عبداله حسن زاده قورت تپه

 عبداله حسن زاده  قورت تپه

عبداله حسن زاده قورت تپه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.