فریده طباطبایی یزدی

 فریده طباطبایی یزدی

فریده طباطبایی یزدی

Farideh Tabatabaei Yazdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.