محمد مهدی فر

 محمد مهدی فر

محمد مهدی فر

Mohammad Mahdifar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تعارض منافع در بخش عمومی»: گونه ها و انواع مقابله های حقوقی (تحلیل فقهی – حقوقی ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 16
2 مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی؛ مبانی فقهی و گونه های حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 6، شماره: 11
3 نقش نماز جماعت در جامعه پذیری سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل فقهی- حقوقی «تعارض منافع در بخش عمومی»: مفهوم شناسی، گونه شناسی و انواع مقابله های حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
2 جمع جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امری ممتنع یا بایسته ای اصیل؟ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
3 مشارکت سیاسی در حکومت اسلامی؛ مبانی و گونه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
4 نافرمانی مدنی؛ مبانی و راهکارهای مدیریت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران