دکتر رحمت الله هوشمند

دکتر رحمت الله هوشمند

دکتر رحمت الله هوشمند

Dr. Rahmatolah Houshmand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی بهینه پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیره ساز انرژی هوای فشرده در بازارهای انرژی و ذخیره با استفاده از برنامه ریزی تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 10، شماره: 2
2 استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به منظور جبران سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 3
3 الگوریتم محاسبه قابلیت اطمینان در مسئله تجدید آرایش با حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی بارزدایی تطبیقی در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 2
5 بررسی عملکرد هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ای- ذخیره ای در بازار روز- پیش و خدمات جانبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 40، شماره: 2
6 برنامهریزی هماهنگ نصب منابع تولید پراکنده و توسعه شبکه توزیع در حضور نامعینی بار و قیمت انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
7 بهرهبرداری بهینه از نیروگاه های بادی با استفاده از نیروگاه های تلمبه ای - ذخیره ای به منظور کاهش عدم قطعیت در عملکرد آنان در بازار برق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 41، شماره: 2
8 بهینه سازی همزمان جابجایی فازها، بازآرایی و جایابی DG در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم BF-SD (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 8، شماره: 2
9 پیش بینی کوتاه مدت قیمت برق با استفاه از روش ترکیبی ANFIS-PSO (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 1
10 پیش بینی کوتاه مدت قیمت تراکم گرهی در یک سیستم قدرت بزرگ تجدید ساختار یافته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی بابهینه سازی آموزش ژنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 11، شماره: 1
11 پیشنهاد بهینه تولید واحدهای بادی جهت بهره برداری هماهنگ این واحدها با سایر نیروگاهها ی تجدیدپذیر در بازار برق (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 4
12 تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 3
13 جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور برای حفظ رویت پذیری کامل شبکه های قدرت در صورت خروج تکی خطوط (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 2
14 روشی جدید در بارزدایی فرکانسی بهینه در سیستم های میکروگرید با حضور نیروگاه های بادی به کمک شبکه ANFIS (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 3
15 روشی جدید در جایابی بهینه ادوات جبران ساز سری در سیستم های تجدید ساختار یافته با هدف رفع تراکم خطوط انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 2
16 روشی جدید در جایابی بهینه خازن ها و ژنراتورهای توزیع شده در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی جهت داده شده با PSO (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
17 طراحی پارامترهای جبران کننده راکتور تایریستور کنترل برای کوره های قوس الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 5
18 طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه به روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
19 طراحی همزمان اجزاء سیستم اندازه گیری فراگیر در شبکه های قدرت مدرن با هدف کمینه سازی هزینه کل (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 2
20 طراحی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه صنعتی مبتنی بر منابع CHP از طریق برنامه ریزی تولید و پاسخ تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
21 عملکرد بهینه ترانسفورماتور قدرت الکترونیکی توزیع با استفاده از روش رگولاتور خطی درجه دو (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 7
22 کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در بهینه سازی بارزدایی و جابجایی تولید (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 15، شماره: 2
23 کاربرد برنامه ریزی خطی فازی در بهینه سازی بارزدایی و جابجایی تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 15، شماره: 2
24 کاهش مشارکت تولیدات پراکنده سنکرون در تغذیه جریان خطا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
25 کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با هماهنگی خازن و OLTC با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 13، شماره: 4
26 محاسبه نرخ خرابی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم فتوولتائیک به روش مونت کارلو با درنظرگرفتن شرایط آب و هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
27 یک پایدارساز فازی خودjتنظیم جدید با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی برای سیستمهای قدرت چند ماشینه (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 4
28 یک روش جدید بارزدایی فرکانسی بهینه بلادرنگ با استفاده از شاخص های سطح امنیت سیستم قدرت و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 1
29 یک روش جدید برای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل S (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
30 یک روش جدید تشخیص جزیرهای شدن اکتیو در سیستم های ریزشبکه با استفاده از تزریق جریان توالی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
31 یک طراحی چند هدفه جدید برای جایابی بهینه واحدهای توربین گازی به منظور بهبود قابلیت خودراه اندازی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جدید از قوس الکتریکی بر مبنای نمونه برداری در حوزه زمان و در شرایط واقعی کارکرد کوره (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های فتوولتاییک بر اساس تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان
3 ارزیابی قابلیت اطمینان عرضه در شبکه های صنعتی با در نظرگیری رشد بار و عدم قطعیت منابع تجدید پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
4 استفاده از UPFC به منظور کنترل پخش توان با حضور مولد پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
5 استفاده از فیلترهای وفقی به منظور حذف تأخیر جبران کنند ه های SVC (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
6 افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از طراحی هماهنگ PSS و ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
7 بارزدایی فرکانسی بهینه درمیکروگرید با استفاده از شبکه عصبی با بهینه سازی آموزش ژنتیکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 بررسی اثرات نامطلوب کوره ها و ترانسفورماتورهای کوره های قوس الکتریکی صنایع فولاد اهواز بر روی شبکه برق (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
9 بررسی تاثیر حالت های مختلف عملکرد کوره قوس الکتریکی بر روی محور ژنراتور تغذیه کننده کوره با استفاده از مدل واقعی کوره (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
10 بررسی تاثیرات قوس الکتریکی بر روی پدیده های کیفیت توان در سیستمهای توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
11 بررسی رفتار نیروگاههای بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه به عنوان مولد پراکنده در شبکه سراسری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
12 بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کار گیری کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) با نگرش اقتصادی به آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
13 برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با تابع هدف ناهموار با استفاده از الگوریتم باکتریایی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
14 برنامه ریزی توسعه سیستم انتقال با در نظر گرفتن قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم SFLA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
15 برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
16 برنامه ریزی مشارکت بهینه به منظور کاهش ریسک نیروگاه های بادی با استفاده از نیروگاه های تلمبه ای- ذخیره ای (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
17 برنامه ریزی مشارکت نیروگاه های بادی، خورشیدی و نیروگاه های تلمبه ای ذخیره ای دربازار برق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
18 برنامه ریزی و هماهنگی تولید در محیط رقابتی باوجود منابع تجدیدپذیر و عدم قطعیت بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
19 برنامهریزی همراه با عدم قطعیت بهرهبرداری از پیلهای سوختی با تولید همزمان برق و حرارت در شبکه توزیع برق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
20 بکارگیری اتوماسیون جهت کاهش تلفات قسمتی از شبکه توزیع شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
21 بهبود پایداری سیگنال کوچک توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه دریک ریزشبکه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
22 بهبود پایداری سیگنال کوچک نیروگاه بادی مجهز بهDFIGدر محیط ریزشبکه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
23 بهبود شاخص های کیفیت توان در سیستم های انتقالبا ارائه کنترل پیشنهادی برای UPFC (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
24 بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده با توسعه الگوریتم PSO (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
25 بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده با توسعه الگوریتم PSO (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
26 بهینه سازی شبکه توزیع برق با استفاده از منابع تولید پراکنده تجدید پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
27 پیش بینی خاموشی سراسری درسیستم قدرت با استفاده ازاندیس آسیب پذیری و پیشگیری از آن با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 تاثیر کشسانی تقاضا- قیمت بر منحنی بار، شاخص های اقتصادی و تلفات برای انواع مشترکین صنعت برق در سیستم قدرت تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
29 تصحیح کمبود ولتاژ ناشی ار راه اندازی موتورهای القائی با بهره گیری از کنترل مستقیم در جبرانگر سنکرون استاتیکی توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
30 تنظیم پارامترهای سیستم قدرت به وسیله آموزش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم VURPSO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
31 جایابی بهینه سیستم های ذخیره ساز انرژی به همراه پاسخ تقاضا به منظور تشکیل نیروگاه مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
32 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و تعیین ظرفیت بهینه آنها با استفاده از اندیس پایداری ولتاژ در شبکه های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
33 جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور با هدف حفظ رویت پذیری کامل شبکه درصورت خروج تکی این واحدها با استفاده از الگوریتم ژنتیک ایمن (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
34 جایابی بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور ساخت نیروگاه مجازیبا استفاده از الگوریتم بهینه سازی باینری اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
35 جایابی وتعیین ظرفیت خازن موازی در شبکه توزیع بکمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلف توان اهمی شبکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
36 طراحی دقیق پستهای فوق توزیع 63/20 کیلوولت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
37 طراحی کنترل کننده هماهنگ SVC,TCSC برای افزایش پایداری سیستم قدرت چندماشینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
38 طراحی و شبیه سازی بارزدایی تطبیقی در سیستم های قدرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
39 عملکردهماهنگ و مستقل نیروگاه بادی و تلمبه ای ذخیره ای دربازارانرژی و خدمات جانبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
40 کاربرد الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) در جایابی بهینه خازنهای ثابت و قابل سوئیچ در شبکه توزیع با در نظر گرفتن آلودگی هارمونیکی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
41 کاربرد الگوریتم جستجوی تابو در جایابی بهینه کلیدهای کنترل از راه دور شبکه های توزیع با هدف بهبود قابلیت اعتماد آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
42 کاربرد بهینه و واقعی خازنهای ثابت و قابل سویچ در شبکه های توزیع و فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
43 کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
44 کاهش تلفات توان در سیستمهای قدرت با انتخاب بهینه ادوات UPFC با استفاده از الگوریتم جستجوی باکتریایی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
45 کاهش مؤثرتلفات شبکه توزیع ناحیه شرق استان خوزستان از طریق بازآرایی با قیود فازی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
46 کنترل بهساز یکپارچه کیفیت توان دارای چند مبدل به روش کنترل زاویه قدرت (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
47 کنترل شرایط اضطراری در سیستمهای توزیع با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی در ادوات DVR (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
48 کنترل مسیر (موقعیت، سرعت و شتاب) ربات ماهی با استفاده از روش کنترل فازی +PID (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
49 مدل سازی و کنترل سطح درام نیروگاه بخار اسلام آباد به روش گام به عقب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
50 مدیریت بهینه و تطبیقی بار در مجتمعهای صنعتی بزرگ با وجودنیروگاههای داخلی در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
51 مدیریت تراکم در محیط تجدید ساختار یافته بر اساس مفهوم قیمت حاشیه ای دروازه جریان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
52 مطالعات پایداری گذرا و آنالیزTRVدر صورت نصب راکتور سری محدود کننده جریان اتصال کوتاه در پست انتقال اسلام آباد اصفهان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
53 مقایسه استراتژی عامل های برتر کارگزار بازار برق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی