محمدرضا حاجی اسماعیلی

 محمدرضا حاجی اسماعیلی استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

محمدرضا حاجی اسماعیلی

Mohammad Reza Haji Esmaeli

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 6، شماره: 15
2 بررسی اختلال شخصیت نمایشی در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با یافته های روان شناسی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 17، شماره: 1
3 بررسی پدیده نسخ در آرای قرآن پژوهان و نقد دیدگاه ایشان درباره نسخ تلاوت (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 11، شماره: 3
4 بررسی تطبیقی آرای جعفر نکونام و محمدعلی رضایی اصفهانی پیرامون تفسیر گزاره‌های علمی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 6، شماره: 11
5 بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 2، شماره: 6
6 داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم (ع) در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 9
7 درآمدی به تحلیلها و رویکردهای اندیشمندان اسلامی در مساله جاودانگی انسان در عذاب اخروی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 43، شماره: 1
8 ذکر و تذکر در سیر نزول قرآن کریم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 2
9 رهیافت‌های همگرایانه در نگاه قرآن کریم با تأکید بر آراء تفسیری مفسران از آیه 9 سوره حجرات (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 1
10 قرآن پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 78
11 کارکرد تصویرپردازی در تبیین داستان ناقه حضرت صالح(ع) و رهیافت های تربیتی این کارکرد در بافت موقعیتی آیات قرآن (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 2
12 معناشناسی خلافت و برگزیدگی آدم (ع) در قرآن کریم (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 2، شماره: 5
13 معناشی واژه صابیین درقرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 12، شماره: 48
14 مفهوم شناسی تعبیر صالح المومنین در قرآن و تحلیل آراء مفسران و مترجمان پیرامون آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 2، شماره: 5
15 نقد آرای عثمان خمیس در کتاب نگرشی نو به تاریخ صدر اسلام در پندارانگاری واقعۀ غدیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 5، شماره: 9
16 نقش پیش فرض ها و پیش فهم ها در تفسیر قرآن کریم از منظر آیت اله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 6، شماره: 12
17 نوگرایی در دانش تفسیر و بررسی دلایل آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مفهومی واژگان سعادت در قرآن کریم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی