دکتر موسی رضائی

دکتر موسی رضائی

دکتر موسی رضائی

Dr. Musa Rezaee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوئی برای امکان سنجی جایگزینی سامانه انتقال قدرت متغیر پیوسته با جعبه دنده دستی به منظور کاهش مصرف سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 16، شماره: 16
2 ارائه روشی جدید برای تعیین میانگین موضعی در روش تجزیه مود تجربی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 2
3 ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
4 ارائه مدل پیوسته جدید برای تحلیل ارتعاشات عرضی تیر اویلر برنولی ترک دار با استفاده از اصل Hu-Washizu (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 1
5 ارایه تابع اغتشاش ترک جدید برای آنالیز ارتعاشات عرضی تیر ترک دار (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 2
6 ارتعاشات غیرخطی لوله ترک دار با ترک باز و بسته شونده (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 3
7 بررسی تاثیر پارامترهای جاذب ضربه بر دینامیک هواپیما در هنگام فرود بر روی باند ناهموار (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 2
8 بررسی رفتار دینامیکی اتوبالانسر ساچمه ای دو ردیفه در حضور اثر ژیروسکوپی و بهینه سازی پارامتر های آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
9 بررسی رفتار دینامیکی اتوبالانسر ساچمه- فنر در روتور با یاتاقان‌های غیرخطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 39، شماره: 1
10 پیش بینی سایش ابزار ماشین فرز با استفاده از سیگنال جریان موتور پیشروی به کمک شبکه عصبی مصنوعی و سامانه فازی– عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 15، شماره: 1
11 تاثیر اصطکاک خشک بر ارتعاشات غیرخطی سیستم انتقال قدرت تک مرحله ای ترک دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 34، شماره: 2
12 تحلیل تاثیر پارامترهای هندسی و دینامیکی کامیونت بر انحراف عرضی ناشی از نابالانسی نیروی ترمزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 2
13 تحلیل تئوری و تجربی رفتار ارتعاشات آزاد تیر یک سر درگیر با ترک باز و بسته شونده (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 6، شماره: 3
14 تعمیم روش MAFVRO به سیستم ھای ارتعاشی تحت تحریک اتفاقی جھت استخراج فرکانس ھای طبیعی و شکل مودھای ارتعاشی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 2
15 تعیین تیوری - تجربی پارامترهای ترک غیرخطی در تیر ترک دار تحت ارتعاشات غیرخطی کم دامنه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 36، شماره: 1
16 توسعه الگوی پویای سامانه انتقال قدرت CVT و پایش بهینه آن برای دستیابی به مصرف سوخت کمینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 21، شماره: 21
17 مدل غیرخطی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشات عرضی تیر ترک دار با ترک خستگی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 22، شماره: 2
18 مطالعه تیوری و تجربی تاثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 1
19 مطالعه ی رزونانس ها و رفتار آشوبناک سیستم تعلیق خودرو با پارامترهای غیرخطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 1
20 میکروانبر FGM با تحریک نیروی الکترواستاتیکی تحت تاثیر ممان حرارتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش عملی درس اصول محاسبات و طراحی درمان دررادیوتراپی به روش گروههای کوچک (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
2 آنالیز ارتعاشی تیرهای کامپوزیتی لایه ای همراه با ترک عرضی با استفاده از تئوری کلاسیک و تست های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
3 آنالیز ارتعاشی تیرهای کامپوزیتی لایه ای همراه با ترک عرضی با استفاده ازتئوری مرتبه اول تغییرشکل برشی و تست های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
4 ارائه مدل تحلیلی- تجربی برای محاسبه آلاینده ای تولیدی خودرو در شرایط مختلف رانندگی شهری و جاده ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
5 ارائه مدل غیرخطی جدید برای بررسی ارتعاشات ازاد تیر ترک دار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
6 ارائه یک مدل جدید برای مطالعه ارتعاشات موتور درونسوز در بهینه ستزی بمنظور کاهش صدا (دریافت مقاله) اولین همایش موتورهای درونسوز
7 ارتعاشات غیرخطی سیستم انتقال قدرت تک مرحله ای با ارائه مدل جدید برای سفتی درگیری دندانه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
8 ارتعاشات غیرخطی نانولوله های کربنی تک لایه و چند لایه در بستر الاستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 استخراج تجربی پارامترهای موتورDC و بررسی تاثیر ضریب خودالقائی بر پایداری سیستم کنترل موقعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
10 استخراج مشخصه های فرکانسی و غیر خطی نوسانگر دافینگ بااستفاده از تبدیل هیلبرت هوانگ و مقایسه آن با روش تبدیل موجک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 استفاده از اصل Hu-Washizuبرای آنالیز ارتعاشی تیر یکسرگیردار دارای ترک لبه باز (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 استفاده از تابع اغتشاش برای آنالیز ارتعاشی تیر با ترک لبه باز (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی اثر درصد و نسبت ظاهری الیاف فولادی بر مقاومت فشاری بتن الیافی با مواد افزودنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
14 بررسی اثر درصد و نسبت ظاهری الیاف فولادی بر مقاومت فشاری بتن پودری واکنشی RPC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
15 بررسی تاثیر سفتی و میرایی جاذب ضربه بر دینامیکهواپیما در هنگام فرود بر روی باند ناهموار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 بررسی تاثیر موقعیت ترک در ارتعاشات آزاد تیر ترکدار با تبدیل هیلبرت- هوانگ (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی تأثیر پارامترهای ارتعاشی و سرعت خودرو در پاسخ به ورودی ناهمواری جاده (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی تأثیر ممان اینرسی جرمی اجزای موتورهای چهار زمانه بر تغییرات سرعت زاویهای میللنگ (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
19 بررسی رفتار ارتعاشی لوله های ویسکوالاستیک حامل سیال با سرعت نوسانی سیال (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 بررسی رفتار دینامیکی خودرو پاسخ آن به انواع مانورهای تغییر مسیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
21 بررسی رفتار دینامیکی مفصل غیر ایده آل دارای لقی در مکانیزم لنگ- لغزنده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
22 بررسی و محاسبه تنش های مکانیکی و حرارتی در سوپاپ دود موتور اتو (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
23 بهینه سازی انرژی اصطکاکی اتلافی در هنگام درگیری کلاچ با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 تاثیر سفتی فنرهای شعاعی اتوبالانسر ساچمه- فنر بر رفتار دینامیکی و پایداری روتور (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
25 تاثیر میرایی بر رفتار دینامیکی بالانسر اتوماتیک ساچمه ای در حضور اثر ژیروسکوپی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
26 تحلیل ارتعاش عرضی غیرخطی شفت دوار بر روی تکیه گاه های انعطاف پذیرخطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
27 تدوین الگوریتم و تهیه برنامه کامپیوتری برای محاسبه مصرف سوخت خودرو در سیکل های استاندارد (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
28 ترک یابی در میل لنگ بر اساس ارتعاشات پیچشی به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
29 ترک یابی سیستم انتقال قدرت تک مرحله ای با استفاده از مدل سازی غیرخطی متغیر با زمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
30 ترکیابی بر پایه ارتعاشات در لوله های جدار ضخیم به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
31 تعیین مشخصات ارتعاشی بلوک سیلندر ودسته موتورها با روش های دینامیک لاگرانژی و FEM درموتور Z-۲۴ (دریافت مقاله) دهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 تعیین مقدار بهینه ضریب میرایی برای بالانسر اتوماتیک ساچمه ای (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
33 توسعه کاربرد آنالیز ارتعاشی برای عیب یابی صفحات فلزی (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 شناسایی مشخصه های مودال سیستم ارتعاشی یک درجه آزادی با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
35 طراحی سینماتیکی سیستم انتقال قدرت IVT برای یک خودروی سبک کلاس 1300CC (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
36 طراحی کنترلر غیرخطی مقاوم برای هلیکوپتر کوچک خودکار با استفاده از ساختار کنترل مدلغزشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 عیب یابی جعبه دنده براساس روش تجزیه مودتجربی و طیف انرژی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 عیب یابی چرخنده با روش میانگین گیری سیگنال ارتعاشی در حوزه زمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 محاسبه تحلیلی سفتی درگیری دو چرخ دنده ساده و بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
40 مدلسازی دینامیکی سیستم فرمان هیدرولیکی و بررسی تأثیر نشتی و تراکم‌پذیری بر عملکرد آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک