دکتر سوران رجبی

دکتر سوران رجبی دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

دکتر سوران رجبی

Dr. Soran Rajabi

دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی بازی شهر عشق بر دانش، نگرش و سوء پندارهای جنسی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 19، شماره: 1
2 اثربخشی بازی های شناختی رایانه ای بر کارکردهای اجرایی و خلاقیت کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 8، شماره: 3
3 اثربخشی بازی های شناختی رایانه ای بر کاهش نقص توجه همراه با بیش فعالی و بهبود ادراک زمان در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 4
4 اثربخشی بیوفیدبک EEG بر افزایش فرایند توجه دانشجویان دختر دارای افت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 20
5 اثربخشی تئاتر درسی در افزایش مهارت های اجتماعی و یادگیری دروس پایه در دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 12، شماره: 2
6 اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر اضطراب سخنرانی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 45
7 اثربخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر سرگردانی ذهنی، کم رویی و اضطراب در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 2
8 اثربخشی نوروفیدبک آلفا / تتا بر پنج عامل بزرگ شخصیتی افراد وابسته به مورفین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 1
9 اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی رایانه ای بربهبود انعطاف پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 12، شماره: 47
10 ارائه مدل روابط ساختاری احساس انسجام و مسئولیت پذیری باعملکرد شغلی کارکنان از راه میانجی گری هوش هیجانی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 13، شماره: 47
11 ارزیابی و مقایسه ابعاد سلامت روانی کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 4، شماره: 13
12 بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 3
13 بررسی اثربخشی نوروفیدبک در اصلاح دامنه امواج مغزی و میزان توجه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی ارتباط علاقه به ادبیات کودکان و نوجوانان با رشد اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 3
15 بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته ی زبان و ادبیات فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی تاثیر القای خلق مثبت، منفی و اضطراب بر ادراک زمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 9، شماره: 2
17 بررسی تاثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 22، شماره: 2
18 بررسی تطبیقی نمودهای خودشکوفایی در مثنوی با روان شناسی انسان گرایانه آبراهام مزلو (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی رابطه ی کتاب خوانی و رشد اجتماعی در دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 1
20 بررسی روابط ساده و چندگانه عدالت سازمانی ادراک شده با خشنودی شغلی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 23
21 بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 5، شماره: 3
22 بررسی عوامل موثر بر پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت در شهرهای ساحلی استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت انتظامی دریایی دوره: 11، شماره: 42
23 بررسی کارآمدی روان نمایشگری بر بهبود بخشی مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 6، شماره: 2
24 بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 1
25 بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان بوشهر و ارتباط آن با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت انتظامی دریایی دوره: 5، شماره: 17
26 بررسی و مقایسه نیمرخ های شخصیتی نوجوانان و جوانان بزهکار و عادی بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت انتظامی دریایی دوره: 9، شماره: 33
27 بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 5، شماره: 3
28 بررسی همه گیرشناسی رفتارهای بیمارگونه ی خوردن و ارتباط آن با پنج عامل بزرگ شخصیت در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
29 پیش بینی بهره وری کارکنان ناجا بر اساس عدالت سازمانی ادراک شده، خشنودی شغلی و رفتار شهروندی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 19، شماره: 4
30 پیش بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با استفاده از انعطاف پذیری ذهن، بازداری و توجه پیوسته در نوجوانان دختر (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 3، شماره: 9
31 تاثیر دو گانه رسانه ها بر نگرش جوانان به آسیب های اجتماعی در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 27
32 تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان شناختی، محیطی، مادی گرایی و استفاده از کارت های اعتباری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 3
33 رابطه ی ساختاری بهزیستی معنوی و رضایت زناشویی با نقش واسطه ای هوش هیجانی و تمایز یافتگی خود (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 8، شماره: 28
34 مقایسه حافظه فضایی و جهت یابی فضایی در بین افراد نابینا، کم بینا و سالم (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 16، شماره: 3
35 مقایسه ذهن آگاهی و اضطراب سلامت در زنان مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 18، شماره: 4
36 مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
37 مقایسه عملکردهای شناختی افراد با عشق آتشین و افراد عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 10، شماره: 3
38 مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 2
39 مقایسه ی نیم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان یهای یادگیری با دانش آموزان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی دراماتراپی بر کفایت اجتماعی و حرمت نفس عمومی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 اثربخشی مشاورهی قبل از ازدواج در رضایت زناشویی و همدلی دختران شاهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
3 اثربخشی نوروفیدبک بر تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
4 اثربخشی نوروفیدبک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر دارای افت تحصیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
5 اضطراب مرگ براساس حمایت اجتماعی، جهتگیری مذهبی، سلامت روان در بیماران سرطانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
6 بررسی اثربخشی روش مواجهه از طریق واقعیت مجازی (VRE) بر علائم اختلال فوبی ارتفاع در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی
7 بررسی ارتباط سردردهای میگرنی با پنج عامل بزرگ شخصیتی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
8 بررسی پدیده تکدی گری و رابطه آن با فقر در استان بوشهر (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
9 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش امید به زندگی زنان سرپرست خانوار(مورد مطالعه:زنان سرپرست خانوار شهر برازجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
10 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه : زنان سرپرست خانوار شهر برازجان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
11 بررسی شدت نشانگان ضربه عشق بر اساس نوع رابطه و مهارت های زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
12 بررسی مقایسه ای رفتارهای وابسته به ارزش های فردی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خلیج فارس بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
13 بررسی و مقایسه کمال گرایی و اضطراب در دانش آموزان عادی و نخبه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
14 بررسی همه گیرشناسی نوموفوبیا و ارتباط آن با وسواس وارسی تلفن همراه و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
15 بررسی همه گیرشناسی و مقایسه دامنه امواج مغزی، عملکرد پیوسته دیداری حرکتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای علایم اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی با دانشجویان عادی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی
16 بررسی همه گیرشناسی و مقایسه دامنه امواج مغزی، عملکرد پیوسته دیداری-حرکتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای علایم اختلال کمبود توجه همراه با بیشفعالی با دانشجویان عادی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
17 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دانش آموزان تیزهوش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
18 پیش بینی سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه بر اساس روزه داری در ماه مبارک رمضان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 پیش نفوذپذیری اخلاقی بر اساس جهت گیری مذهبی و سرسختی روان شناختی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
20 تعیین اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به ایدز شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
21 سیستم های مغزی-رفتاری BAS و BIS در بین معتادین کم خطر و پرخطر (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
22 مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیتی و راهبردهای حل مسأله معتادان خودمعرف و گروه بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
23 مقایسه تکانشگری در بیماران مبتلا به آسم و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
24 مقایسه خطای درجاماندگی و زمان واکنش نوجوانان دارای اختلال بدریخت انگاری بدن و عادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
25 مقایسه خطای درجاماندگی، جست و جوی سریع دیداری و زمان واکنش در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
26 مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی معتادان خودمعرف و گروه بهنجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
27 مقایسه عمکرد توجه افراد با عشق آتشین افراد عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
28 مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان اوتیسم، مادران کودکان ناشنوا و مادران کودکان عقب مانده ذهنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
29 مقایسه میزان و علل همسرآزاری در زنان دارای همسر معتاد با گروه بهنجار (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
30 نقش روزه داری در ماه مبارک رمضان در تامین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
31 نماز روشی برای مقابله با مشکلات روان شناختی و مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی