عبدالرضا پاکشیر

 عبدالرضا  پاکشیر

عبدالرضا پاکشیر

Abdolreza Pakshir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.