دکتر حسین زارعیان

دکتر حسین زارعیان معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر حسین زارعیان

Dr. Hossein Zareian

معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
2 ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
3 ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1377-1387 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
4 ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال مردان در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
5 الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
6 بررسی ارتباط تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی و اولویت بندی عوامل ورزشی موثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
8 پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
9 پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
10 پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
11 تاثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارایه شده در آنها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 69
12 تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند مطالعه موردی: باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
13 تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 51
14 تحلیل عوامل موثر بر وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
15 تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
16 تدوین مدل اندازه‌گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک مؤلفۀ اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
17 تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
18 تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
19 راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
20 شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
21 شناسایی زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
22 شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
23 شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزه ورزش (رهیافت مبتنی بر تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
24 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
25 شناسایی و تدوین الگوی ارزش های اخلاقی در ورزش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
26 طراحی الگوی توسعه ورزش های همگانی از طریق گیمیفیکیشن ویژه نیروهای نظامی ارتش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 3، شماره: 5
27 طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 1
28 طراحی نظامنامه اخلاقی اعضای هییت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
29 طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون های آمادگی جسمانی ویژه نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 4، شماره: 7
30 مدل یابی تاثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
31 مسابقات قهرمانی زنان ایرانی: چالش ها، فرصت ها و راه حل ها (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
32 موانع و راهکارهای توسعه اشتغال زایی در ورزش استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 55
33 مولفه های پیش بینی کننده موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اوراق مشارکت مدنی در نظام بانکی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
2 Comparison of leisure time of the elderly in Tehran before and during the COVID۱۹ pandemic (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 Identify the causes and areas affecting the development of infrastructure of of Green Sports Facilities (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 Identifying strategies to promote the personal brand value of Iranian elite athletes (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 بررسی اوقات فراغت جانبازان و معلولین با تاکید بر فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
6 تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 تحلیل عملکرد ورزشی کشورهای آسیایی در شورای بین المللی ورزش نظامیان جهان (سیزم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 تعیین سلامت روانی کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و ارتباط آن با استرس شغلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 توصیف عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 جرم شناسی جرایم اقتصادی و راههای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
11 طراحی مدل اقتصاد سایه ای در ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
12 مولفه های سیاسی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران