسازمانی ونقش آن درمدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
53 مروری بر رهبری اخلاقی و نقش آن بر رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
54 مروری بر مفاهیم خلاقیت و نقش آن در سازمان آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
55 مروری بر مفاهیم شایسته سالاری، مزایا، موانع و محدودیت های استقرار در سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
56 مروری بر مفهوم یادگیری معکوس در کلاس های درس مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
57 مروری برمفهوم اخلاق اسلامی کار وضرورت آن درمدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
58 مطالعه نقش مدیریت استعداد در بالندگی کارکنان موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
59 مطالعه وضعیت رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهرستان نیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
60 مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی معلمان در مدارس ابتدایی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
61 مولفه های تاثیرگذار بر رشد حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
62 نفش رهبری مثبت گرا در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
63 نقش ارگانیکی مکانیکی سازمان در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش وپرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
64 نقش برنامه ریزی درسی و آموزشی در مدارس آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
65 نقش توانایی حل تعارض در کیفیت زندگی کاری کارکنان آموزش و پرورش شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
66 نقش فضیلت سازمانی در آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
67 نگاهی به توسعه سیاستگذاری های آموزشی و ابعاد آینده نگرانه آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
68 واقعیت مجازی و کاربرد آن در آموزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
69 ورزش آموزشی(ورزش مدارس،ورزش تعلیم و تربیتی) زیر بنای ورزش ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
70 هوش اجتماعی معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده