دکتر احسان رنجبر

دکتر احسان رنجبر استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان رنجبر

Dr. Ehsan Ranjbar

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت بندی راهبردها در تهیه سند چارچوب طراحی شهری در مرکز شهر جدید گلبهار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
2 Postural Balance for Selection of Martial Artists Using Machine Learning Techniques (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 2
3 بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 29
4 بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران . نمونه مطالعاتی محله های شهر نایین (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 8
5 بررسی چگونگی به کارگیری مفاهیم و آداب سنتی - آیینی در خلق فضاها و آثار معماران معاصر ژاپن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
6 تاثیر سنجه های کالبدی- فضایی خیابان شهری بر تحریک هیجانی عابرین پیاده با استفاده از EEG (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
7 تبیین جایگاه فضای عمومی شهری در دو انگاره مصرف فرهنگی و تولید اجتماعی فضا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
8 تحلیل و مقایسه میزان رویدادمداری فضاهای عمومی شهری مورد مطالعه: منطقه ۱۲ شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 106
9 تدقیق جایگاه و فرآیند هیجان های فردی در چارچوب تعاملی انسان و محیط (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
10 جریان شناسی رویکردهای نظری مرتبط با فضاهای شهری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
11 خلاقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 13
12 درآمدی بر شناخت باغهای تاریخی بیرجند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 2، شماره: 4
13 شناسایی استراتژی های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محدوده های تاریخی شهرهای ایران؛ مورد مطالعه: محله فیض آباد کرمانشاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 96
14 کندوکاوی در ماهیت دگرگونی فضاهای شهری در شهرهای تاریخی ایران، مورد مطالعه: شهر اصفهان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 73
15 مقایسه تطبیقی توسعه فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزله ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور تعیین محدودههای مناسب توسعه پایدار شهری نمونه موردی: شهر جدید سهند (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
2 افزایش مشارکت شهروندی در طراحی فضای شهری با بهره گیری از تکنیک مکان سنجی (place check)، (نمونه موردی: محله منیریه تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
3 The Evaluation of Pedestrian ways Impacts on the Improvement of Urban Tourism in Historic Part of Cities in the Islamic Countries Case Study: Tehran, 15 Khordad Pedestrian way (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 بازآفرینی شهری مبتنی بر پروژه های شاخص، آموختن از تجربیات جهانی (روتردام، بیرمنگام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
5 بازآموزی از تجارب برنامه پایتخت های فرهنگی اروپا در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
6 بازتوسعه اراضی قهوه ای به عنوان فضاهای باز شهری: بازخوانی تجربیات جهانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 بازشناسی مفهوم اجتماع محلی ، واحد همسایگی در راستای ایجاد محلات پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
8 بررسی تجربیات جهانی در حوزه تدوین چارچوب مدیریت بصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 بررسی رابطه بین برپایی نمایش های خیابانی و سرمایه اجتماعی در فضاهای شهری تهران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
10 بررسی رابطه بین برپایی نمایشهای خیابانی و سرمایه اجتماعی درفضاهای شهری تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
11 بررسی و ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در طراحی منطقه ی معتدل و مرطوب،با معرفی شهر رویان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران
12 بررسی و یبان برخی از اصول کاربردی در طراحی اقلیمی با بررسی منطقه مسکونی معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
13 تبیین عناصراصلی سازمان فضایی و مفهوم محله دربابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 تحلیل نقش ساختمان ها بر شکل گیری جزایر حرارتی در فضای شهری مورد مطالعاتی: سمنان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 تحلیل نقش ساختمانها بر شکل گیری جزایر حرارتی در فضای شهری مورد مطالعاتی: سمنان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 تحول مفهوم مکان سازی در قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
17 چیستی و ضرورت معماری پایدار با بررسی طراحی مجموعه مسکونی پایدار آنتونی پاریس، فرانسه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
18 سلسله مراتب فضای شهری در ایران با بررسی این موضوع در نواحی مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
19 شبیه سازی پراکنش آلاینده های صنعتی در مناطق شهری مورد مطالعاتی: شهرک صنعتی شرق سمنان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
20 شبیه سازی و تحلیل رابطه فرم شهر ومیزان پراکنش کربن مونوکسی د ناشی از بزرگراه ، ها نمونه موردی: شهر سمنان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار