دکتر اکبر عطادخت

دکتر اکبر عطادخت دانشیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي

دکتر اکبر عطادخت

Dr. Akbar Atadokht

دانشیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بررسی ارتباط سیستم های مغزی رفتاری و جامعه پسندی در پیش بینی روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 52
2 اثربخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علایم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 3
3 اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر کارکردهای عصب شناختی در دانش آموزان بیش فعال مقطع متوسطه اول شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
4 اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک بر کیفیت زندگی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 3
5 اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی در ارتقاء کیفیت خواب بیماران روانی مزمن بستری در مرکز توانبخشی دارالشفاء اردبیل (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 14، شماره: 1
6 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش والدین بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری دانش آموزان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 9، شماره: 4
7 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری هیجان مدار بر سازگاری اجتماعی و اجتناب تجربی در جانبازان دارای نقص عضو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 3
8 اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد کودک (CPRT) بر بهبود سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 2، شماره: 4
9 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر تنظیم هیجان و تحریک پذیری نوجوانان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 1
10 اثربخشی رویکرد درمان مثبت نگر بر کیفیت خواب و کاهش درد بیماران مبتلا مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 42
11 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
12 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی در همسران دارای تعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 39
13 ارتباط تیپ شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش بین تیپ شخصیتی D (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 13، شماره: 2
14 ارتباط شاخص های فیزیولوژیکی و کنترل قند خون بیماران دیابتی با نیم رخ روان شناختی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 16، شماره: 62
15 استفاده آسیب زا و نوع کاربری تلفن همراه در دانش آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
16 اعتباریابی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مددکاری اجتماعی دوره: 10، شماره: 3
17 الگوی روابط علی ولع مصرف بر اساس باورهای شخصیتی ناکارآمد: نقش میانجیگری تاب آوری ایگو در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 9، شماره: 4
18 Comparison of impulsivity, emotional instability, decision making and risky behaviors in patients with bipolar disorder and borderline personality disorder (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 3، شماره: 10
19 Effectiveness of Group Poetry Therapy on Improving Positive and Negative Symptoms of Chronic Schizophrenic Patients (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 2، شماره: 2
20 Effectiveness of Transactional Analysis Group Training in Reducing Control-oriented Behaviors of Spouse in Marital Conflicts (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 15، شماره: 1
21 Predicting Suicidality and Addictions Among University Students Based on Adverse Childhood Experiences and Exposure to Family Members’ and Friends’ Suicide (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 2
22 The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Sleep Quality and Pain Management in Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 6، شماره: 4
23 The effectiveness of group poetry therapy an improving happiness in chronic schizophrenic patients (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 4، شماره: 13
24 The effectiveness of laugh therapy on anxiety and hopelessness children whit cancer. (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 2
25 The effectiveness of play therapy on anxiety and hopelessness children with cancer (دریافت مقاله) نشریه مراقبت سرطان دوره: 2، شماره: 4
26 The effectiveness of transcranial direct current stimulatian (tDCS) on improving attention in women with chronic schizophrenia (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 3
27 The role of developmental indicators and theory of mind in predicting the general functioning of children with autism spectrum disorder (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 5، شماره: 16
28 The Role of Islamic lifestyle in Predicting Emotional Disturbances of University Students (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین دوره: 3، شماره: 1
29 The role of parental authority and psychological symptoms in predicting female adolescents' tendency for suicidal ideation (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات در آسیب شناسی روانی دوره: 1، شماره: 4
30 The Role of Self-compassion, Cognitive Self-control, and Illness Perception in Predicting Craving in People With Substance Dependency (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 2، شماره: 3
31 بررسی الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس استرس ادراک شده با نقش میانجی وابستگی به شبکه های مجازی در دانش جویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۸: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 3
32 بررسی الگوی روابط ساختاری وابستگی به تلفن همراه بر اساس انعطاف پذیری شناختی با نقش میانجی ناگویی هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 11
33 بررسی اهمال کاری تحصیلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و رابطه ی آن با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 2
34 بررسی رابطه سابقه بستری با عملکرد حافظه در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 17
35 بررسی میزان دانش عصب شناختی، سبک های تفکر و ترجیح سبک تدریس معلمان مدارس ابتدایی شهرستان آمل (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 6، شماره: 19
36 بررسی نقش تمییزی تاب آوری روان شناختی و سبکهای مقابله ای هیجان مدار و مسئله مدار در پیش بینی پروفایل آشفتگی روان شناختی دانشجویان و مقایسه آن بر اساس جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 19
37 پروفایل آشفتگی روانشناختی مادران و افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان شهر اردبیل در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 14، شماره: 7
38 پیش بینهای وضعیتهای هویتی د ر بین د انشجویان؛ نقش شخصیت عامل، سرمایه اجتماعی، هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی د ر پیش بینی هویت (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 78
39 پیش بینی آشفتگی های هیجانی براساس سبک های دفاعی و راهبردهای مقابله در رویارویی با اپیدمی کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 64
40 پیش بینی افسردگی زنان نابارور از طریق تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 4، شماره: 4
41 پیش بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک شده و ناگویی خلقی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 43
42 پیش بینی افکار خودکشی بیماران افسرده بر اساس حس انسجام، سیستم های مغزی-رفتاری و سبک های اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 48
43 پیش بینی گرایش به بزهکاری با توجه به نقش دشواری تنظیم هیجان و ابعاد خشم در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 16، شماره: 60
44 تاثیر آموزش حل مسئله ی اجتماعی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و تاب آوری کودکان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 2
45 تاثیر آموزش خودگویی های مثبت در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 4، شماره: 4
46 تاثیر طرح واره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بیماران مبتلابه اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 14، شماره: 1
47 تاثیر طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی، بد تنظیمی هیجانی و طرحواره های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 3
48 تحلیل مسیر سبک فرزندپروری مادران با مولفه های تیپ شخصیتی (A.B.C.D) و جهت گیری مذهبی آن ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 1
49 تعیین نقش همدلی و سبک زندگی اسلامی در تبیین رفتار جامعه یار معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 4
50 خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (BFQ-C-SF) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 48
51 رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با شیوه های مقابله با تنیدگی در مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
52 سنجش رابطه نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 2
53 طراحی الگوی روابط ساختاری پرخاشگری سایبری بر اساس الگوی ارتباطی خانواده با نقش میانجی اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
54 فراتحلیل اثربخشی درمان نوروفیدبک بر میزان افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 1
55 کارایی تشخیصی آزمون هوشی وکسلر کودکان در تشخیص زودهنگام مبتلایان به ناتوانی یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
56 مدل معادلات ساختاری سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده درآشفتگی روانشناختی با نقش میانجی گری نارضایتی از تصویر بدن در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 3، شماره: 4
57 مدل معادلات ساختاری نقش باورهای غیرمنطقی در پیش بینی تجربه قلدری سایبری دانش آموزان با میانجیگری: دشواری در تنظیم هیجان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 1
58 مدل یابی علی خلاقیت بر مبنای بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداری میان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
59 مدل یابی گرایش دانش آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان شناختی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 44
60 مقایسه اثربخشی تن آرامی پیشرونده عضلانی و موسیقی درمانی بر شدت خستگی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 14
61 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 3
62 مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری حضوری و مجازی بر اختلال استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 17، شماره: 65
63 مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر فراهیجان با زوج درمانی روایتی بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوجین متعارض (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 9، شماره: 34
64 مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و ارتباط درمانی اجتماعی هیجانی بر راهبردهای مقابله ای در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 15، شماره: 3
65 مقایسه بدکارکردی های نوروسایکولوژیک در بیماران مرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار شهر اردبیل در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 16، شماره: 1
66 مقایسه سیستم های مغزی / رفتاری و دشواری در تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون نشانگان بالینی اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 17، شماره: 1
67 مقایسه سیستم های مغزی رفتاری، تنظیم شناختی هیجان و نارسایی های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 4
68 مقایسه مولفه های انعطاف ناپذیری روان شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و دانشجویان عادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 18، شماره: 2
69 مقایسه نقص توجه/ بیش فعالی، وندالیسم و اختلال خواب دانش آموزان استفاده کننده از اسکرین تایم در اتاق با دانش آموزان استفاده کننده در بیرون از اتاق (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
70 مقایسه ی پردازش شناختی و انسجام مرکزی در دانش آموزان دختر نارساخوان و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 9، شماره: 3
71 مقایسه ی پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دو گروه از دانش آموزان بی سرپرست و دارای سرپرست (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 4
72 مقایسه ی سبک های شناختی مستقل و وابسته به زمینه و حل مساله اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 1
73 مقایسه ی یادگیری عاطفی و انگیزش معطوف به خطا در دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 3
74 موانع انتصاب زنان در پست های نزدیک به راس هرم مدیریتی در سازمان ها و ادارات از دیدگاه زنان شاغل مطالعه ای پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت دوره: 5، شماره: 16
75 نقش اجتناب تجربی و ذهن آگاهی در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از مواجهه با رویداد آسیب زا در افراد آسیب دیده تحت حمایت کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب در نیمه اول سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 14، شماره: 5
76 نقش اجتناب شناختی، باورهای فراشناختی و نارسایی های شناختی در پیش بینی اضطراب حالت-صفت پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 5، شماره: 1
77 نقش افسردگی، اضطراب و استرس دانش آموزان پسر در پیش بینی نگرش مثبت و منفی آن ها به بزهکاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 2
78 نقش باورهای غیر منطقی و کفایت اجتماعی در پیش بینی تجربه ی قلدری سایبری دانش-آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 3
79 نقش باورهای فراشناختی و اجتناب شناختی در پیش بینی نارسایی های شناختی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 5، شماره: 3
80 نقش باورهای فراشناختی و هوش هیجانی نابینایان در پیش بینی سازگاری اجتماعی و مقایسه ی آن با افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 17
81 نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی رضامندی زناشویی پرستاران (دریافت مقاله) مجله بالینی پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 2
82 نقش تصویر بدنی و خودپنداره در پیش بینی اختلالات روان شناختی دانش آموزان نابینا و ناشنوا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 2
83 نقش جهت گیری زندگی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی کیفیت زندگی سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 3، شماره: 3
84 نقش حساسیت پردازش حسی و کارکردهای شناختی در پیش بینی نیمرخ روان آسیب شناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 1
85 نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی اختلالات روانشناختی افراد معلول جسمی حرکتی و مقایسه آن با افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 15، شماره: 3
86 نقش خودتنظیمی و ازخودبیگانگی تحصیلی در پیش‌بینی انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
87 نقش خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی در پیش بینی خلاقیت دانشجویان معماری (نمونه پژوهی: دانشکده ی معماری دانشگاه محقق اردبیلی ) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 4
88 نقش سبکهای دلبستگی در پیش بینی اختلال استرس پس از سانحه در پرستاران اورژانس (دریافت مقاله) نشریه پرستاری مراقبت ویژه دوره: 7، شماره: 4
89 نقش سیستم بازداری/فعال سازی رفتار، راهبرد های تنظیم شناختی هیجان و سرشت و منش در پیش بینی نشانه های اضطراب اجتماعی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
90 نقش فرهنگ سازمانی مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی انگیزه پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 2
91 نقش کمال گرایی و هوش هیجانی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
92 نقش میانجی تکانش گری در رابطه صفات سه گانه تاریک شخصیت با آزارگری سایبری: مطالعه ای میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 54
93 نقش میانجی کنترل شناختی در روابط آشفتگی خواب با علائم افسردگی اوایل نوجوانی در دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهر اردبیل در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 3
94 ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی پرسش نامه ی هوش شخصی در نمونه ی دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 1
95 ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی مقیاس ارتورکسیای عصبی (ONS) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت های فرزند پروری در کاهش اضطراب و پرخاشگری کودکان دبستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 اثربخشی آموزش نظم جویی هیجان بر آشفتگی روانشناختی نوجوانان مبتلا به اختلال طیف خفیف اوتیسم (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
3 اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش شدت افسردگی و ناراحتی ذهنی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
4 اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر بهبود توجه انتخابی بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
5 اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر بهبود حافظه بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
6 ارتباط اضطراب وسن در دوران کرونا با علایم روانشناختی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
7 ارتباط بین حمایت های اجتماعی ادراک شده و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 ارتباط تیپ شخصیتی A ، B ، C ، D با جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی مادران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 ارتباط حس انسجام با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
10 ارتباط ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
11 ارتباط سیستم های مغزی رفتاری با شدت علایم در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
12 ارتباط مزاج های عاطفی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و تنظیم هیجان با طلاق عاطفی زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
13 ارزیابی مکانیابی وضعیت موجود کاربریهای آموزشی با روش AHP (نمونه موردی: اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
14 ارزیابی نقش میانجی آشفتگی روان شناختی در پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس صفات تاریک شخصیت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 اضطراب بیماری کرونا و سبک زندگی در دانشجویان: نقش اعتیاد به اینترنت و سواد رسانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
16 Basics of Lifestyle Interventions in Iran: A Systematic Review (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
17 بررسی آسیب های فضای مجازی بر سلامت روانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
18 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افسردگی و اضطراب دانش آموزان: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
19 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی جنسی با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
20 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی جنسی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
21 بررسی ارتباط بین خودکارآمدی جنسی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
22 بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
23 بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی با عملکرد خانواده در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
24 بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده با سازگاری زناشویی در زنان متاهل شهرستان نیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
25 بررسی الگوی مصرف دخانیات در دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
26 بررسی رابطه ی آشفتگی خواب با علائم افسردگی اوایل نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
27 بررسی رابطه ی کنترل شناختی با علائم افسردگی اوایل نوجوانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان درمانی ایران
28 بررسی رویکردها و نظریه های پدیده ی امید با تاکید بر نظریه ی شناختی اشنایدر: یک مطالعه ی مروری (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت
29 بررسی میزان شیوع افکار خودکشی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان نقده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
30 بررسی نقش اعتیاد به شبکه های اجتماعی بر دلزدگی زناشویی زوجین رجوع کننده به مراکز مشاوره ازدواج و طلاق شهرستان نهاوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
31 بررسی نقش طرحواره ی ناسازگار جدایی و طرد بر رضایت زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
32 بررسی نقش واسطه ای خوش بینی در رابطه سلامت روان و رضایت زناشویی زنان شهرستان میانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
33 پیش بینی رضایت از زندگی براساس مولفه های بهزیستی روانشناختی و معنا در زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس سایکوپاتی و ماکیاولیسم در دانشجویان متاهل دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
35 پیش بینی وسواس مرگ بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده درپرستاران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
36 پیشبینی وسواس مرگ بر اساس تنظیم هیجان و احساس تنهایی در پرستاران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آسیب شناسی روانی
37 تاثیر آموزش تنظیم هیجان گراس بر پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال طیف خفیف اوتیسم (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
38 تاثیر آموزش نوروفیدبک بر روند امواج مغزی و تغییرات شاخص توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی- مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
39 تاثیر سبک زندگی بر تعارضات زناشویی زوجین با نقش میانجی آشفتگی روانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
40 تعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر خود ملامتگری و ارزیابی مجددمثبت در افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 تعیین اثربخشی آموزش خود دستوردهی کلامی بر کارکرد اجتماعی و مشکلاتجسمانی افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
42 تعیین نقش خود کارآمدی در پیش بینی سلامت عمومی و تصویر بدنی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهرستان خلخال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
43 خیانت زناشویی: مروری بر دیدگاه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
44 رابطه انعطاف پذیری شناختی با کمالگرایی معنوی در زوجین شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
45 رابطه بین نشانگان مثبت و منفی و شیوه ابراز هیجان در بیماران مذکر اسکیزوفرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
46 رابطه پنج عامل بنیادی شخصیت با خود محق بینی،بخشش و خودافشاگری دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
47 رابطه تنظیم هیجان شناختی با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
48 رابطه سیستم های مغزی/ رفتاری با علایم مثبت و منفی اسکیزوفرنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
49 رابطه گرایش به رفتارهای پرخطر و سبکهای ابراز هیجان در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
50 رابطه مهارتهای ارتباطی با کمالگرایی معنوی در زوجین شهر اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
51 رابطه ی هوش هیجانی با اضطراب تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
52 عشق و تروما؛ مفهوم شناسی و پیامدهای روانشناختی: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
53 کارکرد رسانههای جمعی در سلامت روان و امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
54 گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان: نقش پیشبین فراهیجان مثبت و خودکارآمدی عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
55 ماهواره و نقش آن بر هویت خانواده و بروز پدیده طلاق (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
56 مرور نظام مند مداخلات روانشناختی مرتبط با سبک زندگی در نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
57 مروری بر اثربخشی روش واقعیت مجازی (VR) بر روی درمان مشکلات روانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
58 مروری بر ارتباط مهارت های مدیریت خشم با گرایش به رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
59 مروری بر پژوهش های مداخله ای اعتیاد به مواد مخدر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
60 مروری نظام مند بر درمانهای موثر در کاهش پرخاشگری کودکان و نوجوانان مبتلا به اوتیسم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
61 مقایسه ابعاد آشفتگی روانشناختی در کارمندان مرد دارای تعارض زناشویی بالا و پایین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
62 مقایسه ابعاد آشفتگی روانشناختی در کارمندان مرد دارای تعارض زناشویی بالا و پایین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره
63 مقایسه اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجهه شده با آسیب بر حسب تحصیلات (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
64 مقایسه اسناد سرزنش و پخش مسئولیت در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
65 مقایسه الگوی فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری و آندروژنی در افراد قلدر و غیرقلدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
66 مقایسه انگیزه پیشرفت، مهارت های اجتماعی و شایستگی اخلاقیورزشکاران رزمی و غیر رزمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
67 مقایسه تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان با و بدون ابتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
68 مقایسه جهت گیری زندگی در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
69 مقایسه حل تعارض والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و کودکان سالم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
70 مقایسه حمایت اجتماعی در زنان بارور و نابارور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
71 مقایسه خودکارآمدیریاضی در دانش آموزان با توجه به نقش جنسیت در مقطع متوسطه اولشهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
72 مقایسه ذهن آگاهی در افراد مواجهه شده با رویدادهای آسیب زای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
73 مقایسه ذهن آگاهی و همجوشی شناختی در دانشجویان بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
74 مقایسه راهبرد های مقابله ای والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و کودکان سالم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
75 مقایسه سبک زندگی ارتقا بخش سلامت در دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید و قدیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
76 مقایسه سبک های دلبستگی در دانش آموزان با و بدون ابتلا به اختلال سلوک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
77 مقایسه سبکهای یادگیری در دانش آموزان با توجه به نقش جنسیت در مقطع متوسطه اولشهرستان بجنورد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
78 مقایسه سرسختی روانشناختی زنانه مطلقه ازدواج نکرده با زنان مطلقه ازدواج کرده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
79 مقایسه سلامت عمومی دانشجویان شرکت کننده در مراسم هفتگی دعا با دانشجویان غیر شرکت کننده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
80 مقایسه میزان پایبندی دانشجویان دختر و پسر به سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
81 مقایسه میزان شیوع رفتارهای پرخطرمصرف سیگار، قلیان ، الکل یا داروهای روان گردان، دوستی با جنس مخالف بر اساس وضعیت سکونت دانشجویان در دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
82 مقایسه نیمرخ روان شناختی فعالان قرآنی و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
83 مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانشناختی نوجوانان بی سرپرست ناشی از اعتیاد والدین با نوجوانان بیسرپرست ناشی از علل غیر اعتیاد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
84 مقایسه هوش اجتماعی، هویت اجتماعی، سازگاری اجتماعی و سبک زندگی ارتقاءبخش سلامت در دانش آموزان تیزهوش و عادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
85 مقایسه هوش هیجانی زنان با و بدون تجربه خشونت خانگی: ارزیابی نقش هوش هیجانی زنان در پیش بینی خشونت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
86 مقایسه ی ابعاد اختلال وسواس فکری عملی در دانشجویان سنین مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
87 مقایسه ی خودتنظیمی شناختی هیجان در افراد قلدر و غیرقلدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
88 مقایسه ی عملکردهای اجرائی در دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان درمانی ایران
89 مقایسهی ریتمهای بیولوژیک در افراد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا، دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
90 مقایسهی شکست اجتماعی در افراد مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا،دوقطبی و افراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
91 موفقیت از دیدگاه قرآن روایات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
92 نقش اختلالات رفتاری، فرسودگی و خود پنداره تحصیلی در پیش بینی گرایش دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری اختصاصی به رفتارهای پر خطر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
93 نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
94 نقش ادراک بیماری در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
95 نقش اشتغال در بهبود نیمرخ روانشناختی زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
96 نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی سلامت عمومی و تصویر بدنی دانش آموزان دختر متوسطه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
97 نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی نارسایی های شناختی پرستاران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
98 نقش پایبندی خانوادهها به سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از گرایش نوجوانان به خشونت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
99 نقش پروفایل روانشناختی در پیش بینی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
100 نقش تشخیصی باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در پیش بینی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری (دریافت مقاله) اولین همایش زندگی دانشجویی، فرصت ها و آسیب ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
101 نقش حس انسجام و سبک های اسنادی در پیش بینی افکار خودکشی و مهارت های بین فردی بیماران افسرده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
102 نقش خودارزشمندی در پیش بینی رضایت زناشویی همسران در شهرستان کازرون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
103 نقش ذهناگاهی در پیش بینی اجتناب تجربی افراد مواجه شده با آسیب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
104 نقش رشد شخصی و هوش اجتماعی در پیش بینی گرایش نوجوانان دختر به افکار خودکشی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
105 نقش سبک های فرزند پروری مادران در پیش بینی نگرش مثبت و منفی نوجوانان پسر به بزهکاری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
106 نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی بهزیستی اجتماعی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
107 نقش شخصیت جامعه پسند و امنیت اجتماعی در پیش بینی سلامت اجتماعی زنان خانه دار (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
108 نقش عزت نفس و انگیزش پیشرفت در پیشبینی آشفتگیهای روانشناختی دانش آموزان دختر دبیرستان شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
109 نقش عمل به باورهای معنوی در پیش بینی دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
110 نقش فرهنگ سازمانی مدرسه در پیش بینی خودتنظیمی و خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
111 نقش فضای سبز مدرسه در پایداری اجتماعی محیط آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
112 نقش کارکردهای شناختی، باورهای ارتباطی وعملکرد خانواده اصلی در پیش بینی صمیمیت روانشناختی معلمین زن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
113 نقش مزاج های عاطفی و طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
114 نقش مزاج های عاطفی و طرحواره های ناسازگار اولیه در پیش بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
115 نقش مولفه های اضطراب انتظار در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
116 نقش ناامنی ادراک شده در پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
117 نقش نارسایی هیجانی و راهبردهای خودتنظیمی در پیش بینی آشفتگی هیجانی افراد مبتلا به صرع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
118 نقش نشانگان مثبت و منفی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران طیف اسکیزوفرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
119 نقش هوش اجتماعی و سبک زنذگی ارتقاء بخش سلامت در پیش بینی هویت اجتماعی دانش آموزان تیز هوش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
120 نقش هوش اجتماعی، هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی در پیشبینی سبک زندگی ارتقاءبخش سلامت دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران