جمشید قربانی

 جمشید  قربانی

جمشید قربانی

Jamshid Ghorbani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.