دکتر حسین فرازمند

دکتر حسین فرازمند دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

دکتر حسین فرازمند

Dr. hossein Farazmand

دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.