آقای دکتر غلامعلی حشمتی

دکتر غلامعلی حشمتی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر غلامعلی حشمتی

Dr. Gholamali Heshmati

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامعلی حشمتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله مرتعداری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل زنبورداری و تعیین جذابیت گیاهان مرتعی مورد استفاده زنبورعسل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
2 ارزیابی واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به بهره برداران روستایی حوزه آبخیز گلندرود (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 27
3 بررسی خدمت اکوسیستم تولید آب با استفاده از نرم افزار InVEST (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دلیچای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
4 بررسی دانش بومی شناخت و طبقه بندی اجزای محیطی در جهت مدیریت بهینه مراتع (مطالعه موردی: عشایر دیلگان در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 4، شماره: 7
5 تحلیل مفهوم های برگشت پذیری، آسیب پذیری و نیرومندی بوم شناختی در مدیریت بوم نظام های مرتعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 2
6 قابلیت های بوم شناختی ماسه زارهای بیابانی فرصتی برای بهره برداری بهینه ازسیستم پخش سیلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 1، شماره: 1
7 مروری بر جنبه های مختلف گیاه دارویی پنیرک ( Malva sylvestris ) و یافته های تحقیقات نوین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 1
8 مطالعه اتنوبوتانی و اتنواکولوژی گونههای دارویی کچیک(مطالعه موردی مراتع کچیک در شمال شرق استان گلستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 2
9 مطالعه دانش تهیه انواع غذا با بهره گیری از گیاهان خودرو توسط عشایر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 5
10 مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتنوفارماکولوژی گیاهان Satureja mutica Fisch و Mentha longlifolia(Hud) در درمان سندروم روده تحریک پذیر (مطالعه موردی : مراتع تپه ماهوری مراوه تپه ، استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 ارائه یک مدل GIS-MCE برای ارزیابی قابلیت پرنده بینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 ارتجاع اکولوژیکی در چشم اندازهای مرتعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 ارزیابی تغییرات اندازه لکه های گیاهی در مدیریت های مختلف اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک بزداغی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
5 ارزیابی توان ترسیب کربن گونه Agropyron elongatom در خاک و گیاه در مراتع دست کاشت(مطالعه موردی:چپر قویمه گنبد) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
6 ارزیابی حاصلخیزی خاک مراتع با استفاده از شاخص های کارکرد شکل زمین (LFA) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی قابلیت برخی فعالیت های تفرجی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی قابلیت فعالیت تفرجی مشاهده حیات وحش وطبیعت با استفاده از روش ترکیب خطی وزن داده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 ارزیابی وضعیت اکوهیدرولوژیکی بخشی از مراتع طالقان با استفاده از روش نوین DLA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
10 بررسی اثرات احیاء اراضی بیابانی در افزایش ترسیب کربن خاک و توسعه پایدار محیط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
11 بررسی پوشش گیاهی گیاهان دارویی حوزه کویر نمک بجستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
12 بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر تراکم گونه دارویی درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در شمال شرق استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی تأثیر احیاء بیولوژیک اراضی بیابانی با گونه های Haloxylon ammodendron و Atriplex canescens بر هدایت الکتریکی (EC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
14 بررسی تأثیر برخی ویژگی های خاک بر روی پراکنش جوامع گیاهی مراتع طالقان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
15 بررسی ترکیبات شیمیایی، خواص درمانی و اندام مورد استفاده گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی و لویه کیاسر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی تغییر اکوسیستم بیابانی در اثر مدیریت سیلاب با استفاده از مدل حال و انتقال (مطالعه موردی: منطقه بروغن سبزوار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
17 بررسی تغییر میزان تراکم گونه دارویی درمنه دشتی (Artemisia sieberi) در جهت های جغرافیایی شمالی و جنوبی در شمال شرق استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی تنوع گونه ای در جوامع گیاهی بخشی از مراتع شهرستان بهشهر (استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان
19 بررسی خصوصیات و کاربردهای گیاه Halocnemum strobilaceum در مراتع اینچه برون استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 بررسی دانش بومی 5 گونه از گیاهان دارویی منطقه مراوه تپه در فرهنگ عمومی مردم ترکمن ، استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 بررسی دانش بومی بهره برداران در شیوه های سنتی چرای دام( مطالعه موردی: مراتع ییلاقی منطقه حفاظت شده قرخود در خراسان شمالی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
22 بررسی زیتوده اندامهای هوایی و تاج پوشش گونههای شورپسند مراتع قشلاقی دشت گمیشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
23 بررسی فلورستیک طول عمر بیولوژیک و شکل زیستی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی ولویه کیاسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 بررسی وضعیت سطح خاک مراتع با روش طبقه بندی وضعیت خاک سطحی مرتع (SSCC) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
25 بهره برداری از مراتع ییلاقی ولویه کیاسر با حفظ عملکرد اکوسیستم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
26 تاثیر نوع مدیریت مرتع بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد مرتع ( مطالعه موردی؛ مراتع صوفیکم استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 تأثیر برخی عوامل محیطی بر پراکنش گونه های دارویی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه کچیک در مراوه تپه) (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 تأثیر فعالیت های مدیریتی در تغییرات پوشش گیاهان کریپتوگام سطح خاک در اکوسیستم های مرتعی خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه بزداغی استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
29 تعیین روش مدیریت بهینه اراضی برای اکوسیستمهای مرتعی اراضی تپه ماهوری(مطالعه موردی: منطقه مراوه تپه، استان گلستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 توسعه منابع آب شرب دام در جهت توسعه پایدار مراتع گمیشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
31 دانش بومی عشایر و ابخیزنشینان در زمینه حفاظت از پوشش گیاهی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
32 مروری بر خصوصیات اکولوژیکی و فارماکولوژی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
33 معرفی سماق ( Rhus coriari L)به عنوان یک گیاه دارویی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی