دکتر قاسم تقی زاده

دکتر قاسم تقی زاده

دکتر قاسم تقی زاده

Dr. Ghasem Taghizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Developing a Suitable Model for Strategic Cost Reduction in SANAM Electronic Company (دریافت مقاله) مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش دوره: 1، شماره: 2
2 Evaluating the Impact of Information Systems on Governmental Organizations in IRAN: the Case of ICT Ministry (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
3 The Effect of Information System on efficiency in The Iranian Governmental Organizations: An Investigation on the Business Processes (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
4 تفکر ناب، شش سیگما و فلسفه ضرر اجتماعی کیفیت تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
5 شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل موثر بر پارادوکس سازمان دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 3
6 عوامل افزایش بهره وری، کارآیی و اثر بخشی در انجام پروژه های تحقیقاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 4
7 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نظام مدیریت دانش در واحدهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
2 تدوین سند راهبردی منابع انسانی در یک سازمان صنعتی با محصولات پیچیده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
3 تفکر ناب، شش سیگما و فلسفه ضرر اجتماعی کیفیت تاگوچی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب
4 توسعه و تنوع بازارهای هدف با تاکید بر بهره وری در یک سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد