آقای دکتر جلیل اله فاروقی ھندوالان

دکتر جلیل اله فاروقی ھندوالان

آقای دکتر جلیل اله فاروقی ھندوالان

Dr. Jalilolah Faroghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جلیل اله فاروقی ھندوالان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند، بیرجند اردیبهشت 1395
عضو کمیته علمی – هیات داوران همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند، بیرجند اردیبهشت 1395