علی اکبر شایان یگانه

 علی اکبر  شایان یگانه

علی اکبر شایان یگانه

Aliakbar Shayanyeganeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.