آقای دکتر پیمان نادری

دکتر پیمان نادری

آقای دکتر پیمان نادری

Dr. Peyman Naderi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پیمان نادری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک ساختار جدید به عنوان منبع تولید پراکنده بر مبنای سیستم ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی و سیستم فتوولتائیک با طراحی کنترل کننده های مربوطه (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 4، شماره: 3
2 مدل سازی ماشین القایی روتور سیم پیچی شده با اثر اشباع از طریق مدارمعادل مغناطیسی تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Control Methodology of the GCSC for Damping the SSR Oscillations based on the Neural Networks (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 آنالیز تئوری ترکیبی مدال و مدلسازی زمان -گسسته، در بررسی اثر مقاومت سوئیچینگ روی اضافه ولتاژهای کلیدزنی در خط انتقال فشار قوی دو مداره تبریز – زیاران (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
3 ارائه روشی نوین در پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز و طراحی کنترلرهای مقاوم محلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 ارائه یک الگوریتم جدید برای کنترل چاپر سهسطحی دو طرفه جهت کاربرد درسیستم ابررسانای ذخیرهساز انرژی مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 ارائه یک روش جدید برای مدلسازی پدیده تشدید زیرسنکرون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
6 ارائه یک روش جدید جهت محدودسازی دامنه نوسانات تشدید زیرسنکرون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
7 استفاده از فیلتر کالمن در کنترل بهینه و پایداری دینامیکی شبکه های قدرت چند ماشینه با استفاده از جایابی بهینه پایدارساز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
8 Modelling of Constant Power Loads in MatSim for DynamicSimulation of Multi-Machine Power Systems (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
9 Optimal Tuning of PSS Parameters Based on GRS Algorithm forSmall-Signal Stability Enhancement (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
10 بررسی اثر تغییرات شدت یونزاسیون در ژنراتور القایی مگنتوهیدرودینامیک به روش المان محدود (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
11 بررسی اثر طول کانال بر عملکرد ژنراتور القائی مگنتوهیدرودینامیکبا روش المان محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
12 بررسی تأثیر هارمونیک‌های مکانی در موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
13 بررسی مسائل و راه حلها درکنترل بار فرکانس یک سیستم قدرت چندناحیه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 بهینه سازی و ذخیره سازی همزمان انرژی هیبریدی و ظرفیت تولید با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار
15 تاثیر تولید توان واحدهای بادی بر قیمت های حدی ناحیه ای در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
16 تحلیل و مدلسازی دینامیکی مجموعه دیزل ژنراتور برای شبکه های کوچک هیبرید دیزل - باد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
17 ترکیب سیستم های خورشیدی فتوولتاییک و سیستم ذخیره ساز انرژی UPS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
18 ترکیب سیستم های خورشیدی فتوولتاییک و سیستم ذخیره ساز انرژی UPS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
19 ترکیب سیستم های خورشیدی فتوولتاییک و سیستم ذخیره ساز انرژی UPS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
20 تشخیص خطای خروج از محور استاتیکی و دینامیکی ماشین سنکرون قطب برجسته با استفاده از FEM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
21 تشخیص خطای خروج از محور برای ماشین سنکرون رلوکتانس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
22 تشخیص خطای خروج ازمحور یک ماشین سنکرون قطب برجسته با استفاده از تئور ی تعمیم یافته تابع سیم پیچی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
23 تعیین اندازه بهینه اجزاء یک سیستم قدرت ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
24 تعیین ماتریسهای وزنی پایدارساز بهینه قدرت برای سیستمهای چندماشینه توسط الگوریتم هوشمند بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
25 رابطه هوش هیجانی با خلاقیت و رضایت شغلی معلمان شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
26 شبیه سازی و مدل سازی خودروی پراید هیبرد باتری - پیل سوختی (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
27 شناسایی مدهای پیچشی سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با استفاده از مدلسازی ریاضی مبتنی بر فضای حالت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
28 طراحی کنترل کننده توان تبادلی بین شبکه سراسری و سیستم تولید پراکنده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
29 عملکرد هوشمندانه کلیدهای وصل مجدد سه فاز از نقطه نظراضافه ولتاژهای گذرا و بررسی نوسانات گذرای ناشی از آن (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
30 کنترل بارفرکانس یک سیستم قدرت چندناحیه ای مبتنی برکنترل مقاوم H∞) و بکارگیری فیلترکالمن به عنوان رویتگرحالت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
31 کنترل مستقیم گشتاور موتورBLDCدر حالتهای بدون کنترل شار و با کنترل شار (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
32 کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم اشباع شده به روش جهت دهی میدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
33 مدل سازی پارامتری هارمونیک های مکانی ناشی از سیم پیچی در ماشین القایی روتور سیم پیچی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
34 مدلسازی و ردیابی حداکثر توان سیستمهای فتوولتائیک و به کارگیری این سیستم به عنوان منبع تولید پراکنده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
35 مدلسازی و شبیه سازی ماشین سنکرون قطب برجسته تحت خطای خروج از محور با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
36 مطالعه و بررسی عملکرد دائمی و دینامیکی یک مزرعه بادی دریایی(OWF) مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) متصل به یک سیستم توزیع 25KV (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
37 مقایسه روش المان محدود و تئوری تعمیم یافته تابع سیم پیچی در تشخیص خطای خروج از محور ماشین سنکرون قطب برجسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
38 مقایسه کنترل مستقیم گشتاور موتورBLDCبا حداقل ریپل گشتاور برای حالت مبدل 6 سوئیچه و 4 سوئیچه (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
39 نحوه اتصال اینورترها به سیستم های فتوولتاییک و مدلسازی سیستم فتوولتاییک (PV) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
40 نحوه اتصال اینورترها به سیستم های فتوولتاییک و مدلسازی سیستم فتوولتاییک (PV) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری
41 نحوه اتصال اینورترها به سیستم های فتوولتاییک و مدلسازی سیستم فتوولتاییک (PV) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
42 یک ساختار جدید برای اتصال سری مبدل های افزاینده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
43 یک مبدل افزاینده جدید با نسبت تبدیل بالا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران