هادی گنجی زهرائی

 هادی  گنجی زهرائی

هادی گنجی زهرائی

Hadi Ganjizahraei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل تابع هزینه تعمیر و نگهداری آزاد راه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 48، شماره: 92
2 ارایه مدل تقاضای حمل کالاهای فاسدشدنی در جاده های کشور و برآورد آن با استفاده از داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 49، شماره: 93
3 ارایه مدل مدیریت ریسک درآمدی در پروژه های مشارکتی آزادراهی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
4 استفاده ازروش بیز دربرآورد مخاطره مناطق درمحورهای همسان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
5 بررسی اولویت استفاده از مکانیزم توسعه پاک در اجرای پروژه های حمل و نقل زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 97
6 بررسی ترانزیت در بخش حمل و نقل ریلی کشور با استفاده از مدل جاذبه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
7 بررسی سهم ترانزیت در بخش حمل ونقل ریلی کشور از بازارهای منطقه ای و بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 51، شماره: 100
8 بررسی عوامل موثربرانتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران بااستفاده ازمدلهای GLM (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
9 تدوین برنامه راهبردی برای بهبود بهره برداری از ظرفیت های ترانزیت ریلی ایران برمبنای تحلیل SWOT (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 2
10 روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان سفر (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 34
11 مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 103
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بلوغ در پیاده سازی مدیریت دارایی فیزیکی راه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی انواع روش‌های قیمت‌گذاری جابه‌جایی مسافر در حمل و نقل جاده‌ای و ارائه روش بهینه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 استفاده از روشهای ناپارامتری در اعتبار سنجی مدل پیش بینی حجم ترافیک در راههای کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 استفاده از مدل Loglinear جهت شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله سفر( قطار) درمسافرتهای برون شهری خانوارهای شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
5 اعتبار سنجی مدل های پیش بینی تصادفات با استفاده از روش های ناپارامتری (محور مورد مطالعه: فومن-رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
6 برآورد هزینه خارجی تصادفات جاده ای در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
7 بررسی روند شکل گیری و فعالیت مناطق و بنادر ازاد در دنیا و ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
8 بزآورد تقاضای حمم بار اس طزیق ریم در منطقو شزق کشور با اتصال بو بندر گوادر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
9 تدوین برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل برایسون مطالعه موردی:پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 تدوین مدل تقاضای سفر گردشگری با حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
11 روش سیستم پویا در مطالعه تأثیر فعالیتهای بندری بر اقتصاد منطقه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
12 عوامل موثربرسرمایه گذاری خصوصی درحمل و نقل ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
13 عوامل و راهکارهای نوسازی ناوگان سنتی حمل و نقل دریایی کشور از منظر کارشناسان و دست اندرکاران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
14 مروری برقوانین مقررات و اسنادبالادستی مرتبط با درآمدزایی درسازمان بنادرودریانوردی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
15 مطالعه و ارزیابی روشهای مستقیم تامین درآمد در سازمان بنادر و دریانوردی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
16 معرفی مشتقات زمان سفر در مدیریت ترافیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک