دکتر منصور توکلی

دکتر منصور توکلی دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

دکتر منصور توکلی

Dr. Mansour Tavakoli

دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.