دکتر بهمن زندی

دکتر بهمن زندی استاد، دانشگاه پیام نور

دکتر بهمن زندی

Dr. Bahaman Zandi

استاد، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Electronic Non Formal Education: A Case Study of Tehran Municipality (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 14
2 Information and Communication Technology and Knowledge Management in Higher Education System (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 2
3 بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن بر خلاقیت مشارکتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی اجتماعی شناختی تابو و حسن تعبیر در ساختارهای عبارات، اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی و انگلیسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
5 بررسی پدیده دو زبان گونگی در شهراردبیل از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 7، شماره: 13
6 بررسی تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر هوش زبانی و هوش ریاضی - منطقی با مقایسه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی تأثیر جنسیت و زمان بر استعاره‏های مفهومی غم در آثار پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران به قلم احمد محمود و سیمین دانشور؛ از دیدگاه اجتماعی- شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 52، شماره: 4
8 بررسی تطبیقی دیدگاه های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره های آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی جامعه شناختی رمان های جزیره سرگردانی و کولی کنار آتش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی چگونگی توسعه مهارت های ارتباطی و توانش زبانی در آموزش مجازی در سطح دانشگاه ها (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
11 بررسی رویکرد غالب برنامه درسی دبیران دوره متوسطه اول منطقه سه آموزش وپرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
12 بررسی زبا ن شناختی خودرونوشته های تهران و اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
13 بررسی زبان‌شناختی به‌گویی در گویش کردی ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 2، شماره: 6
14 بررسی لقب گذاری دانش آموزان مشگین شهر از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 7
15 بررسی میزان هم خوانی زبان پیام کوتاه با زبان فارسی معیار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 5
16 بررسی نام‌گذاری اشخاص در بانه از دیدگاه نام‌شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 6، شماره: 22
17 بررسی ویژگی های یادگیری دانشجویان رشته های مهندسی با تأکیدبر سبک های یادگیری و غلبه طرفی مغز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
18 پیشوندواره های زبان فارسی: تحلیل شناختی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 2
19 تاثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
20 تاثیر حروف چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 1
21 تحلیل انتقال زبانی دانش آموزان لک زبان در یادگیری و کاربرد زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 30
22 تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 3، شماره: 1
23 تحلیل فرایند سرمدخل گزینی کلمات مرکب در دو فرهنگ سخن و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 42، شماره: 3
24 تعیین مقوله دستوری واژگان چندنقشی در فرهنگ های لغت زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
25 خوانشی بر استعاره های تصویری روزنامه همشهری در بحران های زیستمحیطی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 4
26 راهبردهای کنش گفتاری عذرخواهی در گویش بختیاری از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 14
27 روند نام‎گذاری فرزندان در شهر مهاباد از دیدگاه زبان‎شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 5، شماره: 19
28 زبان شناسی تربیتی به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
29 طراحی و اعتبار بخشی آزمون استاندارد زبان فارسی (بر پایه چهار مهارت زبانی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 6
30 عصب شناسی زبان حوزه مطالعاتی بین رشته ای در زبان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
31 گرایش‌های نام‌گذاری زنان و مردان چهار نسل ایران از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 4
32 مطالعه نقش رسانههای ارتباط جمعی در آموزش مسایل محیطزیستی از دیدگاه معلمان مدارس راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 2
33 مقایسه ی دانش زبان انگلیسی دانش آموزان دو زبانه ی استان خوزستان و دانش آموزان یک زبانه ی استان فارس در مقطع چهارم متوسطه: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 6، شماره: 10
34 نگرش مدرسان زبان های خارجی دربکارگیری فناوری اطلاعات در آموزش زبان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی علل ضعیف بودن مهارت خواندن در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان صومعه سرا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
2 بررسی میزان توجه و گرایش به موضوعات قرآنی در پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشدو دکتری زبان و ادبیات عرب در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین
3 بررسی و تعیین اثربخشی آموزش غیررسمی الکترونیکی شهروندی و مقایسه آن با روش آموزش غیررسمی حضوری در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
4 رویکردی جدید برای افزایش بهره وری فعالیت های یاددهی-یادگیری فعال سازی سبک یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
5 نمود جنسیت در زبان ،پژوهش زبانشناسی جنسیت با رویکرد جامعه شناسی در لهجه هورامی گویش کردی در غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
6 نمود جنسیت در زبان ،پژوهش زبانشناسی جنسیت با رویکرد جامعه شناسی درلهجه هورامی گویش کردی در غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی