جمشید شنبه زاده

 جمشید  شنبه زاده

جمشید شنبه زاده

Jamshid Shanbezadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.