آقای دکتر Sanjay Kumar Shukla

دکتر Sanjay Kumar Shukla Edith Cowan University, Australia

آقای دکتر Sanjay Kumar Shukla

Dr. Sanjay Kumar Shukla

Edith Cowan University, Australia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Sanjay Kumar Shukla در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل