دکتر کامران پاشایی فخری

دکتر کامران پاشایی فخری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز .                                                         رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.

دکتر کامران پاشایی فخری

Dr. Kamran Pashaei fakhri

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
2 اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 38
3 انعکاس تفکرات و زیبایی شناسی فمینیستی در خلق آثار هنری و ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 35
4 بررسی جامعه شناختی «چراغ ها را من خاموش می کنم» با تاکید بر رویکرد لوسین گلدمن (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 25
5 بررسی رمان «همنوایی شبانه ارکستر چوب ها» براساس نظریه یادگیری شناختی _ اجتماعی آلبرت بندورا (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 27
6 بررسی سبک شناسی و جامعه شناختی چراغ ها را من خاموش میکنم با تاکید بر رویکرد لوسین گلدمن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی شیءوارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
8 بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 50
9 بررسی مفاهیم انسانشناسی فرهنگی در داستان رکسانا اثر م. مودبپور (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 34
10 بررسی مفاهیم زیبایی شناسی در مثنوی معنوی بر اساس نظریات ژرف ساختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 38
11 بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
12 بررسی مولفه زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
13 تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 32
14 تحلیل بن ‎مایه های اسطوره ای در آثار نویسندگان معاصر (رمان درخت انجیرمعابد، داستان های کوتاه کاج های مورب، باغ اناری و جایی دیگر) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 64
15 تحلیل عرفانی عبودیت دادار، ستودن داد و زدودن بیداد در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
16 تحلیل نگاشت های استعاره ای «حیوانات» در آثار افغانی و ایشی گورو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 22
17 جادوی رنگ در حله سیستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 23
18 شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 46
19 عاطفه گرایی در مکتب اخلاق مولوی با محوریت اخلاق مراقبت (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 61
20 کارکرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی برای فرزندش (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
21 مفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات‌الصُور یا دژ هوش‌ربا برگرفته از مثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
22 نکات اشتراک و اختلاف عرفان و سیاست در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
23 نوع مواجهه عرفا با عشق و سیاست با تکیه بر اشعار سنایی، مولوی و حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 48
24 واکاوی محتوایی و ساختاری مسئله رویت خدا در اشعار عطار نیشابوری (با رویکرد به آیات قرآنی و دیدگاه های کلامی معتزله و اشاعره) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 6، شماره: 22
25 واکاوی مفهوم «احسان» در دیوان صائب تبریزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 19
26 واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
27 واکاوی مولفه های تمثیلی و نمادین رضایتمندی در اشعار فریدون مشیری از دیدگاه نظریه ی شخصیت اریکسون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 12، شماره: 43
28 واکاوی نگرش های فلسفی اخوان در «خوان هشتم» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
29 هویت ایرانی در داستان ها و استعاره های تاریخ بیهقی از دوره غزنویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت زمان در دیوان پروین اعتصامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
2 بازتاب جایگاه کارگر و سرمایهدار در اشعار ابوالقاسم لاهوتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 بازتاب سبک زندگی از منظر ایرانی - اسلامی در آثار سعدی شیرازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
4 بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
5 بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
6 بررسی تطبیقی جایگاه زن در آرمانشهر ملک الشعراء بهار و هاینریش بل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
7 بررسی تطبیقی دیدگاهای روانشناسی و مولوی در خصوص انسان خودشکوفا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
8 بررسی تطبیقی دیدگاهای روانشناسی و مولوی در خصوص انسان خودشکوفا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
9 بررسی تطبیقی شخصیت و شخصیت پردازی در آثار افغانی و ایشی گورو مطالعه ی موردی: رمان های شوهر آهو خانم و هنرمندی از جهان شناور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
10 بررسی تطبیقی مفهوم زیبایی از منظر آلن پو و صادق چوبک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
11 بررسی تطبیقی و تحلیلی عناصر نمایشی داستان در (شاهنامه و ادیسه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
12 بررسی تعارض درون فردی و مکانیسم های دفاعی در دو داستان زنده به گور و سه قطره خون در دوره رضاخان پهلوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
13 بررسی جامعه شناختی ادبیات در آثار زویا پیرزاد براساس دیدگاه های جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و میخائیل باختین (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
14 بررسی رفتار در مثنوی مولوی براساس مقوله سلامت روان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
15 بررسی روان شناختی نماد رنگ در اشعار نظامی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
16 بررسی روانشناختی نماد رنگ در دیوان خاقانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 بررسی روانکاوانه شخصیت های رمان سهم من از منظر کارن هورنای (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
18 بررسی سرمایه های اجتماعی ( تعاملات ) در مثنوی مولوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
19 بررسی علل نخبه کشی در ادب فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
20 بررسی مباحث کلامی در دیوان مسعود عالم پور با تاکید بر اصول دین مبین اسلام و مبانی فکری تشیع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
21 بررسی مفاهیم تعارض در داستان سگ ولگرد صادق هدایت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
22 بررسی مفاهیم تعلیمی خودشکوفایی در مثنوی معنوی بازتاب مولفه های تعلیمی خودشکوفایی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
23 بررسی موارد تضاد و تعارض در داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
24 بررسی و تحلیل دیالکتیک در آثار زویا پیرزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
25 بررسی و تحلیل سبک فمینیستی رمان سه کتاب اثر زویا پیرزاد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
26 بررسی و تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان »فقط ده ساعت« احمد پوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران
27 بررسی و تحلیل شیوارگی و دیالکتیک در چراغ ها را من خاموش میکنم با تاکید بر رویکرد جورج لوکاچ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
28 بررسی و تحلیل شیوه های ارسال پیام در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
29 بررسی و تحلیل موجودات اساطیری در شعر شاعران دهه چهل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
30 پیوند عشق با سیاست در ادبیات مشروطه (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
31 تاثیرات فکری مستقیم و آگاهانه خاقانی از سنائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
32 تجربه های عرفانی و سلامت روان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
33 تحلیل رفتار متقابل شخصیت های تاریخ بیهقی براساس نظریه اریک برن (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
34 تحلیل نمادهای حیوانی نفس در اندیشه مولانا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
35 تطبیق شخصیت پردازی در داستان های هدایت و داستایفسکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
36 جایگاه کارگر و سرمایه دار در اشعار فرخی یزدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
37 جنگ نرم در گرشاسب نامه اسدی طوسی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
38 رد پای گرگ در اساطیر و باور ملل و جایگاه آن در ادبیات منظوم و منثور ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
39 روابط بین فردی در مثنوی معنوی با تکیه بر سلامت روان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
40 زیبایی شناسی بر اساس معنای تناسب(هارمونی) در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
41 غوغای زنبور در شش گوشه ی قرآن، ادب پارسی و اساطیر ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
42 کارکرد روان شناختی رنگ سپید در خمسه نظامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
43 معنی شناسی شناختی مفهوم »عشق« در »شوهر آهو خانم« علی محمد افغانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
44 مقابله با استکبار و دفاع اقتصادی در دوران مشروطیت با تاکید بر آثار فرخی یزدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
45 نقد روانکاوانه سلطه پذیری زنان در رمان سهم من براساس نظریات آدلر و هورنای (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
46 واکاوی شخصیت و شخصیت پردازی در داستان «پشت درخت توت» احمد پوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات
47 واکاوی مفهوم حکمت و تعهدات اخلاقی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران