آقای دکتر عبدالعظیم قانقرمه

دکتر عبدالعظیم قانقرمه استادیار دانشگاه گلستان

آقای دکتر عبدالعظیم قانقرمه

Dr. Abdolazim Ghangherme

استادیار دانشگاه گلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالعظیم قانقرمه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمجله آمایش جغرافیایی فضا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
2 بازنگری در تعیین دمای پایه آسایش حرارتی مناطق اقلیمی متفاوت ایران به منظور محاسبه شاخص درجه- روز مورد نیاز سرمایشی و گرمایشی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
3 بررسی توسعه کالبدی فضایی شهرهای ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر بندرترکمن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
4 بررسی ناهنجاریهای دمایی دوره ی سرد سال(محدوده ی مورد مطالعه: استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 23
5 پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
6 پیش بینی تراز آب دریای خرز مبتنی بر سیستم تقریبگر فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 79
7 پیش بینی خشکسالیهای استان خراسان شمالی با مدلHadCM3 و شاخصهای SPI وRDI (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
8 تأثیر مید ا نهای باد و فشار هوا بر تراز آب ایستگاه های ترازسنجی سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
9 تحلیل اقلیم سینوپتیک شرایط شکل گیری بلوم جلبکی در خزر جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
10 تحلیل فراوانی حداکثر رخدادهای تراز توفانی سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 3
11 دگرگونی های اقلیمی و نوسانات آبدهی رودخانه های بزرگ سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مکانی امواج سرمایی در شمال غرب ایران با استفاده از نمایه طول مدت سرما CSDI از سال 1791 تا 0212 میلادی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 ارزیابی نوسانات اقلیمی بر روی شاخص اقلیم آسایش TCI در شهرهای شمالی کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 بررسی توسعه کالبدی فضایی شهرهای ساحلی با تأکید بر توسعه پایدارمطالعه موردی: شهر بندرترکمن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
4 بررسی روند تغییر فراوانی ناهنجاریهای دمایی دوره ی سرد سال با استفاده از روش ناپارامتریمن-کندال(محدوده ی مورد مطالعه: استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
5 بررسی شدت وتداوم خشکسالی های استان لرستان به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
6 بررسی همبستگی بین ناهنجاریهای دمایی با شاخص وزش مداری به روش رگرسیون درختی حدوده یمورد مطالعه: استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
7 پایش تغییرروند شاخصهای حدی روزهای یخبندان و یخی دراستان گلستان جهت مدیریت ریسک انرژی دردوره سردسال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
8 پیش ‌بینی تراز آب دریای خزر با تعمیم مفهوم فازی در رگرسیون خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
9 تاثیرات تغییر اقلیم سواحل بر نوسانات آب دریای خزر با خروجی مدل GCM (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 تحلیل سینوپتیکی امواج سرمایی به روش نمایه طول مدت سرما CSDI در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
11 تعیین نمودن آسیب پذیری منطقه ساحلی نسبت به نوسانات آب دریا، ابزاری برای تصمیم گیری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
12 شاخص پایداری کاربری ابزار مدیریت یکپارچه سرزمین (مطالعه موردی: سواحل جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش تجربه های پژوهشی فنی و مهندسی
13 شناسایی و ارزیابی ناهنجاریهای دهایی در دوره ی سرد سال (محدوده ی مورد مطالعه : استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران