دکتر حسین زارعیان

دکتر حسین زارعیان معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر حسین زارعیان

Dr. Hossein Zareian

معاون فرهنگی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی انجمن های ورزشی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 4، شماره: 11
2 ارتباط هوش معنوی و هوش فرهنگی با بهره وری کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
3 ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1377-1387 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
4 ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال مردان در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 59
5 الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
6 بررسی ارتباط تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
7 پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 52
8 پیامدهای تنفر از برند در استفاده کنندگان از پوشاک ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
9 پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 30
10 تاثیر رسانه های اجتماعی و تصویر قیمتی ارایه شده در آنها بر قصد خرید مشتریان پوشاک ورزشی در دوران پاندمی کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 69
11 تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند مطالعه موردی: باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
12 تحلیل عملکرد کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 51
13 تحلیل عوامل موثر بر وضعیت باشگاه های بدن سازی ایران با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
14 تدوین الگویی جامع استعدادیابی در ورزش قهرمانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 20
15 تدوین مدل اندازه‌گیری فضیلت سازمانی به عنوان یک مؤلفۀ اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
16 تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
17 تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 65
18 راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
19 شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
20 شناسایی زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
21 شناسایی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 23
22 شناسایی و تحلیل ابعاد خشونت علیه کودکان در حوزه ورزش (رهیافت مبتنی بر تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 16
23 شناسایی و تحلیل عوامل موثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
24 شناسایی و تدوین الگوی ارزش های اخلاقی در ورزش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
25 طراحی مدل شایستگی های بازاریابان ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 2، شماره: 1
26 طراحی نظامنامه اخلاقی اعضای هییت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
27 مدل یابی تاثیر هوش معنوی و نگرش به کارآفرینی، بر قصد کارآفرینی در دانشجویان علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
28 مسابقات قهرمانی زنان ایرانی: چالش ها، فرصت ها و راه حل ها (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نو در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
29 مولفه های پیش بینی کننده موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اوراق مشارکت مدنی در نظام بانکی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
2 بررسی اوقات فراغت جانبازان و معلولین با تاکید بر فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
3 تبیین استراتژی تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 تحلیل عملکرد ورزشی کشورهای آسیایی در شورای بین المللی ورزش نظامیان جهان (سیزم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 تعیین سلامت روانی کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و ارتباط آن با استرس شغلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
6 توصیف عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 جرم شناسی جرایم اقتصادی و راههای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
8 طراحی مدل اقتصاد سایه ای در ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
9 مولفه های سیاسی، پیش بینی کننده موفقیت کشورها در رویدادهای بین المللی ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران