آقای دکتر حسام شبانی ورکی

دکتر حسام شبانی ورکی Lusofona University, Portugal

آقای دکتر حسام شبانی ورکی

Dr. Hesam Shabaniverki

Lusofona University, Portugal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسام شبانی ورکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Capacity Planning Based on Scenario Tree and Passenger Motion Equation (IKIA and MIA) (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 1، شماره: 2
2 Evaluation of Safety Performance Functions by AIMSUN Micro-Simulation Model (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 1، شماره: 1
3 Feasibility of Controlling Pollutants in Urban Bus Terminals: A Case Study in Qazvin (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 1، شماره: 1
4 Less Use of Seat-belts among Drivers and Passengers in inter-urban routes than suburban routes, Causes and Effects (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 1، شماره: 1
5 Modeling Crash Delays in a Route Choice Behavior Model for Two-Way Road Networks (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Transferred Contamination by Recycled Asphalt Pavements Case Study: Qazvin,Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری