آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد

دکتر مسعود رشیدی نژاد استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران

آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد

Dr. Masoud Rashidinejad

استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانایی پارک های علم و فناوری با استفاده از الگوریتم ابتکاری ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 9
2 استراتژ قیمت دهی امنیت مقید نیروگاه ها بر مبنای تجزیه و تحلیل ریسک در بازار انحصار چند جانبه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 1
3 Bidding Strategy in Spot Markets with Definition of a New Market Power Index by Using Conjectural Variation (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 2، شماره: 2
4 Biding Strategy in Restructured Environment of PowerMarket Using Game Theory (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 1
5 Market-Based Analysis of Natural Gas and Electricity Export via System Dynamics (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 2
6 Transmission Congestion Management Considering Uncertainty of Demand Response Resources’ Participation (دریافت مقاله) مجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 2
7 برنامه ریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدپذیر و طرح های حمایتی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 12، شماره: 1
8 برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه در سیستم قدرت با ملاحظه اثر خودتنظیمی بار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
9 برنامهریزی مشارکت امنیت مقید امکانی- احتمالاتی واحدهای نیروگاهی با استفاده از مدلZ_number (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 3
10 تدارک همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با در نظر گرفتن محدودیت گرفتگی خطوط (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
11 سیاست های انرژی و بررسی جامع اثرات آن ها به دنبال تعیین طرح بهینه توسعه توام ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر و متعارف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
12 یک روش ترکیبی برای برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Dynamic Model for Investigating the Effects of Renewable Energies on the Behavior of Job Creation in Iran (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
2 A Particle Swarm Optimization Approach for Robust Unit Commitment with Significant Vehicle to Grid Penetration (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
3 An Application of Heuristic Method to Solve Multistage Transmission Expansion & Reactive Power Planning (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 اثرات خودروهای برقی بر کیفیت توان در بهره برداری از سیستم های توزیع (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
5 ارائه الگویی جهت ارزیابی موفقیت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت اجرایی
6 ارائه روشی مبتنی بر ماتریس مشارکت برای فراهم کردن بهینه سرویسهای جانبی در بازار برق (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
7 ارائه روشی نوین در حل مسأله برنامه‌ریزی توسعه تولید با در نظر گرفتن مشارکت واحدهای مبتنی بر انرژی‌های نو (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
8 ارائه مدل احتمالاتی حضور و عدم حضور خودروهای برقی در بهبود بهره برداری از سیستم های قدرت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار
9 ارائه مدلی تلفیقی برای تعیین عوامل و محدوده موفقیت پروژه ها در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
10 ارائه یک الگوریتم ابتکاری جهت برنامه ریزی همزمان انرژی وذخیره کنترل فرکانس اولیه در یک سیستم جزیره ای (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
11 ارائه یک روش ابتکاری جهت جایابی وتعیین ظرفیت بهینه پست های توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک باینری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
12 ارائه یک مدل نمونه برای بهره برداری از یک پارکینگ بزرگ شامل خودروهای برق ده به شبکه با زیر ساخت شبکه هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
13 ارایه تابع چند هدفی به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
14 ارزیابی اثر برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها بر هزینه های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
15 ارزیابی اثرات منابع پاسخگویی بار کنترل انتشار آلایندگی در برنامه ریزی نگهداشت واحدهای نیروگاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
16 ارزیابی اقتصادی و ایجاد هماهنگی بین گسترش خطوط انتقال و احداث مزرعه بادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
17 ارزیابی اقتصادی-اجتماعی افزایش درصد نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر تحت سیاست گذاری های بخش انرژی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
18 ارزیابی تراکم شبکه‌های انتقال و تغییرات پروفیل بار در چهارچوب برنامه‌ریزی خودروهای برقی متصل به شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
19 ارزیابی فنی و بهینه سازی اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی دیزل- توربین بادی در نطقه اذربایجان شرقی با استفاده از نرم افزار Homer (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 ارزیابی و تعیین استراتژی بهینه برنامه ریزی تعمیر و نگهداشت مقید واحدهای نیروگاهی در حضور منابع پاسخگوی بار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
21 استراتژی بهینه قیمت دهی مبتنی بر روش تئوری شکاف اطلاعات و مدل خطی سازی شده (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
22 استراتژیِ قیمتدهیِ امنیت مقید نیروگاهها در بازارِ ساعت آینده بر اساسِ پرداخت برمبنایِ پیشنهاد فروش (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
23 استفاده بهینه از منابع تولید پراکنده در شبکه استان بوشهر با رویکرد بهبود پروفیل ولتاژ وکاهش تلفات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
24 استفاده بهینه از منابع تولید پراکنده درشبکه استان بوشهر با رویکرد بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
25 افزایش حد بارپذیری شبکه های توزیع در حضور تولیدات پراکنده به کمک الگوریتم اجتماع ذرات بهبود یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
26 اندازه گیری -بررسی و بهبود نوسانات ولتاژشبکه توزیع برق شهر مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
27 اولویت بندی عوامل موثر در عملکرد هتل های سنتی استان یزد بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
28 Benefit of Customers Competition on Power Market (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
29 Benefit of Customers Competition on Power Market (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
30 Fault Indicator Location in Distribution System Using Fuzzy Clustering-Based Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
31 Modeling of Customer Competition in DRX Market Model (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
32 Probabilistic Reliability Evaluation of Hybrid Wind-Photovoltaic Power Systems (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
33 Techno-economical Evaluation of Hybrid Systems to Supply an Off-grid Electrical Load in Kerman Region (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
34 بازآرایی سیستمهای توزیع در حضور منابع تولیدات پراکنده با استفاده از الگوریتم جستجوی قورباغه متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
35 بررسی اثر بکارگیری انرژی های تجدیدپذیربر کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغالزایی با رویکرد تجزیه و تحلیل دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
36 بررسی تاثیر سازوکارقیمت گذاری برتعادل بازارعمده فروشی انرژی الکتریکی تحت شرایط انحصار چندجانبه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
37 بررسی دینامیکی اثرات حضور خودروهای برقی در مدیریت انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
38 بررسی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید در صنعت کاشی و سرامیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
39 بررسی فنی و اقتصادی اتوماسیون و هوشمندسازی شهرک صنعتی خضراشرکت توزیع برق شمال کرمان براساس اطلاعاتGIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
40 بررسی فنی و اقتصادی حذف شبکه فشار ضعیف و جایگزینی آن با دو سطح ولتاژ 20 یا 6,6 کیلوولت و استفاده از ترانسفورماتورهای ظرفیت پایین، بر تلفات شبکه توزیع یک فیدر نمونه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
41 بررسی کمی تاخیرات در پروژه های عمرانی ملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
42 بررسی و سایز بندی اقتصادی بهینه سیستم هیبرید تجدید پذیر در شبکه های الکتریکی هوشمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت انرژی و محیط زیست
43 برنام هریزی بهینه تدارک همزمان انرژی و رزرو چرخانبا در نظرگرفتن تراکم خطوط انتقال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
44 برنامه ریزی امکانی- احتمالاتی توسعه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای برقی و پیش بینی فازی بار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
45 برنامه ریزی امنیت محور توسعه خطوط انتقال در بازارهای برق (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
46 برنامه ریزی امنیت محور توسعه خطوط انتقال در بازارهای برق (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
47 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال بمنظور برقراری معاملات بازار برق و تامین قابلیت اطمینان N-1 (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
48 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور تامین رقابت و قابلیت اطمینان مورد نیاز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
49 برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع هوشمندبااستفاده ازالگوریتم ژنتیک اصلاح شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
50 برنامه ریزی توسعه نیروگاه ها درمحیط تجدیدساختاریافته صنعت برق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
51 برنامه ریزی توسعه نیروگاه های استان کرمان به منظور تامین تقاضای برق تا سال 1404 (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
52 برنامه ریزی دو سطحی و اتوماسیون محور شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای برقی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
53 برنامه ریزی مشارکت قابلیت اطمینان محور واحدهای نیروگاهی در حضور مزارع بادی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
54 برنامه ریزی همزمان توسعه تولید و شبکه انتقال با استفاده از تئوری بازی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
55 برنامه‌ریزی بهینه تولید انرژی الکتریکی در حضور خودروهای برقی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
56 برنامه‌ریزی توسعه شبکه توزیع هوشمند درحضور خودروهای برقده (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
57 برنامه‌ریزی مشارکت نیروگاه‌ها در حضور خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه با درنظر گرفتن هزینه دشارژ V2Gs (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی
58 به کارگیری الگوریتم بهینه سازی ژنتیک درتعیین بهینه رزرو چرخان با حضوربرنامه پاسخ گویی بار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
59 بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه های انتقال بر اساس پخش بار بهینه با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
60 بهبود تراکم خطوط انتقال از طریق تعیین بهینه محل TCSC به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
61 بهبود قابلیت اطمینان به کمک بازآرایی خودکار در شبکه های توزیع هوشمند (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
62 بهره برداری از نیروگاه ها در حضور خودروهای برقی به منظور کاهش آلودگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
63 بهره برداری از نیروگاه ها در حضور خودروهای برقی به منظور کاهش هزینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
64 بهره برداری موثر از منابع تجدید پذیر در حضور شبکه های هوشمند الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
65 بهینه سازی افزونگی یک سیستم چند حالته تولید و توان الکتریکی با الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
66 پایدارسازی سیستم قدرت توسط خازن سری قابل کنترل با تکیه برتوابع لیاپانوف فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
67 پخش بار بهینه با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
68 پخش بار فیدر فشار ضعیف نمونه در شهر کرمان به روش رفت و برگشتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
69 پخش بار هارمونیکی احتمالاتی مبتنی بر تکنیک پس‌رو پیش‌رو در حضور بارهای همبسته (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
70 پیش بینی تقاضای گازطبیعی دربخش خانگی استان کرمان و تدوین سناریوهای کاهش مصرف بابه کارگیری آبگرم کن های خورشیدی ووسایل دارای استاندارد مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
71 پیش بینی سهم انرژیهای پاک درتولید برق استان کرمان تا سال 1404 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
72 تاثیرات سیستم های کنترلی اتوماتیک بر قابلیت اطمینان پست (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
73 تخصیص واحد غیرمتمرکز در مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
74 تخصیص هزینه های انتقال در شبکه قدرت مقررات زدایی شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
75 تخصیص هزینه های انتقال در شبکه قدرت مقررات زدایی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
76 تدوین مدل پیشنهادی بازار منطقهای برق با مشارکت کشورهای همسایه (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
77 ترویج واحدهای تولید انرژی اکتریکی مبتنی بر منابع انرژی پذیر: راهی به سوی اقتصاد سبز و توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
78 تعیین استراتژی توسعه بهینه دربرنامه ریزی توام بخش تولید و انتقال با بکارگیری تئوری بازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
79 تعیین استراتژی هماهنگ توسعه بهینه سیستم های انرژی به صورت چندحامله: نگرشی نو در برنامه ریزی سیستم های انرژی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
80 تعیین رززو چرخان برای برنامه ریزی احتمالی مشارکت واحدهای تولیدی با حضور مزرعه بادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
81 تعیین مکان و مقدار منابع تولیدات پراکنده و DSTATCOM بصورت همزمانی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
82 توزیع اقتصادی بار در حضور عوامل زیست محیطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر زیست جغرافیا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
83 توسعه بهینه شبکه انتقال به کمک الگوریتم ژنتیکی حقیق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
84 توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده و واحدهای ذخیره کننده با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
85 جایابی بهینه تولیدات پراکنده به منظور بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
86 جایابی بهینه ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابر رسانا برای بهبود پایداری ولتاژ سیستم های قدرت الکتریکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
87 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع برق با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
88 جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده با هدف بیشینه سازی سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
89 جایابی پارکینگ های ماشین برقی به منظور بهبود پارامترهای شبکه با استفاده از نرم افزار power world و الگوریتم ژنتیک نخبه گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
90 جایابی و اندازه یابی بهینه سیستم ذخیره کننده انرژی الکتریکی و پارکینگ خودرو الکتریکی در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
91 جایابی و تعیین سایز منابع تولید پراکنده و انجام بازآرایی بهینه در سیستمهای توزیع شعاعی جهت بهبود شرایط عملکردی شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
92 جایابی همزمان و بهینه ادوات STATCOM SSSC جهت کاهش تراکم خطوط و تلفات توان با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
93 حد بارپذیری شبکه با در نظر گرفتن پاسخ تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
94 حل مساله دیسپتچ اقتصادی در سیستم قدرت با حضور منابع بادی و ذخیره گرها با استفاده از الگوریتم کوانتوم آشوب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
95 خودبرنامه ریزی نهاد گردآورنده خودروهای برقی برای شرکت در بازار برق (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
96 دیسپاچینگ توام انرژی و رزرو در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
97 روشی جدید در بازاریابی و جایابی بهینه توامان خازن و سکسیونر در سیستمهای توزیع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
98 شبکه ی هوشمند و مفهوم آن در سیستم توزیع الکتریکی (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
99 شرکت دادن توان بادی در ارزیابی قابلیت اطمینان ظرفیت تولید با استفاده از مدلهای مختلف (دریافت مقاله) همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
100 شناسایی المان های بحرانی شبکه های توزیع ازدید تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
101 شناسایی المانهای بحرانی شبکههای توزیع از دید تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
102 شیوه های نوین مدیریت بانک ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
103 طراحی بهینه کنترلPI در سیستم کنترل سرعت موتور القایی با روش هوشمند آتوماتای یادگیری تقویتی ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
104 طراحی و شبیه سازی یک فیلتر فعال برای بهبود کیفیت توان مراکز رایانهای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
105 طراحی و مدل سازی سیستم بهینه قدرت ترکیبی در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از نرم افزار VisSim و HOMER (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
106 عملکرد بهینهی هاب انرژی در حضور انرژی باد، منابع ذخیرهی انرژی و پاسخ تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
107 کاهش تلفات شبکه های انتقال بر اساس پخش بار بهینه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات برق پالایش
108 کاهش هزینه ها و کاهش تلفات شبکه های انتقال بر اساس پخش بار بهینه با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
109 کلیدزنی بهینه مقاومت ترمزی توسط روش آتوماتای یادگیری تقویتی جهت پایدارسازی سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
110 کنترل بهینه فشار خون بیمار حین عمل جراحی توسط الگوریتم وراثتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
111 کنترل توان رأکتیو در سیستم های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن قیود کیفیت توان و با استفاده از الگوریتم مورچگان بهبود یافته (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
112 محاسبه سوئیچینگ بهینه بانک خازنی در شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک حقیقی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
113 مدلسازی دیسپاچینگ اقتصادی بااستفاده ازشبکه عصبی و بارفازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
114 مدلسازی و جایابی منابع مجازی مدیریت سمت تقاضا به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش هزینه بهره برداری با استفاده از روش الکتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
115 مدیریت بارهای قابل قطع به منظور کاهش تلفات درمحیط تجدیدساختاریافته (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
116 مدیریت تراکم احتمالاتی در شبکه قدرت هوشمند با استفاده از منابع پاسخگویی بار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
117 مدیریت تراکم خطوط انتقال مبتنی بر برنامه ریزی مجدد بارهای شبکه توام با تولید کننده ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
118 مدیریت تراکم شبکه های انتقال در حضور خودروهای برقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
119 مدیریت تراکم قابلیت اطمینان محور در شبکه های قدرت هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
120 مدیریت هوشمند و طراحی بهینه انرژی برای سیستم هیبرید، فتوولتائیک، باد، باتری برای مناطق دورافتاده (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
121 مسیریابی بهینه شبکه توزیع شعاعی همزمان باجایابی وتعیین مقدارمنابع تولیدپراکنده جهت بهبودشرایط عملکردی سیستم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
122 مشارکت خودروهای برقی به عنوان تامین کننده توان راکتیو و انرژی در محیط بازار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
123 معرفی یک الگوریتم ابتکاری جهت امکانسنجی و حل مسئلهی برنامه ریزی همزمان انرژی وذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیت های فنی واحدهای مدرن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
124 مکان یابی واندازه بهینه منابع تولید پراکنده باهدف کاهش تلفات وبهبود پروفیل ولتاژ درشبکه توزیع برق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
125 نگرشی بر مفهوم پیوند تباری در میان جوامع کوچرو استان های کردستان و همدان بر پایه ی مطالعه ی سنگ نگاره ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران