دکتر منصور دهقان منشادی

دکتر منصور دهقان منشادی

دکتر منصور دهقان منشادی

Dr. Mansor Dehghan menshadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر منصور دهقان منشادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش مفاهیم علوم با استفاده از روش قصه گویی و بررسی اثربخشی آن بر رضایتمندی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر یزد. (دریافت مقاله) مجله پژوهش در آموزش علوم تجربی دوره: 2، شماره: 8
2 آموزه های تعلیمی طب القلوب و کیمیای سعادت بر اساس روی کرد بینامتنیت (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 7
3 اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی بر باورهای خودکارآمدی تحصیلی و کفایت اجتماعی دانش آموزان پایه نهم (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 19، شماره: 3
4 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و کمال گرایی دانش آموزان دختر مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه شهر یزد (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 20، شماره: 1
5 اثربخشی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم، بهزیستی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای در آموزش دوره: 1، شماره: 1
6 ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشکده های علوم ورزشی براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
7 ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 36
8 بررسی تاثیر ذهن آگاهی بر توجه انتخابی دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 27
9 بررسی رابطه فرسودگی شغلی، اعتقادات مذهبی و ذهن آگاهی با توجه به نقش میانجی تاب آوری در بین معلمان دوره ابتدایی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای در آموزش دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی رابطه هوش اخلاقی با وجدان‌کاری و تعهد سازمانی با تأکید بر رویکرد اسلامی در مدیران مدارس شهرستان میبد (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی و مقایسه عملکرد نومعلمان دانش آموخته کارشناسی پیوسته و مهارت آموز ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
12 پیش بینی سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی بر اساس مدیریت دانش در بین دبیران مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه یک یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه سواد تربیتی معلم دوره: 1، شماره: 1
13 تاثیر آموزش خویشتن داری به شیوه فلسفه برای کودکان برخودکنترلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی شهر یزد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی دوره: 3، شماره: 5
14 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم مقطع ابتدایی براساس رویکرد سند تحول بنیادین با استفاده از روش پردازش اطلاعاتی آنتروپی شانون (دریافت مقاله) مجله پژوهش در آموزش علوم تجربی دوره: 2، شماره: 6
15 تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی بر اساس توجه به مهارت هوش هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
16 تدوین الگوی استفاده خانواده از فضای مجازی وسایبر بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 28
17 سخن رئیس همایش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
18 شناسایی عوامل موثر بر توسعه اوقات فراغت سلامت محور در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 21، شماره: 3
19 شناسایی و اولویت بندی مولفه های سازمان یاددهنده در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 3
20 طراحی الگوی رشد مسئولیت پذیری دانش آموزان مدارس ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
21 طراحی و اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 5
22 نقش هوش معنوی و عمل به اعتقادات مذهبی در سلامت روان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی فضای مجازی در جامعه امروز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
2 آموزش معکوس با استفاده از درس افزار آموزشی در درس علوم و بررسی اثربخشی آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر پایه سوم ناحیه ۱ یزد. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
3 آموزش مفاهیم علوم با استفاده از روش قصه گویی و بررسی اثربخشی آن بر رضایتمندی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
4 اثربخشی آموزش علوم تجربی از طریق الگوی تدریس پیش سازمان دهنده بر رشد انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی مدارس یزد.ک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
5 اختلال بیش فعالی- نقص توجه در بزرگسالان: پیدایش و درمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
6 ازدواج و جوانی جمعیت: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 اصول و روش های تربیت اجتماعی کودکان براساس اسلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
8 انگیزش پیشرفت و یادگیری دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
9 بررسی ارتباط بین هوش عاطفی، سلامت روان و نگرش مثبت معلمان دوره ابتدایی در مدارس بخش بنت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
10 بررسی انواع تفکر با تاکید بر تفکر سطح بالا در دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 بررسی اهمیت و جایگاه آموزش شهروندی و تربیت شهروند مطلوب در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
12 بررسی اهمیت و نقش خانواده در تربیت اجتماعی در کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
13 بررسی تاثیر عوامل آموزش الکترونیکی بر روی یادگیری دانش آموزان با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
14 بررسی تطبیقی کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با اصول برنامه ریزی درسی از دیدگاه آموزگاران ابتدایی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
15 بررسی دلایل و میزان علاقه دانش آموزان مدارس پسرانه متوسط شهر یزد به شغل های دولتی یا آزاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
16 بررسی دلایل و میزان علاقه دانش آموزان مدارس پسرانه متوسطه شهر یزد به شغل های دولتی و آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
17 بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی، تصورات دانش آموزان از یادگیری و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان انار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
18 بررسی رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری نیروی انسانی پرسنل دانشکده پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
19 بررسی رابطه عمل به باورهای دینی باشادکامی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند نارسائی قلبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
20 بررسی رابطه ی بین جهت گیری مذهبی و نگرش دانشجویان نسبت به تقلب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
21 بررسی رابطه یادگیری خود راهبر با پیشرفت تحصیلی و خلاقیت در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
22 بررسی ضرورت و اهمیت سیستم مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
23 بررسی فرصت ها و تهدید های تکنولوژی آموزشی در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
24 بررسی فرصت ها و چالش های آموزش و پرورش در عصر جدید (مطالعه موردی: جهانیشدن) (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
25 بررسی مبانی تاب آور ی با تاکید بر تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 بررسی مقایسه ای انگیزش شغلی و مدیریت کلاس در بین معلمان ابتدایی در معرض آموزش های انگیزشی و معلمان عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدرسه فردا
27 بررسی نقش کرونا در گسترش تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی سلامت روان
28 بررسی و آموزش الگوهای یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
29 بررسی و شناخت چالش های آموزش مجازی از دیدگاه معلمان و خانواده های دانش آموزان دوره اول ابتدایی ناحیه دو شهرستان یزد. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
30 بررسی وتحلیل راهکارهای تربیت اخلاقی صحیح فرزندان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
31 برنامه درسی پنهان در مدارس: چیستی و چرایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
32 بهبود وضعیت درسی دانش آموزان : تجربه زیسته معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
33 پیامدهای فضای مجازی برای کودکان و نقش خانواده در پیشگیری از آسیب ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
34 تاثیر آموزش داستان های فلسفی بر خودتنظیمی دانش آموزان در درس علوم تجربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
35 تاثیر تکنولو ژی آموزشی در آموزش و یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی ناحیه ۲ شهر یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
36 تاثیر رشد و شخصیت در کاهش آسیب های تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
37 تاثیر فضای مجازی بر روی هویت جنسیتی دختران دانشگاه یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
38 تاثیر فضای مجازی برسبك زندگی دانش آموزان روستایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی
39 تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان یزد با دوره پیگیری یک ماهه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
40 تبیین نگرش به ریاضی دانش آموزان بر اساس راهبردهای تنظیم هدف و باورهای فراشناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
41 تحلیل محتوا و مقایسه میزان توجه به بزرگان دینی و ملی در کتب تعلیمات اجتماعی دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
42 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم مقطع ابتدایی براساس رویکرد سند تحول بنیادین با استفاده از روش پردازش اطلاعاتی آنتروپی شانون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
43 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از منظر توجه به تقویت روحیه پژوهشگری فراگیران براساس تکنیک ویلیام رومی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
44 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی از منظر توجه به مقوله خلاقیت بر اساس تکنیک ویلیام رومی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش پداگوژی محتوا (PCK) در آموزش ابتدایی
45 تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی بر اساس توجه به مهارت های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
46 تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه ی پنجم ابتدایی از منظر فعال و غیر فعال بودن محتوا براساس روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 96 - 95 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
47 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به الگوی مصرف کالای داخلی به عنوان یکی از مؤلفه های تربیت سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
48 تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به الگوی مصرف کالای داخلی به عنوان یکی از مولفه های تربیت سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
49 تربیت سیاسی مبنای مغفول کرسی های آزاداندشی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
50 رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
51 رابطه بین سلامت روان و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
52 رابطه تفکر انتقادی و بهزیستی اجتماعی معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
53 رابطه ساختار توانمندساز مدرسه، پیشرفت و عواطف تحصیلی با خودکارآمدی خلاق دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
54 رابطه عوامل شخصیت با صمیمیت و رضایت زناشویی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تفت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
55 راهکارهای ارتقای شایستگی اجتماعی معلمان ابتدایی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
56 روش تدریس معکوس و نگرش حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
57 رهیافتی پدیدارشناسانه بر تجارب زیسته معلمان ابتدایی از تاثیر اقدام پژوهی بر حل مسائل آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
58 ضرورت و آموزش فناوری اطلاعات در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
59 طراحی بازی های آموزشی بر اساس هوش چند گانه و تاثیر آن بر یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
60 طراحی مرکز یادگیری مبحث ماشین ها و اثربخشی آن بر علاقه به درس دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
61 طراحی نرم افزار چندرسانه ای آموزش علوم تجربی با موضوع گیاهان و تاثیر آن در یادگیری- یادداری مفاهیم علوم پایه سوم ابتدایی دانش آموزان دختر شهرستان بافق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
62 فناوری نوین اطلاعاتی و تربیت دینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
63 کاربرد نرم افزار های چند رسانه ای در آموزش ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
64 کارورزی در دانشگاه فرهنگیان: فرصتها و آسیبها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
65 کج فهمی های رایج در آموزش علوم پایه پنجم و تحلیل راه کارهای مناسب بر اساس سبک یادگیری وارک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
66 مروری بر تفکر انتقادی در دانش آموزان و ارائه راهکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
67 معلمان سیاستمدارانی بی طرف و دارای نقش محوری در شکل گیری انواع تربیت فراگیران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
68 مقایسه انگیزش و استرس شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی وتیزهوشان شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
69 نقش ابعاد الگوهای ارتبا طی خانواده در میزان شادی فرزندان باواسطه گری کمال گرایی درگروهی از دانش آموزان دختر تیزهوش دوره دوم متوسطه شهرستان یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
70 نقش ادبیات داستانی و قصه گویی در پرورش خلاقیت و تفکر خلاق در کودکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
71 نقش معلمان در تربیت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
72 نقش والدین در تربیت دینی فرزندان از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
73 نقش یادگیری خودگردان در انگیزش تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
74 واکاوی راهبردهای یادگیری خودگردان و تاثیر آن در انگیز ش دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
75 والدین و فضای مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
76 هماهنگی شیوه های ارزشیابی با محتوا روش های تدریس: ضرورتی اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
77 یادگیری ترکیبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران