آقای دکتر عبداله علیزاده

دکتر عبداله علیزاده

آقای دکتر عبداله علیزاده

Dr. Adolah Alizadeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبداله علیزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه فقه و حقوق نوین