دکتر بابک قنبرزاده

دکتر بابک قنبرزاده استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

دکتر بابک قنبرزاده

Dr. Babak Ghanbarzadeh

استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلاح سطحی با اولییک اسید بر خواص فیزیکی نانوالیاف سلولوز (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 4
2 اثر غلظت های مختلف لستین- کلسترول بر خصوصیات اندازه ذرات، پتانسیل زتا، کارایی و پایداری درون پوشانی نانولیپوزوم های حامل ویتامین A پالمیتات (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 2
3 اثر مونت موریلونیت (MMT) بر مشخصه هاى ساختارى، نورى و حرارتى فیلم هاى نانوبیوکامپوزیتى نشاسته سی بزمینى تولید شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
4 اثر مونت موریلونیت و نانوبلورسلولوز بر خواص فیزیکی فیلم های آمیخته کربوکسی متیل سلولوز پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 6
5 اثرپوشش های برپایه پکتین-کربوکسی متیل سلولز حاوی مواد ضد قهوه ای شدن بر برخی خواص فیزیکی شیمایی برش های تازه سیب واریته رد دلیشز (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 1
6 ارزیابی خصوصیات کاربردی فیلم های زیست نانوکامپوزیتی نشاسته حاوی مونت موریلونیت و تیتانیوم دی اکسید (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 4
7 ارزیابى ویژگى هاى کلوییدى و آنتى اکسیدانى نانولیپوزوم هاى حاوى عصاره گزنه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 3
8 Effect of Emulsion Condition of Oil Phase on Microstructure and Anti-Fungal Properties of Emulsified Films Based on Carboxymethyl Cellulose (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز - اسید اسکوربیک و آبگیری اسمزی در خشک کردن کدو سبز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی اثر پوشش های پلی ساکاریدی آنتی اکسیدانی بر زمان غوطه وری بهینه، محتوای ویتامین C و جذب نمک در ورقه های میوه "به" طی آبگیری اسمزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
11 بررسی اثر کنسانتره پروتئین آب پنیر، کازئینات سدیم و کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی های رئولوژیکی نوسانی و حسی سس سالاد بدون تخم مرغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 2
12 بررسی اثر نوع روغن و نسبت محصول به روغن بر توزیع دما، افت رطوبت و جذب روغن در طی فرآیند سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 122
13 بررسی اثرات پوشش های فعال آنتی اکسیدانی بر میزان کارآیی آبگیری اسمزی و ویژگی های کیفی انگور شاهرودی خشک شده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 4
14 بررسی اثرات فتوکاتالیتی-ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت رس-دی اکسیدتیتانیوم در شرایط درون شیشه ای و بسته بندی پس از برداشت زردآلو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
15 بررسی تاثیر استفاده توام از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
16 بررسی تاثیر استفاده توام از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 2
17 بررسی تاثیر استفاده توام از نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نانوکریستال سلولز بر ویژگی های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت های نشاسته- PVOH (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 2
18 بررسی تاثیر نانورس (مونت موریلونیت) بر ویژگی های نفوذپذیری به بخار آب، زاویه تماس و خواص حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز- پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی تاثیر نانوفیبر سلولز اصلاح شده بر روی خواص کاربردی بسته بندی زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی خواص بافتی وحسی خامه پری بیوتیک حاوی اینولین و پلی دکستروز با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 4
21 بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 4
22 بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی- نانوبلور سلولز (NCC) استخراج شده از پنبه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 4
23 بررسی خواص گرمایی، کدورت و عوامل موثر بر اندازه ذرات وریولوژی نوسانی نانوکمپلکس های زیست پلیمریپکتین کازیینات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 6
24 بررسی سینتیک خشک شدن لایه نازک آلوی پیش تیمارشده به صورت همزمان با امواج فراصوت و آب گیری اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
25 بررسی عوامل موثر بر اندازه ذرات، پتانسیل زتا و ویژگی های ریولوژیک پایا در سامانه کلوییدی حاوی نانو ذرات کاپاکاراگینان-کازیینات سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 4
26 بررسی مهاجرت استرهای فتالات از پلی اتیلن ترفتالات محلول مدل آبلیمو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
27 بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 27، شماره: 1
28 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی نانوامولسیون حاوی اسانس های روغنی زیره سبز- لیموترش تولیدشده به روش تشکیل خودبه خودی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 31، شماره: 3
29 بررسی ویژگی های فیزیکی شیمیایی نانوکامپوزیت های امولسیونی بر پایه کربوکسی متیل سلولز- نانو ذرات نقره (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 2
30 بررسی ویژگی های مکانیکی، نوری و آبدوستی سطحی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته اصلاح شده - نانوکریستال سلولز - نانوذرات دی اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
31 بررسى اثرات آنتى اکسیدانى و ویژگى هاى فیزیکى حامل هاى لیپیدى نانوساختار (NLC) حاوى عصاره آویشن شیرازى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 2
32 بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز براساس حداقل افت وزنی و حداکثر اندیس هاو در تخم مرغ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 2
33 بهینه سازی فرمولاسیون پوشش های فعال پلی ساکاریدی برای افزایش ماندگاری سیب کامل رددلیشز از طریق روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
34 بهینه سازی محلول اسمزی و بررسی اثرات آبگیری اسمزی بر ویژگیهای بافتی و رنگی میوه «به» فرآیند شده با پوشش های پلی ساکاریدی فعال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 2
35 بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته PVA حاوی نانوذرات دی اکسیدتیتانیم و سلولز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 4، شماره: 15
36 بهینه سازی و بررسی ویژگی های فیزیکی لیپوزوم های حاوی نایسین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 2
37 بهینه سازی ویژگی های حسی و بررسی خواص رئولوژیکی دسر لبنی کم کالری حاوی شیرین کننده سوکرالوز-سوربیتول با روش طرح آمیخته دی اپتیمال (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 33، شماره: 1
38 بهینه سازى پایدارى سیستم امولسیونى سس سالاد حاوى برخى از هیدروکلوییدها، در طى نگهدارى سرد و منجمد توسط روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 2
39 تاثیر آبگیری اسمزی بر ریزساختار، چروکیدگی، جذب مجدد آب، و ویژگی های حسی میوه "به" پیش تیمار شده با پوشش خوراکی فعال (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 2
40 تاثیر اسید پالمیتیک بر ویژگی های مکانیکی، حرارتی و نفوذپذیری فیلم خوراکی گلوبولین پسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 2
41 تاثیر افزودن بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم به روغن، روی سینتیک چروکیدگی، طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 18
42 تاثیر افزودن دو نوع قوام دهنده روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه ای قالبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 16، شماره: 1
43 تاثیر افزودن دو نوع قوام دهنده روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه ای قالبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 16، شماره: 1
44 تاثیر افزودن دو نوع قوام دهنده روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه ای قالبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
45 تاثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکى روى چروکیدگى قطعات سیب زمینى طى سرخ کردن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 2
46 تاثیر اولتراسوند و مایکروویو بر دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی سرخ شده و مدل سازی سینتیک آن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 1
47 تاثیر پیش تیمار با فراصوت و آنزیم بری روی جذب روغن سیب زمینی طی سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
48 تاثیر ترکیب هیدروکلوئیدهای اینولین- ژلاتین و پلی دکستروز - ژلاتین بر خصوصیات رئولوژیکی و حسی ماست کم چرب پری بیوتیک (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 4
49 تاثیر ترکیبی پیش تیمارهای اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی روی سینتیک دفع رطوبت طی سرخ کردن عمیق سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
50 تاثیر فرآوری سیب زمینی با پیش تیمارهای امواج فراصوت و مایکروویو روی جذب روغن طی سرخ کردن (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 1
51 تاثیر قوام دهنده های گوار و کربوکسی متیل سلولز بر خواص رئولوژیکی و فیزیکی ماست میوه ای قالبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 1
52 تاثیر ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 93
53 تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و نقره بر ویژگی های مکانیکی و ترموفیزیکی نانوکامپوزیت مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 3
54 تاثیر هیدروکلوئید زانتان در بهبود ویژگی های فیزیکی و حسی خمیر و نان بربری (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 2
55 تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول: توسط طیف سنجی فرو سرخ، اندازه وزیکول، پتانسیل زتا، پایداری فیزیکی و رئولوژی پایا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
56 تولید فیتونیوزوم به عنوان سیستم لیپیدی جدید برای ریزپوشانی عصاره ساقه انگور (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 51، شماره: 1
57 تولید و ارزیابى نانولیپوزوم هاى حاوى نایسین و ناتامایسین به روش مظفرى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 1
58 تولید و بررسی نانوساختار و خواص فیزیکوشیمیایی فیلم زیست کامپوزیت نشاسته حاوی نانو ذرات TiO2 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 4
59 تهیه نانوامولسیون های حامل ویتامین A پالمیتات به روش خودبه خودی: بررسی تاثیر سورفاکتانت و فاز روغنی بر اندازه قطرات و پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 4
60 تهیه و بررسی خواص فیزیکی فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته-CMC حاوی نانو ذرات مونت موریلونیت (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 3
61 حامل های لیپیدی نانوساختار (NLC) حاوی ویتامین A پالمیتات؛ عوامل موثر بر اندازه ی ذرات، کارایی درون چوشانی و پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 1
62 خواص فیلم نانوکامپوزیت پلی(لاکتیک اسید)حاوی نانوالیاف سلولوز اصلاح شده (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 6
63 زیست نانوکامپوزیت بر پایه نشاسته نرم شده شامل نانوتاربلور سلولوز و نانوذرات تیتانیم دی اکسید: مطالعهساختار و نفوذپذیری بخار آب (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 3
64 طراحی و بهینه سازی محافظ انجمادی بر پایه نانوسلولز برای افزایش قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس برویس JN368471.1 در طی فرایند خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 1
65 فیلم های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز: (۱) ویژگی های ساختاری و خواص مکانیکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
66 فیلم های زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولزی اصلاح شده با پلی وینیل الکل و نانوویسکر سلولز:(۲) ویژگی های حرارتی، نفوذپذیری به بخار آب و آب دوستی سطحی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
67 کاربرد پوشش های فعال خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولز حاوی اسید اولئیک و ترکیبات ضد میکروبی برای بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری تخم مرغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
68 مدل سازی پارامترهای رنگی در طی خشک کردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آب گیری اسمزی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
69 مدل سازی تجربی جذب روغن و بررسی تاثیر امواج فراصوت و پوشش خوراکی طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
70 مدل سازی تغییرات رنگی طی خشک کردن انگور پیش تیمار شده با فراصوت و کربوکسی متیل سلولز و بررسی ویژگی های حسی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 4
71 مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
72 مدل سازی جذب و نفوذپذیری بخار آب در فیلم های نانوکامپوزیت نشاسته - نانوکریستال سلولز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 4
73 مدل سازی دانسیته ظاهری در طی خش ککردن آلوی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آبگیری اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 2
74 مدل سازی دانسیته ظاهری طی خشک کردن انگور پیش تیمارشده با اولتراسوند و کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 4، شماره: 2
75 مدل سازی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فراصوت و خشک کردن طی فرآیند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 62
76 مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرایند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با مافوق صوت و خشک کردن (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 3
77 مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فراصوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
78 مدل سازی نفوذپذیری بخار آب و جذب رطوبت در فیلم های نانوکامپوزیت نشاسته- مونت موریلونیت (MMT) (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 3
79 مدلسازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
80 مروری بر استفاده از نانوامولسیون ها در درون پوشانی ترکیبات زیست فعال: کاربرد آنها در غنی سازی و افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 3
81 مروری بر کاربرد نانوکامپوزیت های فعال در افزایش طول عمر مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 12، شماره: 48
82 مروری بر کاربردهای جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در بهبود خواص تغذیه ای و عملکردی محصولات لبنی و استفاده در بازیافت ضایعات صنعت لبنی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 141
83 مطالعه تاثیر دما و حضور نانوتقویت کننده بر مهاجرت آنتی اکسیدان TBHQ از فیلم نانوکامپوزیت فعال برپایه پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
84 مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی برپایه پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
85 مقایسه خواص کششی، نفوذپذیری و رنگی زیست نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته حاوی دو نوع پرکننده: سدیم مونت موریلونیت و نانوبلور سلولوز (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 5
86 مقایسه ریز ساختار، توپوگرافی و آب دوستی سطحی فیلم های آلیاژی نشاسته پلی وینیل الکل حاوی نانوکریستال سلولز و نانورس (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 44، شماره: 1
87 مقایسه ی ویژگی های ضدمیکروبی و فیزیکی شیمیایی فیلم های امولسیونی بر پایه ی کربوکسی-متیل سلولز حاوی ماکرو و نانوامولسیون اسانس روغنی دارچین (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 29، شماره: 4
88 نانو کمپلکس های ژلان -کازئینات به عنوان حامل امگا سه: بررسی اندازه ذرات، رئولوژی و کارایی انکپسولاسیون (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 2
89 نانو لیپوزوم های حامل بتا کاروتن: بررسی اثر گاما اوریزانول بر پایداری اندازه ذرات و درون پوشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 4
90 نانوکامپوزیت های بر پایه نشاسته سیب زمینی -مونت موریلونیت ( MMT): حساسیت به آب، خواص مکانیکی وگرمایی و الگوی پراش پرتو X (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 2
91 نانوکامپوزیت های برپایه نشاسته ترموپلاستیک - نانوذرات نقره - نانورس: بررسی اثرات ضد باکتریایی روی اشرشیاکلی، ویژگی های مکانیکی و نفوذپذیری (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 1
92 نانوکمپلکس کازئینات پکتین: بررسی طیف سنجی فروسرخ، مورفولوژی، ویژگی های فیزیکی و رفتار جریانی پایا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 1
93 نانوکمپلکس های زیست پلیمری کاراگینان- سدیم کازیینات به عنوان حامل ویتامین D: بررسی تشکیل کمپلکس، اندازه ذرات وبازده کپسولی شدن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
94 نانوکمپلکس های صمغ عربی- کازئینات حامل بتا کاروتن (۱): بررسی تشکیل کمپلکس توسط FTIR، DSC، کدورت و رئولوژی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 3
95 نانوکمپلکس های صمغ عربی- کازئینات حامل بتا کاروتن (۲): بررسی اندازه ذرات، پتانسیل زتا ، مورفولوژی و کارایی انکپسولاسیون (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 4
96 نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول تولیدشده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسولی شدن و ریومتری نوسانی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 26، شماره: 5
97 ویژگی های آنتی اکسیدانی، فیزیکی -شیمیایی ورئولوژیکی آدامس تهیه شده از صمغ درخت بنه و شیرین کننده های الکلی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 89
98 ویژگی های ریز ساختاری و فیزیکی (نفوذ پذیری، مکانیکی و حرارتی) فیلم های نانوکامپوزیتی بر پایه نشاسته/ پلی وینیل الکل/ نانو رس (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Applications of inulin and oligofructose in health and nutrition (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
2 اثر افزودن پلی دکستروز در برخی خواص فیزیک و شیمیایی آب پرتقال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
3 اثر اولتراسوند و آنزیم بری بر سینتیک جذب روغن قطعات سیب زمینی طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر فرآیند پرتودهی بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی مواد غذایی مختلف (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
5 اثر فرآیند خشک کردن متناوب بر بهبود بازده انرژی و کیفیت محصولات غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
6 ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان پایداری و اندازه ذرات نانوکمپلکسهای کازئین-پکتین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 ارزیابی نسبت هیدروژل به اولئوژل و غلظت ژل کننده بر خواص فیزیکوشیمیایی بایژل های با درجه غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
8 استفاده از سیستم کلوئیدی نانودیسپرسیون لیپیدی جهت غنی سازی شیر پاستوریزه باویتامینA (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
9 استفاده از مواد قندی و محیط های کمپلکس به عنوان کرایوپروتکتانت برای افزایش زنده مانی اسید لاکتیک باکتری ها طی خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 استفاده از نیوزم ها به عنوان حاملی برای آنتی اکسیدان های غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
11 Chitosan based active edible films: Properties and applications (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
12 Dynamic mechanichal properties of biodegradable films based on chitosan and zein (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
13 Effect of hydrocolloids on stability of Nanostructured lipid carriers (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
14 Effect of temperature on flow and viscoelasticproperties of dairy custard model systems (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 Encapsulation of quercetin in lipid based carriers (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 Hydrocolloids as a component of polyelectrolyte nanocomplexes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
17 Hydrocolloids in gluten-free breads: A review (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
18 Interactions between carrageenan, milk proteins, starch & their effects on textural and rheological properties of dairy desserts (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
19 Konjac mannan: properties and applications (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
20 LOCUST BEAN GUM: Properties and applications (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
21 Nano-phytosome : properties and application in food ingredient encapsulation (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
22 Nanotechnology and Biopolymers in Food Packaging: Focused on Carboxymethyl Cellulose (CMC) as an Edible Biopolymer in Biobased Films and Nanocomposites (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 Optimization of physical immobilization of lipase enzyme on halloysite nanotubes using Response Surface Methodology and investigating the multiple usability of immobilized enzyme (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
24 Polysaccharides-based nanoparticles as delivery systems for food bioactive compound (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
25 Production and characterization of poly (lactic acid) based Nano-bio-composites properties containing natural Nano-clays and Nano-silvers (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
26 Production of bioactive hydrocolloidal nanocomplexes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
27 Rheological behaviour and sensory properties of semisolid dairy desserts: effect of carrageenan type and sucrose concentration (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
28 The effect of different hydrocolloids on the physical stability of liposome dispersion (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
29 The influence of preservatives on the physical stability of Q10-loaded Nanostructured lipid carriers (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
30 The occurrence, production and applications of exudate gums (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
31 Using different hydrocolloids based edible coating formulations for performance of osmotic dehydration of quince (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا
32 بررسی ویژگی های کیک مافین کم کالری حاوی استویا-اریتریتول، شربت ذرت و تعیین نمونه بهینه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 بررسی اثر pH بر اندازه ذرات، پایداری و کارایی کپسولاسیون نانوکمپلکس بیوپلیمری کازئین- پکتین حاوی امگا سه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بررسی اثر پوست انار رویAlicyclobacillus acidoterrestrisبه عنوان یک نگهدارنده طبیعی عملگر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
35 بررسی اثر ترکیب فاز روغن در تولید نانوامولسیون های حاوی آلفاتوکوفرول با استفاده از روش کم انرژی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
36 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و ویژگیهای کلوییدی حاملهای لیپیدی نانوساختار(NLC) حاوی عصاره آویشن شیرازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
37 بررسی استفاده از فیتوزوم برای انکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال مستخرج از ساقه انگور با هدف غنی سازی مواد غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 بررسی امولسیون های دوگانه برای درون پوشانی ترکیبات آنتی اکسیدانی حاصل از اسانس های گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
39 بررسی انواع سورفکتانت های غیریونی مورد استفاده در تهیه نانونیوزوم ها برای تولید ترکیبات غذایی فراسودمند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
40 بررسی تأثیر اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر تغییرات دانسیته ظاهری در طی خشک کردن آلو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
41 بررسی تأثیر اولتراسوند و آبگیری اسمزی بر میزان چروکیدگی در طی خشککردن آلو (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
42 بررسی خصوصیات رئولوژیکی پایا و نوسانی سامانه کلوئیدی کازئینات سدیم – کاراگینان به عنوان نانوحامل مواد هیدروفوب در نوشیدنی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
43 بررسی خواص آبدوستی و ویژگی های ساختاری نانوکریستال سلولز اصلاح شده با اسید چرب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بررسی خواص آنتی اکسیدانی کوآنزیم Q10 و استفاده از آن در صنعت غذا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
45 بررسی خواص بازدارندگی نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید/ نانوفیبر سلولز (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
46 بررسی خواص حرارتی و تأثیر pH بر اندازه ذرات نانوکمپلکس کازئینات- کارگینان تولید شده به روش برهمکنش الکتروستاتیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
47 بررسی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت های برپایه نشاسته سیب زمینی- نانوکریستال سلولز(NCC) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
48 بررسی خواص فیزیکی و ضد میکروبی فیلم های نانوبیوکامپوزیت امولسیونی بر پایه کربوکسی متیل سلولز نانو نقره (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
49 بررسی خواص کاربردی فیلم های زیست تخریب پذیرخوراکی حاصل از کربوکسی متیل سلولز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
50 بررسی خواص مکانیکی، نفوذپذیری نسبت به اکسیژن و توپوگرافی AFM فیلم های زئینی حاوی پلاستی سایزرهای پلی الی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 بررسی روش مقابله با باکتری Alicyclobacillus acidoterrestrisدر آب میوه به کمک عصاره های هسته انگور قرمز (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
52 بررسی ساختار و ویژگیهای بازدارندگی نانوکامپوزیتهای بر پایه نشاسته - نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و سلولز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
53 بررسی کدورت در سامانه کلوییدی حاوی نانو کمپلکس کازیینات سدیم – کاراگینان بعنوان حامل ویتامین D (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
54 بررسی ماندگاری میوه سیب پوشش داده شده با پوشش فعال پلی ساکاریدی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 بررسی مهاجرت نرم کننده DEHA از پلی اتیلن ترفتالات به سیمولانت آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
56 بررسی میزان زمان غوطه وری بهینه ورقه های میوه به طی آبگیری اسمزی و مدل سازی چروکیدگی آن در طول خشک کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
57 بررسی نانولیپوزوم های حاوی بتاکاروتن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
58 بررسی نوع فاز روغنی حامل در تولید فرمولاسیون بهینه نانوامولسیون حاوی ویتامین A پالمیتات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
59 بررسی و مقایسه خواص حرارتی و مکانیکی فیلمهای خالص ومرکب از زئین و کیتوزان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
60 بررسی ویژگی های بافتی، شیمیایی و حسی مافین کم کالری حاوی استویا اریتریتول و شربت ذرت با فروکتوز بالا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
61 بررسی ویژگی های بافتی، شیمیایی و حسی مافین کم کالری حاوی استویا-اریتریتول وشربت ذرت با فروکتوز بالا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
62 بررسی ویژگی های پایداری فیزیکی، پتانسیل زتا و رئولوژی نانولیپوزوم های حامل ویتامین (D(3 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
63 بررسی ویژگی های فیزیکوشمیایی و پایداری نانونیوزوم های حاوی کوئرستین جهت غنی سازی مدل آب پرتقال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
64 بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نانولیپوزوم های حاوی باکتریوسین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
65 بررسی ویژگیهای ریزساختاری، حرارتی و فیزیکی فیلمهای بر پایه نشاسته حاوی نانوذرات (Tio(2 و سدیم مونت موریلونیت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 بسته بندی فعال و هوشمند در صنعت گوشت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
67 بهینه سازی تثبیت فیزیکی آنزیم لیپاز روی نانوهالوسایت با استفاده از روش سطح پاسخ و بررسی قابلیت استفاده متعدد از آنزیم تثبیت شده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 بهینه سازی فرمولاسیون مربای آلبالوی کم کالری با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
69 بهینه سازی کیک مافین با استفاده از جایگزینی شکر با استویا-اریتریتول و شربت ذرت و غنی سازی آن با پودر کدو تنبل-پری بیوتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
70 بهینه سازی نفوذپذیری فیلم کامپوزیتی زیست تخریب پذیر نشاسته - PVAL حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیم و سلولز (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
71 پیش بینی خواص رئولوژیکی فارینوگرافی خمیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
72 تاثیر تراکم کاشت بر محتوای اینولین در دو رقم شیکوره ویتلوف (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
73 تاثیرتغییرPHدر اندازه ذرات نانوکمپلکس ویپروتیین تغلیظ شده-پکتین به عنوان حامل برای ترکیبات زیستفعال (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
74 تأثیر اولتراسوند، مایکرووویو و آبگیری اسمزی بر چروکیدگی سیب زمینی طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
75 تأثیر بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم روی جذب روغن طی سرخ کردن سیب زمینی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
76 تغییرات میزان از دست دادن رطوبت طی سرخ کردن سیب زمینی با افزودن بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم به روغن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
77 تولید اسید لاکتیک و بررسی ویژگی ها و کاربردها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 تولید نانوامولسیون خوراکی ویتامین E و بررسی عوامل مؤثر بر تولید با روش کم انرژی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
79 تولید نانوامولسیون های حاوی ویتامین (3)D با استفاده از مخلوط سه سورفکتانت در روش کاتاستروفیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
80 تولید نانوامولسیون های حاوی ویتامین (3)D با روش کم انرژی خود به خودی؛ بررسی تأثیر نوع سورفکتانت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 تولید نانوامولسیون های خوراکی حاوی ویتامین E با استفاده از روش کم انرژی: بررسی تاثیر نوع و غلظت سورفاکتانت بر اندازه قطرات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 تولید نانوکریستال سلولوز و تأثیر آن بر ویژگی های فیزیکی فیلم آلیاژی کربوکسی متیل سلولوز- پلی وینیل الکل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
83 تولید نانولیپوزوم های حاوی باکتریوسین به روش گرمایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
84 تولید و بررسی ویژگی های نانوذرات لیپیدی جامد به عنوان حاملی برای ویتامین E (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
85 تولید و بهینه سازی کیک مافین کم کالری با استفاده از استویا-اریتریتول و شربت ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات
86 تولید و مطالعه ویژگی های فیزکوشیمیایی و ساختاری فیلم های نانوزیست کامپوزیت نشاسته -(TiO(2 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
87 تهیه بسته بندی نوین نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی بر پایه بیوپلیمر پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
88 حامل های لیپیدی نانوساختار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
89 حاوی ترکیبات زیست فعال به روش تشکیل خودبه خودی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
90 حفظ خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره زنجبیل در طول زمان با استفاده از انکپسولاسیون به وسیله نانوحامل نیوزوم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
91 خواص درمانی، آنتی اکسیدانی و تغذیه ای ترکیبات زیست فعال موجود در زنجبیل (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
92 درون پوشانی اجزای زیست فعال مواد غذایی برای حفظ عملکرد و تحویل هدفمند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
93 دستورالعمل هایی به منظور غنی سازی مواد غذایی با ریزمغذیه ای مختلف (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
94 سنتز، ویژگی های عملکردی و کاربردهای نانوکریستال سلولز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
95 سینتیک محتوای رطوبت سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و آنزیم بری طی سرخ کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
96 عوامل موثر بر تولید فرمولاسیون بهینه نانوامولسیون حاوی ویتامین A به روش تشکیل خود به خودی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
97 کاربرد مواد غذایی ویژه برای شرایط اضطراری (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
98 کاربرد نانو ذرات نقره در بسته بندی های ضد میکروبی مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
99 کاربرد نانووزیکول ها در درون پوشانی ترکیبات غذا-دارو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
100 کازئینات سدیم به عنوان نانوحامل طبیعی ویتامین D در نوشیدنی ها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
101 مدل سازی ریاضی و کاربردهای آن در فرایندهای غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
102 مروری بر استفاده از هیدروژل، اولئوژل و بایژل بعنوان پوشش های خوراکی فیله ساردین و سیستم های تحویل عصاره رزماری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
103 مروری بر پیشرفت های اخیر در شکل گیری، پایداری و کاربرد اولئوفوم ها در مواد غذایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
104 مروری بر خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه گزنه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
105 مروری بر خواص انار و محصولات جانبی آن به عنوان یک غذای عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
106 مروری بر فرآوری گوشت با فشاربالا: اثرات مولکولی و کاربردهای صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
107 مروری بر مکانیسم تثبیت، کاربرد و خصوصیات فوم های با درجه ی غذایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
108 مروری بر نانو ساختار های عملگرا و کاربرد آن ها در فیلم ها و پوشش های خوراکی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
109 مطالعه تأثیر افزودن آنتی اکسیدان TBHQ بر روی خواص فیزیکی فیلم پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
110 مقایسه اثر پلی دکستروز و اینولین بر خواص فیزیکی و حسی در آب پرتقال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
111 نانو حاملهای لیپیدی NLCبعنوان روشی نوین در انکپسولاسیون نوتریسیتیکالها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
112 نانو ذرات کازئینات_کاراگینان به عنوان حامل ویتامین های محلول در چربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
113 نانوبیوکامپوزیتهای طبیعی دارای خواص بازدارندگی تقویتشده و قابلیتهای نوین برای استفاده در بسته بندیهای غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
114 نانوحامل نیوزوم در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
115 نانوحامل های ویزیکولاری نیوزوم و فیتوزوم در مقایسه با لیپوزوم؛ ساختار و کارایی درون پوشانی ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
116 نانوذرات لیپیدی جامد (SLN) بعنوان حامل ترکیبات زیست فعال غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
117 نانوکامپوزیت های برپایه ی پلی استایرن و بررسی خواص مکانیکی و حرارتی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی
118 نانونیوزوم های حاوی روغن سیاه دانه: تهیه، مشخصات و اثرات ضدمیکروبی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
119 نگهداری پروبیوتیک ها با خشک کردن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
120 ویژگی های حرارتی، مورفولوژی و راندمان کپسولاسیون در نانولیپوزوم های حامل ویتامین (D(3 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
121 هیدروژل: ویژگی های آن و رهایش دارو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران