دکتر علی هاشمیان فر

دکتر علی هاشمیان فر دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر علی هاشمیان فر

Dr. Ali Hashemianfar

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Relationships of Hofstede's Cultural Dimensions and Lactation Patterns in Lactating Mothers (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 10
2 بررسی تاثیر نگرش¬های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان: مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی رابطه بیگانگی اجتماعی با بروز رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 2، شماره: 8
4 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش دانشجویان نسبت به امور معروف در مراکز دانشگاهی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 5، شماره: 15
5 بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ناحیه ۲ شهراراک و انطباق آن با استانداردهای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 4
6 تاثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
7 تجربه زیسته دختران فراری از «خانه» (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 4
8 تحلیل روند شهروندی دختران جوان موسس سمن های جوانان اصفهان: پژوهشی روایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
9 دوستی های دگر جنس خواهانه در بین جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی دوره: 4، شماره: 14
10 طراحی مدل اهدای عضو براساس متغیرهای اخلاق اجتماعی، نوعدوستی و دینباوری (دریافت مقاله) مجله دین و سلامت دوره: 4، شماره: 1
11 نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تاثیر خانواده و دانشگاه بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
12 وطن آن دیگری: روایتی از اشتیاق به مهاجرت (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی دموکراسی در جوامع خاص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 بررسی نگرش و میزان آمادگی معلمان مدارس مقطع متوسطه اول شهر اصفهان در زمینه به کارگیری فاوا در آموزش آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران
3 تبیین فوبیا (ترس) از ازدواج، آسیبی نوظهور در زندگی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
4 تحلیلی بر میزان به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس مقطع متوسطه ی اول شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 مطالعه پدیدار شناسامه تجربه زیسته زنان شاغل در شهرستان خلیل آباد (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری