محمدرضا ستوده نیا

 محمدرضا ستوده نیا

محمدرضا ستوده نیا

Mohamadreza Sotude nia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Pragmatic Approach Towards the Quran in Medieval Muslim Exegeses (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 8، شماره: 1
2 اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 3، شماره: 2
3 اختلاف قرایت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 19
4 الگوی مدیریت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 3، شماره: 6
5 امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 10، شماره: 22
6 Content Analysis of Abraham Story's Teaching Methods in the Holy Quran (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی ابعاد کارکردی، زیبایی شناختی و ادبی پاراگراف بندی متن قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 17، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی ارزیابی شناختی در رویکرد روانشناسی شناختی و قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف نمای آیه متعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 14
10 بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 108 سوره یوسف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 4
11 بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 5، شماره: 1
12 تاثیر سیاق در ترجیح قرایات در تفسیر طبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 12
13 تبیین راه برد نرم افزار گرایانه جهاد در قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 3
14 تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایه تخطی از اصول همکاری گرایس (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 24
15 جهاد؛ مقوله ای فرهنگی اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 4، شماره: 1
16 حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 2، شماره: 2
17 دلالت واژه «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشی منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 2
18 طبقه بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 7، شماره: 17
19 گونه شناسی تعلیق حکم بر وصف در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 2
20 نقش سیاق در اختیار وجوه قراءات (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 10، شماره: 2
21 نقش و جایگاه عقل در تفسیر الجامع لأحکام القرآن قرطبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 6، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تلاوت قرآن بر ارتقای سلامت معنوی انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
2 بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر طول مدت گذر از تغذیه گاواژ به تغذیه کامل دهانی و طول مدت بستری در نوزادان زودرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
3 بررسی تاثیر آوای قران کریم بر طول مدت گذر از تغذیه گاواژ به تغذیه کامل دهانی در نوزادان زودرس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
4 بررسی تطبیقی بافت زبانی از دیدگاه مکتب لندن با قواعد تفسیری (قراین فهم) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
5 بررسی روشهای تربیت جنسی در قرآن با تاکید بر رویکرد روانشناسی شناختی (دریافت مقاله) همایش خانواده و تربیت جنسی
6 تاثیر رزق حلال بر مراتب حیات طیبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
7 مفهوم شناسی حبط و عوامل مخوثر در آن از منظر قرآن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8 نظام رزق در قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم