دکتر روح الله اکرمی

دکتر روح الله اکرمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

دکتر روح الله اکرمی

Dr. Ruhollah Akrami

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تاکید بر حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 112
2 اقرار سفیه در دعاوی کیفری: نقدی بر ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 54، شماره: 1
3 بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 23
4 بررسی قانون مجازات اسلامی جدید در سنجه ضوابط قانوننگاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 82
5 به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه آسیای جنوب غربی و جرم انگاری آن در نظام های حقوقی افغانستان، سوریه و عراق در مقارنه با اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 9، شماره: 2
6 تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی قانون یار دوره: 4، شماره: 16
7 تحلیل تطبیقی سقط جنین ناشی از تجاوز جنسی در حقوق ایران، اندونزی و مالزی (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 11، شماره: 3
8 تحلیل روان شناختی جرائم از منظر قرآن کریم و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 12، شماره: 27
9 تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه ی موردی: قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 9
10 تحلیلی بر نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 4، شماره: 3
11 جایگزین مجازات حبس برای زنان در نظام های عدالت کیفری ایران و کشورهای غربی: با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 4
12 جستاری در کشف ماهیت فقهی حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین های موجود (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 120
13 جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تاکید بر حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 64
14 حکم تکلیفی تحقیق قضایی در خصوص شبهات اثباتی مشمول قاعده درا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 2
15 دیه طحال: با نقدی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 13
16 رجوع از اقرار کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 94
17 رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 97
18 سیاست کیفری ایران و عراق دربرابر جرم اختلاس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 1، شماره: 2
19 شبهه موضوع قاعده درا در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 20
20 شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 108
21 صلاحیت قضایی کیفرگذاری مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 11
22 عنصر عنف در زنا از منظر فقه ، حقوق جزای ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 3، شماره: 1
23 قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 14، شماره: 1
24 قاعده رد دلیل در حقوق کیفری کشورهای مسلمان و نظام کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 2
25 کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 82
26 کاوشی فقهی در دیه ایراد جرح بر نرمه گوش با رویکردی انتقادی به قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 1
27 مبانی و آثار حقوقی به کار گیری ابزارهای دفاعی در نهاد دفاع مشروع (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 6، شماره: 11
28 معیار رکن روانی جرم غیرعمدی در حقوق کشورهای اسلامی و غربی با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 3
29 ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه دوره: 93، شماره: 2
30 موقعیت جرم سیاسی در نظام قانونگذاری کشورهای مسلمان با رویکردی به موازین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 8، شماره: 28
31 موقعیت فقه حنفی در حقوق کیفری کشورهای اسلامی مطالعه موردی: افغانستان، سودان و امارات متحده عربی (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 10، شماره: 35
32 نقد و بررسی تطبیقی قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 1، شماره: 3
33 نقدی فقهی بر ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (دیو بیضه) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 89
34 نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 37
35 نقش علم به نوعا کشندگی رفتار در ساختار قتل عمد از منظر حقوق اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲ (با اصلاحات بعدی) با تاکید بر دادگاه های اطفال و نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
2 بررسی فقهی - حقوقی تبعیض قصاص و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
3 جرم ترک انفاق زوجه در فقه و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
4 دام گستری در جرایم اقتصادی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
5 سببیت در حوادث رانندگی در قوانین موضوعه ایران با نگاهی به آراء حقوقی و فقهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام