دکتر اکبر آفرینش خاکی

دکتر اکبر آفرینش خاکی

دکتر اکبر آفرینش خاکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 22
2 بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت در کارکنان سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 1
3 تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر مشارکت بانوان در ورزش همگانی شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 13، شماره: 50
4 ترجمه و روانسنجی «پرسشنامه تجربه شغلی» در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 5
5 ترجمه و روانسنجی «مقیاس تعارض کار- خانواده» در کارکنان ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 5
6 طراحی الگوی تجربه شغلی منابع انسانی و برنامه ریزی راهبردی در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 2
7 مدل نگرش و جهت گیری جامعه والیبال ایران با اسناد خوش بینانه و بدبینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
8 مقایسه اثر ورزش در خشونت بزهکاران ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 2
9 نقش سرمایه های روان شناختی کارکنان در ارتباط رهبری اصیل، معناداری در شغل و جوسازمانی با رضایت شغلی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 1
10 نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تاثیر پیوندکاری بر توانمندسازی روان شناختی وزارت ورزش و جوانان کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
11 نقش میانجی فرهنگ سازمانی در تاثیر تنبلی سازمانی بر اینرسی و عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 10، شماره: 37
12 همبستگی تنبلی سازمانی با عملکرد سازمانی با میانجی گری اینرسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 1
13 همبستگی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، محصورشدگی سازمانی با عملکرد شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین مدیریت مشارکتی و خلاقیت در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
2 ارتباط جو انگیزشی با شخصیت ورزشکاران شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
3 ارتباط مدیریت تعارض و سبک های ان با ابعاد رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
4 ارتباط مشارکت والدین با لذت ورزشی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
5 ارتباط هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
6 ارتباط هوش هیجانی و مولفه های ان با ابعاد رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و معنویت دانشجویان ورزشکار شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 تاثیرویژگی های دموگرافیکی برمنش ورزشی فوتبالیست های لیگ های حرفه ای فوتبال (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
9 مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پذیرفته شده کنکور با رتبه بالا و پذیرفته نشده مدارس استان یزد با تاکید بر فعالیت جسمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران