آقای مهندس سید حسین دخانچی

مهندس سید حسین دخانچی

آقای مهندس سید حسین دخانچی

Seyed Hossein Dokhanchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.