دکتر مسعود رنجبرنیا

دکتر مسعود رنجبرنیا عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

دکتر مسعود رنجبرنیا

Dr. Masood Ranjbarniya

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی لرزه ای تونل های راه آهن با پوشش بنایی سنگی با استفاده از روش شبه-استاتیکی (مطالعه موردی: تونل ۶۸ کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 102
2 پیش بینی شاخص تردی سنگ با استفاده از رگرسیون چند متغیره غیر خطی و درخت رگرسیون CART (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
3 تحلیل اندرکنش سنگ دوزها تزریقی شعاعی غیرفعال وفعال باتوده سنگ درتونلها وطراحی آنها برمبنای روش کنترل همگرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
4 تخمین همگرایی تونل های دایروی عمیق با استفاده از منحنی تنش- کرنش توده سنگ اطراف آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 89
5 معیاری برای مقاومت برشی خاک های سست سیمانه شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عددی عملکرد سنگدوزهای تزریقی در تونلهای دایروی و در شرایط هیدرواستاتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
2 بررسی عدم قطعیت پارامترهای ژیوتکنیکی در تحلیل اندرکنش تونل های متقاطع غیرهم سطح (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
3 تحلیل اندرکنش سنگدوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و توده سنگ در تونلها و ارائه مدل تحلیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 تحلیل و طراحی سنگ دوزهای تزریقی فعال (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
5 رفتار ستونهای طبقه همکف ساختمانهای مرتفع در زمین های شیب دار با شیب 15 درجه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
6 روش تحلیلی برای تع یین نیروی وارد ازسنگ دوزهای تزریقی بردیواره تونل بامدل سازی انعطاف پذیری مجموعه انتهایی بولت (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 مدل سازی عددی عملکرد سنگدوزهای پیش تنیده در شیروانی های سنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 مطالعه اندرکنش تونل های سگمنتی و گسلش نرمال با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
9 مطالعه تاثیر سنگدوزهای تزریقی به همراه شاتکریت در تونل های عمیق با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
10 مطالعه تأثیر وزن ناحیه پلاستیک اطراف تونل بر روی منحنی پاسخ زمین در توده سنگ های با رفتار نرم شوندگی کرنشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 مطالعه عددی تاثیر گسلش امتداد لغز بر روی تونل های سگمنتی کم عمق (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 مطالعه عددی عبور تونلهای شاتکریتی کم عمق از گسل نرمال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز یادبود زلزله ارسباران