آقای دکتر احسان اثنی عشری

دکتر احسان اثنی عشری مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

آقای دکتر احسان اثنی عشری

Dr. Ehsan Asnaashari

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احسان اثنی عشری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، تهران بهمن 1394
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران بهمن 1395
دبیر کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، تهران بهمن 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review on Agile Project Management (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
2 اثر انعکاس گری تیمی بر توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
3 ارزیابی تاثیر هوش هیجانی بر انتخاب استراتژی های حل و فصل تعارضات در پروژه های صنعت ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
4 ارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
5 ارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
6 ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکار با توجه به اهداف پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
7 الزامات شایستگی و مهارت های دانشجویان رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت برای ورود به عرصه بازار کار و صنعت ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
8 امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
9 BUIDING INFORMATION MODELING IN FACILITY MANAGEMENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
10 Building Information Modeling Implementation in Iran Review (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
11 Building Information Modeling Implementation in Iran Review (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
12 Construction Material Management and RFID Application (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه ها
13 Logistics Management in Construction Projects in Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی نظام تامین و تدارکات در پروژه ها
14 بررسی اجمالی ویژگی های شهر هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
15 بررسی استانداردISO21500 و راهنمای PMBok جهت مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی مهندسی مدیریت ساخت و پروژه
16 بررسی استراتژی های بازاریابی پروژه های ساختمانی مسکونی در شرایط رکود:مطالعه موردی تهران-ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
17 بررسی انواع و علل بروز تغییرات در پروژه های ساخت:مروری بر ادبیات موجود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
18 بررسی چگونگی آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان در مراکز آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
19 بررسی دلایل بروز تعارض در پروژه های صنعت ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
20 بررسی سیستم مدیریت یکپارچه در پروژه های پل سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
21 بررسی عوامل تاثیرگذار در استقرار سیستم های مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
22 بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
23 بررسی نقش پدافند غیر عامل در عمران و مدیریت شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
24 بررسی و ارزیابی میزان تاثیر عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
25 بررسی و تحلیل مزایا و معایب انواع قالب متداول و ارزیابی و انتخاب روش قالب بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
26 بررسی و شناسایی ذینفعان در پروژه های ساخت، مطالعه موردی: احداث سایت تعمیر ونگهداری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
27 بکارگیری مهندسی ارزش جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمان مطالعه موردی؛ یک دستگاه اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
28 پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
29 تاثیر هوش هیجانی بر سبک تصمیم گیری مدیران پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
30 تاثیر هوش هیجانی بر مذاکرات و نتایج آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
31 تاثیرات آموزش روش اجرای ساختمان(بتنی) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درپنج دانشگاه فنی استان سمنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
32 تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
33 توانمندسازی منابع انسانی عاملی برای موفقیت پروژه های ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
34 خودکارسازی مدیریت شهری با استفاده از فتوگرامتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
35 خودکارسازی مدیریت شهری بااستفاده ازفتوگرامتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
36 راهکارهای عملکرد مقدماتی برای سازمانهای کارآفرین در زمینه استفاده از فناوری نانو در صنعت ساخت (دریافت مقاله) نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
37 رویکرد و مکانیسم اثر ذینفعان در مدیریت استراتژیک پروژه های ساخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
38 زنان مدیر در صنعت ساخت: شناسایی چالش ها با استفاده از رویکرد کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
39 شناسایی دلایل تولید پرت غیر مستقیم در پروژه های ساخت و بررسی میزان تاثیر آنها بر موفقیت پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
40 شناسایی عوامل ایجاد پرت وراهکارهای کاهش پرت در کارگاه های ساختمانی در شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
41 شناسایی عوامل موفقیت در ساخت سدهای ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
42 شناسایی مزایای اجرای پروژه های راهسازی پایدار به منظور افزایش آگاهی ذینفعان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
43 شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بقا و ماندگاری منابع انسانی جهت توسعه مدیریت و منابع درپروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
44 شناسایی و ارزیابی معیارهای شایستگی مدیران پروژههای عمرانی مطالعه موردی: دستگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
45 شناسایی و اولویت بندی علل تاخیرات در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHP و Topsis مطالعه موردی: پروژه های درمانی استان تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
46 شناسایی و اولویت بندی مشکلات اجرایی کارگاه ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با استفاده از تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
47 شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر کاهش ریسک های کارگاه های ساختمان سازی بر ساختمانهای مجاور (مطالعه موردی کرج) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
48 شناسایی وتحلیل ریسک های پیمانکاردرمرحله اجرای پروژه های پل سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
49 مدیریت ذینفعان درپروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
50 مدیریت و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
51 مروری بر مطالعات مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
52 مطالعه روشهای پایدارسازی گود و اثرات آن بر زمان و هزینه پروژه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
53 مطالعه و مقایسه فناوری نوین و سنتی در راستای افزایش، بهبود کیفیت و CFT کاهش زمان و هزینه های اجرا در ساخت- مطالعه موردی سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 نقش مدیران و سرپرستان پروژه ها در محیط کار بر دانش و سلامت کارکنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
55 نگاهی به ریسک های پروژه های ساخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
56 و رشد فرهنگی، لازمه مدیریت شایسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه