آقای مهندس سید حسین دخانچی

مهندس سید حسین دخانچی

آقای مهندس سید حسین دخانچی

Seyed Hossein Dokhanchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید حسین دخانچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیفصلنامه تخصصی رشد فناوری