دکتر مرتضی شیرودی

دکتر مرتضی شیرودی

دکتر مرتضی شیرودی

Dr. Morteza Shirody

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری شیعیان بر رشد و شکوفایی تمدن اسلامی قرن نهم و دهم افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 9
2 استعمار،سیاست و دنیای اسلام در عصر مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 4، شماره: 12
3 امام خمینی (ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 3، شماره: 7
4 تحلیل عملکرد جنبش حوثی های یمن بر اساس رویکرد جابری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 1
5 تحلیل گفتمانی دین و دولت در بخش های سه گانه شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 4
6 تحلیلی سازه انگارانه از نگرش های امنیت ملی آمریکا در مواجه با جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 5، شماره: 15
7 جدال جانشینی گفتمان های مقاومت شیعی و گفتمان تکفیری بر امنیت سنتی غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 6، شماره: 22
8 جهانی شدن، اسلام سیاسی و ظهور پسااسلام سیاسی در شمال افریقا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 24
9 چالش خلافت و حکومت در اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 44
10 چیستی حقیقت در دستگاه فلسفه سیاسی اریک و گلین (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 7، شماره: 3
11 چیستی حقیقت در دستگاه فلسفه سیاسی اریک وگلین (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 7، شماره: 4
12 صورتبندی گفتمانی پسااسلام سیاسی در مصر و تونس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی دوره: 6، شماره: 2
13 گفتمان مقاومت (شیعی) و تأثیر آن بر نظم امنیتی هژمونیک غرب‌آسیا در مواجهه با گفتمان‌های سَلَفی و اِخوانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
14 محدوده های منازعه دو گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی با تاکید بر آرای امام خمینی(ره) و سید قطب (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 1، شماره: 2
15 مسلمانان و پدیده نوین غرب گرایی؛ پیامدها و راه حل ها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 5، شماره: 17
16 مشروعیت تطبیقی در اندیشه سکولاریستی ایران معاصر (با تاکید بر دیدگاه های مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش، حایری یزدی) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 9
17 مطالعات ایرانی بومی سازی و نظریه بوم گرایی معطوف به سنت شیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 15
18 مواجهه امر سیاسی با انسان و قدرت در غرب معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات بومی سازی در جهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 انسان و قدرت در انسان شناسی سیاسی ایران معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
3 بومی سازی؛جستاری از روش تا مفهوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
4 پیوندهای معنایی قدرت نرم و تمدن نوین اسلامی در راهبرد تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
5 تاثیر فقه سیاسی شیعه بر قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی
6 تاثیرات جامعه شناسی سیاسی هیات های مذهبی بر نظام جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
7 تضاد های معنایی واقع گرایی ساختاری کنت والتز و سازه انگاری الکساندر ونت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
8 سید جمال الدین اسدآبادی؛ تحمیل معنای سنتی خلافت بر مفهوم مدرن حکومت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در تاریخ ،فرهنگ وبیداری اسلامی
9 فرایند و برآیند استعمارگری در کشورهای اسلامی با رویکرد به تاریخ سیاسی ایران معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
10 نظام سازی، نهادسازی و تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی