دکتر ناصر خاجی

دکتر ناصر خاجی استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ناصر خاجی

Dr. Naser Khaji

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analytical Method for Crack Detection of Beams with Uncertain Boundary Conditions by a Concentrated Test Mass (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 7
2 Analysis of Topographic Amplification Effects on Canyon Sites Using ۳D Boundary Element Method (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 1
3 اصلاح مدل حائل های ویژه برای مدل سازی گسلش با استفاده از توابع زمانی جدید حاصل از موقعیت ایستگاه های دریافت امواج لرزه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 1
4 Modification of Specific Barrier Model Using New Time Functions for Inclined Fault (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 19، شماره: 3
5 Parameter Estimation in Hysteretic Systems Based on Adaptive Least-Squares (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 1، شماره: 4
6 برآورد خصوصیات هیدرودینامیک اشباع خاک با روش مدل معکوس عددی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 4
7 تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده مجزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 3
8 تحلیل مسائل ارتعاش آزاد و اجباری به کمک روش تقابل دوگانه اجزای مرزی براساس توابع پایه ی شعاعی چند ربعی معکوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 1
9 تعیین تحریک بحرانی سیستم های چند درجه آزاد بر اساس تابع هدف جابه جایی و قید انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 1
10 تقریب ضرایب سری ویلیامز در مسایل مکانیک شکست ارتجاعی خطی با استفاده از روش معادلات مجزا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
11 روش معادلات مجزا برای حل مسایل دو بعدی الاستودینامیک در حوزه ی بسامد (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
12 کاربرد روش المان محدود مرزى مقیاس شده در بررسى اثرات توپوگرافى بر امواج لرزه اى (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
13 ماتریس عملگرهای تابع گرین گسل های درون صفحه ای (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 36، شماره: 1
14 مدل سازی گسلش با استفاده از یک مدل موانع ویژه با شیوه جدید چیدمان دایره های گسیختگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 2
15 مقاوم سازی لرزه ای پلهای قوسی مصالحبنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
16 یک روش جدید برای انتخاب پارامتر برش در روش منظم سازی تفکیک طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel three-dimensional semi-analytical method with diagonal coefficient matrices for potential problems (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 A stochastic-spectral finite element method applied to the analysis of stochastic structural mechanics problems (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 A STOCHASTIC-SPECTRAL FINITE ELEMENT METHOD FOR ANALYSIS OF ELASTO-DYNAMIC PROBLEMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 an adaptive physics -based method for solution of wave motion problem in one dimension (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 An Anisotropic multi-scale method for modeling wave propagation (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 آنالیز لرزه ای مخازن ذخیره سیال مجهز به تیغه میراگر به کمک روش المان مرزی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارائه حل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد و اجباری تیر ساده ترک خورده تیموشنکو تحت یک بار متمرکز متحرک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای مخازن هوایی سیال جداسازی شده تحت اثر زلزله های با زمان تناوب بلند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارزیابی تحلیلی فرکانس های طبیعی تیر عمیق فولادی ترک خورده به کمک یک جرم متمرکز در یک نقطه دلخواه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
10 Boundary conditions detection of beam-like structural elements using a test mass (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 Development of Decoupled Equations Method to Calculate StressIntensity Factors in 2D problems (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 On the Location Determining of Coming Tokai Earthquake,Central Japan (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 Proposing a probabilistic seismic time-dependent resilience assessment framework of aging bridges considering retrofitting (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 Proposing a simplified friction pendulum system optimization method for multi-span bridges (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 Retrofit optimization for resilience enhancement of office buildings in the refinery sites under seismic scenarios (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 Vibration Based Damage Identification of Masonry Structures (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی اثرات توپوگرافی بر روی امواج لرزه ای با استفاده از روش المان مرزی و بسط سری نیومن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثرات ساختگاهی در شمال ایران با استفاده از روش تجربی H/V (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی تاثیرات جداگرهای لرزه ای بر رفتار مخازن ذخیره مایعات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی روش المان مجزا درمدلسازی رفتار غیرخطی سازههای مصالح بنایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
21 پیش بینی عمر خستگی باقیمانده پلهای فلزی و پیشنهاد برنامه زمان بندی بازرسی آسیب خستگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
22 پیشنهاد یک ماتریس سختی دینامیکی قطری برای تحلیل یک فضای نامحدود در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 پیشنهاد یک مدل تصادفی برای تولید شتابنگاشت های مصنوعی برای زلزله های پریود بلند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تاثیر سختی سازه برج مخازن هوایی بر رفتار لرزه ای مخازن هوایی جداسازی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 تأثیر مرز دوردست در توزیع فشار هیدرودینامیکی وارد بر سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 تحریک بحرانی برای انرژی ورودی زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 تحلیل اندر کنش خاک و سازه به روش ترکیبی المان طیفی و المان محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 تحلیل خطر لرزهای شهرستان سنندج به روش احتمالاتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 تحلیل دینامیکی اندرکنش سد و فونداسیون به کمک روش معادلات مجزا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 تشخیص خسارت در اتصالات پل های خرپایی با استفاده از داده­های استاتیکی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تعیین شرایط مرزی نامعلوم تیرهای فولادی عمیق به کمک یک جرم متمرکز ساکن در یک نقطه دلخواه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
32 توسعه روش معادلات مجزا در حل مسائل دو بعدی الاستودینامیک با تحریک پایه در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
33 توسعه و کاربرد روش معادلات مجزا در تفرق امواج اطراف مانع قائم با سطح مقطع دایروی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 توسعه ی روش معادلات مجزا برای حل معادله ی هلمهولتز با اعمال مستقیم شرایط مرزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 حل تحلیلی مساله ارتعاش آزاد تیر ترک خورده تیموشنکو (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 حل تحلیلی مسئله ردیابی ترک در یک تیر عمیق کنسولی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 ردیابی تحلیلی ترک در یک تیر عمیق ساده با استفاده از یک جرم آزمون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 روش تفکیک نقاط تکین برای تعیین خواص دینامیکی سازه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
39 روش های معکوس شناسایی آسیب در سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 سلامت سنجی لرزه اساس سازه های مصالح بنایی به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
41 شبیه سازی حرکات قوی زمین در شمال ایران با استفاده از مدل حائلهای ویژه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
42 شبیه سازی عددی گسلها و محاسبه ماتریس اپراتورهای تابع گرین با استفاده از روش گره مشترک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 شناسایی پارامتری سیستم های شامل هیسترزیس با استفاده از روشهای مبتنی بر تخمین کمترین مربعات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
44 کاربرد تکنیک های محاسباتی سخت و نرم در تعیین مشخصات سازه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 کاربرد روش اتوماتای سلولی در حل مسئله انتشار موج درون صفحه در محیط دوبعدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 کاربرد روش المان محدود طیفی برای حل مسائل انتشار موج در محیط های ارتجاعی پیوسته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 کاربرد روش المان مرزی محدود مقیاس شده دربررسی اثرات توپوگرافی برروی امواج لرزه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 کاربرد روش معادلات مجزا در حل مسایل دوبعدی الاستواستاتیک همگن وغیرهمگن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
49 کاربرد روش­های المان طیفی لژاندر و چبی­شف برای حل مسائل انتشار امواج ضربه­ای در محیط­های الاستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 کاربرد شبکه های عصبی در تعیین شدت ترک­خوردگی تیرهای طره­ای­شکل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
51 محاسبة عددی ماتریس اپراتورهای تابع گرین مطالعة موردی: گسل شمال تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 مدل سازی یک سازه کروی مستغرق به روش هیبرید (المان مرزی و المان محدود) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 مقاوم سازی پلهای قوسی شکل با مصالح بنایی به کمک میل مهار های تقویتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
54 مقاومسازی لرز ه ای پ لهای قوسی مصالحبنایی به روش پستنیدگی با استفاده از روش المان مجزا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
55 مقایسه روش تجزیه مقادیر تکین و تفکیک طیفی در حل مسائلمعکوس مربوط به پیشبینی حرکات گسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
56 یک روش ابتکاری برای بهینه سازی شکل مقطع سدهای بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی سیال و سازه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 یک روش نیمه تحلیلی برای حل مساله معکوس تعیین نابجایی صفحه گسلش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران