دکتر سعید کتابی

دکتر سعید کتابی

دکتر سعید کتابی

Dr. Saeed Ketabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation into Good and Poor Iranian EFL Majors’ Vocabulary Learning Strategies (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 4
2 Audience awareness of Persian learners of English writing: Towards a model of task-oriented strategies (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 1
3 Autonomously Noticing Incorrect Language Use: Does it Improve EFL Learners' Grammatical Accuracy? (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 1
4 ارزیابی کارآیی برنامه درسی کارشناسی مترجمی انگلیسی از نقطه‌نظر دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دوره: 9، شماره: 4
5 استفاده از فناوری آموزشی مودل در درس «ترجمه شفاهی» با رویکردی ساخت گرایانه اجتماعی: کارکرد «تالار گفتگو» در انجام فعالیت های فرایندمحور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
6 انگیزه های تعاملی در همسویی/ ناهمسویی در ترجمه: ارزیابی چگونگی بازتاب «دیگری» در برگردان نهادی از گفتمان های سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 55، شماره: 4
7 Comparative Effects of Technology-, Motivational-, and Metacognitive-based Scaffolding on Male and Female Iranian Adult Advanced EFL Learners’ Speaking (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
8 Developing Iranian EAP students’ Writing Skill through Explicit Instruction of Lexical Bundles (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 19
9 Exploring the Potential of Game-Based Differentiated Instruction in English for Specific Purposes Writing Education (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 1
10 Features of Language Assessment Literacy in Iranian English Language Teachers' Perceptions and Practices (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 38، شماره: 1
11 Feeding Written Corrective Feedback Forward: English Language Learners' Writing Improvement in a Portfolio-Keeping Atmosphere (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 1
12 Impact of Participatory Critical Pedagogy Interventions on EFL Learners' Class Participation and Engagement: The Case Study of Female EFL Learners in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 1
13 In Keeping with New Translation Quality Assessment (TQA) Trends: From Planning to Applying a Viable Rubric to Assess Quality of Literary Translation (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 13، شماره: 1
14 Innovative Technology in English Language Teaching: The Utility of Mobile Social Network Sites to Improve Teacher Education (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 1
15 Interest-based Language Teaching: Enhancing Students’ Interest and Achievement in L2 Reading (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 1
16 Iranian High School EFL Teachers' Perception and Frequency of Use of Critical Thinking Based Teaching Strategies and their inter-relationship (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 12، شماره: 26
17 Lord Byron’s Allusions to Persia (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 28، شماره: 1
18 McDonaldization in Iranian ELT Textbooks: Absence or Presence? (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 14
19 Presenting a Profile of Flow Barriers in Modalities of Interaction during Covid-۱۹ Pandemic among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 3
20 Qur’anic Metaphors and Their English and Persian Translations: Dead or Alive? (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 5، شماره: 2
21 Reflective Teaching through Videotaping in an English Teaching Course in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 35، شماره: 2
22 Relationship between Teaching Experience, Academic Qualifications and In-service Training Courses: The case of Iranian EFL teachers' use of critical thinking-based teaching strategies
DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۷.۶.۴ DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۳۲۲۳۸۹۸.۲۰۲۱.۹.۳۷.۶.۴'> (دریافت مقاله)
فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 9، شماره: 37
23 Teaching Academic Writing in Iranian EFL Classrooms: Teacher-initiated Comments or Peer-provided Feedback? (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 2
24 The Effects of Captioned Slides on Learning of English Idiomatic Expressions among EFL Intermediate Learners (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
25 The Impact of Blended Learning on Iraqi Students' Achievement in English Literature Courses and Their Attitudes towards It (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 16، شماره: 1
26 The Role of Private Speech Produced by Intermediate EFL Learners in Lexical Language Related Episodes (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 21
27 Translation Technology Tools and Professional Translators’ Attitudes toward Them (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 2
28 بررسی اثر شیوه ارائه محتوا و جنسیت فراگیران بر حافظه کوتاه مدت در فرایند یادگیری واژگان از طریق تلفن همراه .سعید خزایی /غلامرضا زارعی/سعید کتابی/زهرا احمدپور کاسگری (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 6، شماره: 11
29 بررسی تطبیقی سیر تاریخی نمود جنسیت در کتاب های درسی فارسی، انگلیسی، و فرانسه در ایران در یک بازه 70 ساله (1391-1316) با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 4
30 بررسی کتاب های آموزش زبان عربی در میراث ایرانی اسلامی از منظر آموزش با اهداف ویژه (مورد پژوهشی: «ادب الکاتب»، «الالفاظ الکتابیه» و «فقه اللغه واسرار العربیه») (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 17، شماره: 59
31 بررسی نقش و کاربرد گروه های واژگانی در متون خبری سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی دوره: 4، شماره: 6
32 بهینه سازی همزمان قیمت و مدت ضمانت برای خانواده ای از محصولات چندقطعه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 1
33 تاثیر آموزش گونه مدار زبان انگلیسی از طریق رسانه ارتباطات سیار بر گفتمان بین المللی زنان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
34 تاثیر آموزش گونه مدار زبان انگلیسی از طریق رسانه ارتباطات سیار بر گفتمان بین المللی زنان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
35 تاثیر شیوه یاد دهی گونه - مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 31
36 طنز و جناس: بررسی مشکلات زبان‌آموزان ایرانی در فهم لطیفه‌های دارای عنصر جناس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 3
37 مطالعۀ تطبیقی آموزش افعال کمکی وجه‌نما در کتاب‌های درسی آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطة اول در ایران و مالزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study on the Impact of Fatigue on Raters’ Comments While Scoring EFL Writing Tasks, and the Relationship between Fatigue and Raters’ Age. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 An Investigation into the Teacher-student Interaction- Dependency of English for Medical Purposes Comprehension in the Virtual Reality-supported Flipped Classrooms (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها
3 Critical Thinking in Digitalized Era: From Dr. Olivier Le Deuff (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 Does Edupreneurs Furnish Collegiate Students with Copracticing of Reading Comprehension Harnessing the Potential of PBL AR M-Games for ESAP Teaching and Learning (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
5 Is Simultaneous Interpretation Speed Dependent The Case of Pragmatic Strategies in Interpretation (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 On the Importance of Critical Thinking: Interview with Dr. Christopher P. Dwyer (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
7 Reconstruction of ‘Attitude’ in Professional and Trainee Translators (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
8 The effect of multimedia games on Persian EFL learners'affective factors: interest and motivation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
9 The Halpern Critical Thinking Assessment and Language Education: From Prof.Diane F. Halpern (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
10 The relationship between time perspective and willingness to communicate among EFL learners (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
11 The Subtitling of Discourse markers: A corpus-based study of well , I mean , and you know and their Persian translations in Sherlock series (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
12 The Use of Translation Strategies in Converting Advertising Texts to Persian: A Think-aloud Protocol Study (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
13 بررسی تاثیرکاربرد شیوه ی یاددهی و یادگیری ترکیبی مشتمل بربازی های همراه بومی برمهارت شنیدارانگلیسی فراگیران ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
14 دیدگاه معلمان زبان انگلیسی درباره یادگیری زبان دوم، ماهیت زبان و یادگیری زبان دوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
15 زمان بندی باز چند معیاره اعمال جراحی با در نظر گرفتن محدودیت ریکاوری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
16 ملاک انتخاب آثار ادبی و نقش ترجمه در شکل دهی به انقلاب مشروطه ی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
17 یافته های جدید در کاربرد فناوری در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی و لزوم استفاده از آن در برنامه آموزش زبان انگلیسی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت