دکتر محسن مصلحی

دکتر محسن مصلحی استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محسن مصلحی

Dr. Mohsen Moslemi

استادیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین مدل و راهبردهای توسعه گردشگری پایدار با رویکرد دانش بنیان (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 2
2 تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش و توسعه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روند تغییرات و پراکنش فضایی تأسیسات گردشگری شهرستان های استان اصفهان (با تکنیک ایزارد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
2 تحلیل راهبردی برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم آبشار گریت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
3 تحلیل و ارزیابی روند تغییرات و پراکنش فضایی تأسیسات گردشگری شهرستان های استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
4 مقایسه تطبیقی از روند پیشرفت علم و فناوری ایران، ترکیه، مالزی و ژاپن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
5 مقایسه تطبیقی شاخص های گردشگری با شاخص های طبیعی در کشورهای ایران، مالزی و ترکیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
6 مقایسه تطبیقی شاخصهای مهارت کسب و کار کشورهای ایران ، آلمان ، هند با تاکید برشاخص تجارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری