دکتر ابراهیم خدایار

دکتر ابراهیم خدایار دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابراهیم خدایار

Dr. Ebrahim Khodayar

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آخرین تیر « بررسی تطبیقی اسطوره آرش و فیلوکتتس» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 3
2 بررسی انتقادی تذکرۀ شرعی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی تطبیقی لهجه ی بخارایی اوایل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 47
4 تاثیر محیط ادبی و فرهنگی استانبول بر ماورالنهر معیط ادبی و فرهنگی استانبول و نقش آن در بیداری روشنفکران آسیای مرکزی در دو دهه نخست قرن بیستم،، (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 13، شماره: 41
5 تحلیل نوستالژی وطن در میراث شعری بانوی تاجیک، گلرخسار صفی اوا (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 4
6 تحلیل و صورت بندی رمانتیسم اجتماعی در شعر گل رخسار صفی آوا (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 4
7 تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک: از معارف پروری تا استقلال و خودآگاهی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 82
8 تخلص در شعر فارسی و عربی(بررسی تطبیقی نام های شعری در نزد شاعران فارسی زبان و عرب) (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 4، شماره: 1
9 تذکره افضل و تحلیل دیدگاه های انتقادی مولف آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 3
10 تکثر معنی و دگردیسی سیمای بیدل در محیط‏های ادبیِ آسیای مرکزی (1870-1991م) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
11 دوره بندی شعر معاصر تاجیک: از روشنگری تا استقلال (۱۸۷۰-۲۰۱۵م) (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 3، شماره: 1
12 عطار نیشابوری و میراث فکری وی در آسیای مرکزی بررسی تاثیر میراث فکری عطار نیشابوری در ازبکستان با تکیه بر آثار امیر علیشیر نوایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
13 غزل سرای سمرقند ( نقد و بررسی زندگی و شعر میرزا هادی سمرقندی ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 1
14 فهمی: تذکره‏‌نویسی گمنام از ماوراءالنهر: (تذکرۀ فهمی و تبیین اهمیت آن در تاریخ ادب فارسی در ماوراءالنهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 53، شماره: 2
15 مجموعهالشعرای فضلی نمنگانی و تبیین اهمیت آن در نگارش تاریخ شعر فارسی در ماوراءالنهر (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 2
16 نقد ادبی در قهوه خانه های عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
17 واضح بخارایی و تبیین نقش وی در احیای سنت تذکره‏نویسی ادبیِ فارسی در ماوراءالنهر (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 3