ناصر پورصادق

 ناصر پورصادق

ناصر پورصادق

Naser Posadegh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.